archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sondag 15 : Die Godverlatenheid in die lyde en sterwe van Christus | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  hulle dit nie so gedoen nie Hulle het nie jaartalle genoem nie Die gewoonte was om te verwys na die regeringsperiode van n bepaalde koning Byvoorbeeld in die dae van koning Josia of in die sterfjaar van koning Ussia of in die 15e jaar van keiser Tiberius En so het Christus gely en het hy gesterf tydens die regeringsperiode van Pilatus Dit is dus wat met die woordjie onder bedoel word Dit is n tydsaanduiding Maar daar is meer Toe Jesus as aangeklaagde voor Pilatus gestaan het het Hy nie sommer voor enigiemand gestaan nie maar voor n regter En wie voor n regter staan staan voor God Regters is plaasvervangers vir God op aarde So het Pilatus die taak gehad om God se reg te handhaaf ook toe Jesus voor hom verskyn Jesus erken self hierdie bevoegdheid van Pilatus Ons lees in Johannes 19 10 11 En Pilatus sê vir Hom Praat U nie met my nie Weet U nie dat ek mag het om U te kruisig en mag het om U los te laat nie Jesus antwoord U sou geen mag teen My hê as dit u nie van bo gegee was nie Daarom het Pilatus groteliks gesondig deurdat hy die Here Jesus veroordeel het uit vrees vir die Jode Hy het selfs tot vyf keer toe getuig dat Jesus onskuldig is En so het die wettige regter heel duidelik gemaak dat Jesus nie vir sy eie oortredinge sterf nie Hy sterf vir ons s n Om God se toorn van ons weg te neem God se toorn wat soos n dreigende wolk steeds bo die aarde hang Daarom kan u en ek nou die dag van die wederkoms van Christus met n geruste en skoon gewete tegemoet gaan Mens hoor deesdae soms dat mense praat van Godsverduistering Dit beteken dan iets soos dat mense hulle sig op God verloor die sig op God is verduister So kom dit dat mense nie meer die Bybel as die Woord van God as riglyn vir hulle lewe aanvaar nie Hulle kan nie meer glo dat die Bybel van God af kom nie dis bloot n menselike boek oor God Maar gemeente dit sou eintlik meer korrek wees om nie van Godsverduistering te praat nie maar eerder van mensverduistering Want die oë van mense is verduister met die gevolg dat hulle God nie meer sien nie Mense verloor hulle sig op God mense word blind vir die hand van God in hulle lewens Blind vir die hand van God in die skepping blind vir dit wat God deur Jesus vir die wêreld gedoen het blind vir wat die Heilige Gees aan ons openbaar in die Bybel Mensverduistering nie Godsverduistering nie Godsverduistering dit maak ons gelukkig nie mee nie Egte Godsverduistering dat God die mens nie meer sien nie of nie meer wil sien nie dit is iets verskrikliks Egte Godsverduistering dit sou beteken dat dit heeltemal donker sal word rondom jou Ons het daaroor gelees in Mattheüs 27 Jesus word

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1851 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Luk 2 : 41-52 Jesus se jeug in die perspektief van sy Goddelike roeping | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  bedoel al die geboue daaromheen Byvoorbeeld ook die slaapkamers van die priesters wat diens gedoen het en die ruimtes waar die leraars die volk onderwys gegee het Josef en Maria het hulle twaaljarige seun uiteindelik êrens in die tempelkompleks gevind Daar het Hy by die leraars die Skrifgeleerdes gesit waar hulle besig was om die volk te onderrig Daar het hulle Hom gevind waar Hy aktief entoesiasties deelgeneem het aan die onderrig deur vrae te vrae en antwoorde te gee Soos ek genoem het hierdie is nie n verhaal oor die wonderkind Jesus op byvoorbeeld die manier hoe daar oor iemand soos Mozart geskryf is nie Beslis Jesus wás n wonderkind maar daarmee word heeltemal iets anders bedoel Lukas vertel hierdie verhaal nie in die trant van Het jy gehoor dat n seuntjie van 12 jaar meer oor God en oor die Bybel weet as die dominees en teoloë wat jare daarvoor gestudeer het n Seuntjie vanaf die platteland wat almal strikvrae vir die Skrifgeleerdes stel Gemeente as ons die verhaal in so n trant lees dan begryp ons nie die bedoeling nie Want wat was naamlik die geval Soos gesê rondom die tempel was die Skrifgeleerdes gewoond om hulle beroep uit te oefen By die tempel was daar altyd baie mense en vir die leraars was dit n geskikte plek om die volk onderrig in die Woord te gee Veral met Paasfees was daar baie mense in Jerusalem Na aanleiding van die onderrig van die Skrifgeleerdes het daar dikwels diep gesprekke by die tempel ontstaan soms selfs debatte diskussies tussen verskillende geleerdes Ons lees in die evangelie van Johannes dat Jesus toe Hy later self n Skrifgeleerde was dat Hy ook hier lesgegee het Daar staan byvoorbeeld in Johannes 7 14 En toe dit al in die middel van die fees was Het Jesus opgegaan na die tempel en geleer En ook het Jesus later op die tempelplein en in die ruimtes van die tempelkompleks debatte gevoer met ander leraars met die Fariseërs byvoorbeeld Maar goed die gebeurtenis wat Lukas in ons teks beskryf was van so n aard En Jesus as seun van twaalf jaar was geïnteresