archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skrifberyming 26-50 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  wat waar hy net n potskerf is Gods weg met hom gewraak het n Erdewerk n nietigheid kan dit sy Maker ooit verwyt dat Hy hom so gemaak het Maar nee ons buig ootmoedig neer ons wil die hoë hande eer wat ons so toeberei het ons in die hande altyd stel as kinders HEER die werk vertel waardeur U ons verbly het Skrifberyming 35 1 O dieptes vol geheimenis wat vir ons oog onpeilbaar is O wysheidsbron en kennis wat die som van alle dinge omvat Nog dieper as die hemelrond is God se oordeel sonder grond En dieper as die diepste seë so onnaspeurlik is sy weë 2 Het ooit n mens of hemeling in Gods gedagtes deurgedring Of wie is daar so groot van gees dat Hy sy raadsman ooit kan wees Wie t eers aan God so n guns bewys dat hy van Hom vergelding eis Wat is by God so onvolprese die mens dan in sy waarde en wese 3 Uit Hom die Bron van alle goed deur Hom wat alles dra en voed tot Hom die eind van al wat streef wat is en word wat roer en sweef tot Hom is alle dinge wat Hy met een wilsgreep gans omvat Aan Hom die God wat ewig lewe sy ewig lof en eer gegewe Skrifberyming 36 1 Toe hoor ek uit die hemel uit n sangstem groot soos die geluid van golwe wat die seekus slaan en donder wat die stormpad baan Dit het my ore ook sag gestreel soos siters waar hul sag op speel 2 Met duisenderlei stemme dring die lied omlaag wat hulle sing Dit was n lied in nuwe toon wat hulle aanhef voor die troon en voor die hofstoet wat met glans van vlammelig Gods troon omkrans 3 En buiten hul kon niemand meer die klanke van die loflied leer so diep was hulle ingelei in gods geheim nis ingewy Hul lewe deur die Lam gekoop gaan soos n blanke lelie oop 4 Dis hulle wat op aarde rein voor God nou maagd lik kan verskyn as eerstelinge aan God gewy en aan die Lam deur loskoop vry Agter die Lam kom hulle aan hul volg Hom waar sy voetstap gaan 5 Deur Gods genade in Christus ryk was hulle aan sy beeld gelyk geen valse skyn het hul verblind geen leu n is in hul mond gevind geen letsel het hul aangekleef wat nou by God in reinheid leef Skrifberyming 37 1 Toe sien ek soos n see van glas deurstraal met geel rooi vlammelig En die oorwinnaars van die dier hul wat nie voor sy mag wou swig het langs die see van glas gestaan en daar was siters in hul hand Hul het gesing soos Israel gesing het aan die Skelfseestrand 2 Die lied van Moses kneg van God het hul tot eer van God gesing en aan die Lam vir hul geslag oorwinnaarshulde toegebring Hoe groot en wonderbaar o Heer hoe billik reg en almagsterk hoe waar en trou o Koning van die heiliges is al u werk 3 Wie sal o Regter U nie vrees u Naam nie in die reine sfeer na so n storm en oordeelswerk met sange van oorwinning eer U s heilig Heer die nasies kom om U die hoogste eer te gee want nou het u regverdigheid grootglansend aan die dag getree Skrifberyming 38 1 Ek wat die sewe sterre dra wat vonkel in my regterhand wat wandel waar die kandelaars die sewe goue om My brand Ek ken jou werk al die geswoeg en hoe geduldig dat jy ly dat jy die kwaad en leu n nie duld en vir my Naam en waarheid stry 2 Helaas die bruidstyd is verby Jou eerste liefde t jy verlaat Gedenk daaraan en soek dit weer die liefde met die liefdesdaad En as jy tog my Woord verwerp dan kom Ek maar met oordeel weer Ek neem jou kand laar van sy plek indien jou hart My nie begeer 3 O luister na My as Ek roep dit is die roepstem van die Gees Al wie n oor het laat hom hoor dat jy my bruidskerk weer kan wees Aan die oorwinnaar in die stryd gee Ek die lewensvolle spys die altyd nuwe vrugte van die keurboom in Gods paradys Skrifberyming 39 1 Dit sê die Eerste en Laaste Hy wat dood was maar nie dood kon bly Ek ken jou werke en lydenslot jou armoed maar jy s ryk in God 2 Ek hoor die lastering en roem van wie hulself Gods Bondsvolk noem maar wat die krag en wese mis en Satans sinagoge is 3 Wees nie bevrees as jul moet ly die duiwel self sal jul bestry Jul mart laarskap is kort van duur jul lyde is Gods beproewingsvuur 4 Laat wie volhard in stryd en nood getrou wees maar tot in die dood En k gee hul as genadeloon die onverwelkb re lewenskroon 5 En laat dit klink in hart en oor die drangroep wat die Gees laat hoor Die eewge dood sal nimmermeer oor die oorwinnaar triomfeer Skrifberyming 40 1 Ek wat die swaard dra weerskant skerp waarmee k my vyand neer sal werp Ek weet jou werke en waar jy woon die plek waar Satan sit ten troon 2 Jou liefde en trou aan My verpand hou in die martelvure stand en jou geloof is vas ten spyt van Satans felste woede en nyd 3 Maar in jou midde sluip die slang wat siele in sy liste vang Die lokwoord uit sy leuenmond verlei die volk van my verbond 4 Waak op en stuit die kwaad Waarom sal Ek in gramskap na jou kom en met die slagswaard van my mond my vyand neerwerp teen die grond 5 Ek roep dit uit voor wie n oor voor wie n hart het laat hom hoor gewillig as die Gees getuig om na my wil sy wil te buig 6 Aan die oorwinnaar in die stryd skenk

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/sb26 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  die preke sonder die filters Predikant Geskrif Hoofstuk All Ds FJ Bijzet Ds PG Boon Ds DM Boersma Ds RH Bremmer Ds EA de Boer Ds T de Boer Ds AJ de Visser Ds C Kleyn Ds J Mhlanga Ds RM Retief Ds HH van Alten Ds FJ van Hulst Ds E Viljoen Ds JR Visser Ander All Génesis Exodus Levítikus Númeri Deuteronómium Josua Rigters Rut I Samuel II Samuel I Konings II Konings I Kronieke II Kronieke Esra Nehemía Ester Job Psalms Spreuke Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliedere Eségiël Daniël Hoséa Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Hábakuk Sefánja Haggai Sagaría Maleági Matthéüs Markus Lukas Johannes Handelinge Romeine I Korinthiërs II Korinthiërs Galásiërs Efésiërs Filippense Kolossense I Thessalonicense II Thessalonicense I Timótheüs II Timótheüs Titus Filémon Hebreërs Jakobus I Petrus II Petrus I Johannes II Johannes III Johannes Judas Openbaring Nederlandse Geloofsbel Heidelbergse Kategismus Sondag 1 52 Dordtse Leerreëls Die panorama van Christus se lewe op aarde bied ons lewe perspektief 2015 10 11 Ds PG Boon Die seën van die Here Jesus maak die poort van die koninkryk oop vir hulle wat word soos kindertjies 2015 10 04 Ds PG Boon Die Vader weet wat ons nodig het 2015 10 01 Ds PG Boon Die Skrif openbaar 2015 09 27 Ds PG Boon Jy word opgeroep om by die ware kerk aan te sluit 2015 09 20 Ds PG Boon Die voorbereiding van die tempelbou as onderdeel van God se heilsplan 2015 09 13 Ds PG Boon God sorg dat Salomo sy lewe afstem op die golflengte van sy verlossingsplan 2015 09 06 Ds PG Boon Die Evangelie oor Christus se kerk 2015 09 06 Ds PG Boon Daar is n profeet in Israel Dit is n troos Dit is ook n oproep 2015 08 23 Ds PG

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke/geskrif?page=1 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  van al die preke sonder die filters Predikant Geskrif Hoofstuk All Ds FJ Bijzet Ds PG Boon Ds DM Boersma Ds RH Bremmer Ds EA de Boer Ds T de Boer Ds AJ de Visser Ds C Kleyn Ds J Mhlanga Ds RM Retief Ds HH van Alten Ds FJ van Hulst Ds E Viljoen Ds JR Visser Ander All Génesis Exodus Levítikus Númeri Deuteronómium Josua Rigters Rut I Samuel II Samuel I Konings II Konings I Kronieke II Kronieke Esra Nehemía Ester Job Psalms Spreuke Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliedere Eségiël Daniël Hoséa Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Hábakuk Sefánja Haggai Sagaría Maleági Matthéüs Markus Lukas Johannes Handelinge Romeine I Korinthiërs II Korinthiërs Galásiërs Efésiërs Filippense Kolossense I Thessalonicense II Thessalonicense I Timótheüs II Timótheüs Titus Filémon Hebreërs Jakobus I Petrus II Petrus I Johannes II Johannes III Johannes Judas Openbaring Nederlandse Geloofsbel Heidelbergse Kategismus Sondag 1 52 Dordtse Leerreëls God se verlossingsplan weerspieel sy karakter 2015 07 12 Ds PG Boon Die Evangelie arriveer op Cyprus as voorbode vir baie lande wat sou volg 2015 07 12 Ds PG Boon Die Evangelie klink ook in die leer oor die twee nature van Christus 2015 07 05 Ds PG Boon Wie fokus op God se werk kom tot rus en egte godsdiens 2015 07 05 Ds PG Boon Die Heilige Gees dwing respek af vir die kerk 2015 06 21 Ds PG Boon Die menswording van Jesus Christus in die volheid van die tyd 2015 06 21 Ds PG Boon Volg die voetspore van die Heilige Gees 2015 06 14 Ds PG Boon Die Here Jesus Christus waak oor sy gemeente 2015 06 07 Ds PG Boon God se verlossingsplan ontkiem in die moederbelofte 2015 06 07 Ds PG Boon Die wonderlike werklikheid van die verkiesing 2015 05

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke/geskrif?page=2 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  J Mhlanga Ds RM Retief Ds HH van Alten Ds FJ van Hulst Ds E Viljoen Ds JR Visser Ander All Génesis Exodus Levítikus Númeri Deuteronómium Josua Rigters Rut I Samuel II Samuel I Konings II Konings I Kronieke II Kronieke Esra Nehemía Ester Job Psalms Spreuke Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliedere Eségiël Daniël Hoséa Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Hábakuk Sefánja Haggai Sagaría Maleági Matthéüs Markus Lukas Johannes Handelinge Romeine I Korinthiërs II Korinthiërs Galásiërs Efésiërs Filippense Kolossense I Thessalonicense II Thessalonicense I Timótheüs II Timótheüs Titus Filémon Hebreërs Jakobus I Petrus II Petrus I Johannes II Johannes III Johannes Judas Openbaring Nederlandse Geloofsbel Heidelbergse Kategismus Sondag 1 52 Dordtse Leerreëls Die Bybel is betroubaar 2015 05 10 Ds PG Boon Gedra u as wyses 2015 05 03 Ds PG Boon Die goeie voorsienige God versorg bestuur en regeer alle dinge op daaglikse basis ja elke sekonde 2015 05 03 Ander Die werklikheid behoort aan Christus 2015 04 26 Ds PG Boon Jesus Christus die heerlike versekering 2015 04 19 Ds PG Boon Die skepping gee vir ons ontsag vir die Skepper 2015 04 19 Ds PG Boon Jesus Christus die heerlike versekering 2015 04 19 Ander Die

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke/geskrif?page=3 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  lys van al die preke sonder die filters Predikant Geskrif Hoofstuk All Ds FJ Bijzet Ds PG Boon Ds DM Boersma Ds RH Bremmer Ds EA de Boer Ds T de Boer Ds AJ de Visser Ds C Kleyn Ds J Mhlanga Ds RM Retief Ds HH van Alten Ds FJ van Hulst Ds E Viljoen Ds JR Visser Ander All Génesis Exodus Levítikus Númeri Deuteronómium Josua Rigters Rut I Samuel II Samuel I Konings II Konings I Kronieke II Kronieke Esra Nehemía Ester Job Psalms Spreuke Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliedere Eségiël Daniël Hoséa Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Hábakuk Sefánja Haggai Sagaría Maleági Matthéüs Markus Lukas Johannes Handelinge Romeine I Korinthiërs II Korinthiërs Galásiërs Efésiërs Filippense Kolossense I Thessalonicense II Thessalonicense I Timótheüs II Timótheüs Titus Filémon Hebreërs Jakobus I Petrus II Petrus I Johannes II Johannes III Johannes Judas Openbaring Nederlandse Geloofsbel Heidelbergse Kategismus Sondag 1 52 Dordtse Leerreëls Die gesag van die Skrif berus op die gesag van sy Outeur 2015 02 22 Ds PG Boon Die heerlikheid van die HERE verlaat die tempel maar nie die gebrokenes van hart nie 2015 02 15 Ds PG Boon Die lewende God het profete en apostels geroep 2015 02 15 Ds PG Boon As laaste remedie beveel God Esegiël om n drama op te voer voor die oë van sy volk 2015 02 08 Ds PG Boon So hard soos diamant en so soet soos heuning 2015 02 01 Ds PG Boon Die middele waardeur ons God ken 2015 02 01 Ds PG Boon God is groot en mense klein 2015 01 25 Ds PG Boon Ons God is die enige God en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is 2015 01 18 Ds PG Boon Inleiding tot Nederlandse Geloofsbelydenis preke 2015 01 11 Ds PG

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke/geskrif?page=4 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  J Mhlanga Ds RM Retief Ds HH van Alten Ds FJ van Hulst Ds E Viljoen Ds JR Visser Ander All Génesis Exodus Levítikus Númeri Deuteronómium Josua Rigters Rut I Samuel II Samuel I Konings II Konings I Kronieke II Kronieke Esra Nehemía Ester Job Psalms Spreuke Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliedere Eségiël Daniël Hoséa Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Hábakuk Sefánja Haggai Sagaría Maleági Matthéüs Markus Lukas Johannes Handelinge Romeine I Korinthiërs II Korinthiërs Galásiërs Efésiërs Filippense Kolossense I Thessalonicense II Thessalonicense I Timótheüs II Timótheüs Titus Filémon Hebreërs Jakobus I Petrus II Petrus I Johannes II Johannes III Johannes Judas Openbaring Nederlandse Geloofsbel Heidelbergse Kategismus Sondag 1 52 Dordtse Leerreëls God is vir ons n veilige vesting 2014 12 21 Ds PG Boon Christus die Vredevors laat ons sy heil geniet 2014 12 07 Ds PG Boon Die bloed van Christus reinig ons van alle sonde 2014 12 07 Ds PG Boon Gaan en doen jy net so 2014 11 30 Ds PG Boon Vir die Evangelie van Christus hoef ek my nie te skaam nie 2014 11 23 Ds PG Boon God is die oorsprong van alle goeie gawes 2014 11 23 Ds PG Boon Loflied

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke/geskrif?page=5 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  preke sonder die filters Predikant Geskrif Hoofstuk All Ds FJ Bijzet Ds PG Boon Ds DM Boersma Ds RH Bremmer Ds EA de Boer Ds T de Boer Ds AJ de Visser Ds C Kleyn Ds J Mhlanga Ds RM Retief Ds HH van Alten Ds FJ van Hulst Ds E Viljoen Ds JR Visser Ander All Génesis Exodus Levítikus Númeri Deuteronómium Josua Rigters Rut I Samuel II Samuel I Konings II Konings I Kronieke II Kronieke Esra Nehemía Ester Job Psalms Spreuke Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliedere Eségiël Daniël Hoséa Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Hábakuk Sefánja Haggai Sagaría Maleági Matthéüs Markus Lukas Johannes Handelinge Romeine I Korinthiërs II Korinthiërs Galásiërs Efésiërs Filippense Kolossense I Thessalonicense II Thessalonicense I Timótheüs II Timótheüs Titus Filémon Hebreërs Jakobus I Petrus II Petrus I Johannes II Johannes III Johannes Judas Openbaring Nederlandse Geloofsbel Heidelbergse Kategismus Sondag 1 52 Dordtse Leerreëls Die HERE verdien om geprys te word 2014 09 28 Ds PG Boon Noodkreet tot God 2014 09 21 Ds PG Boon Bid is asemhaal 2014 09 21 Ds PG Boon Vertrou jou lewensweg aan die HERE toe 2014 09 14 Ds PG Boon Die tien gebooie sorg dat ons nederig bly en in toewyding aan Christus groei 2014 09 14 Ds PG Boon Die tiende gebod is die hoogtepunt van God se wet 2014 09 07 Ds PG Boon Die HERE is die fontein van die lewe en die bron van die lig 2014 08 31 Ds PG Boon Moenie die duiwel n plek gee nie Neem daarom die 9e gebod ernstig op 2014 08 31 Ds PG Boon Die Seun van God boesem ontsag en respek in 2014 08 24 Ds PG Boon Christus leer ons in sy Woord wat steel is 2014 08 17 Ds PG Boon Op

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke/geskrif?page=6 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Ds FJ Bijzet Ds PG Boon Ds DM Boersma Ds RH Bremmer Ds EA de Boer Ds T de Boer Ds AJ de Visser Ds C Kleyn Ds J Mhlanga Ds RM Retief Ds HH van Alten Ds FJ van Hulst Ds E Viljoen Ds JR Visser Ander All Génesis Exodus Levítikus Númeri Deuteronómium Josua Rigters Rut I Samuel II Samuel I Konings II Konings I Kronieke II Kronieke Esra Nehemía Ester Job Psalms Spreuke Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliedere Eségiël Daniël Hoséa Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Hábakuk Sefánja Haggai Sagaría Maleági Matthéüs Markus Lukas Johannes Handelinge Romeine I Korinthiërs II Korinthiërs Galásiërs Efésiërs Filippense Kolossense I Thessalonicense II Thessalonicense I Timótheüs II Timótheüs Titus Filémon Hebreërs Jakobus I Petrus II Petrus I Johannes II Johannes III Johannes Judas Openbaring Nederlandse Geloofsbel Heidelbergse Kategismus Sondag 1 52 Dordtse Leerreëls Christus roep die gelowiges op om saam te kom 2014 06 22 Ds PG Boon Met die vierde gebod bring God sy skepping tot rus 2014 06 22 Ds PG Boon Volharding in gebed tot en gehoorsaamheid aan die hemelse Heiland 2014 06 15 Ds PG Boon Die gebruik van die naam van die HERE herstel vertroue op aarde 2014 06 15 Ds PG Boon Die verhoogde Christus stort sy Gees uit met die oog op die verbreiding van die Evangelie 2014 06 08 Ds PG Boon Praat vrymoedig oor God maar moenie sy naam misbruik nie 2014 06 08 Ds PG Boon Die lewende God verdra nie verkeerde denkbeelde van wie Hy is nie Hy wil geken en gedien word soos Hy Homself in sy Woord openb 2014 06 01 Ds FJ Bijzet Die HERE se oproep deur die eeue heen 2014 05 25 Ds PG Boon Met die eerste gebod leer God ons vertrou 2014 05 25

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke/geskrif?page=7 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •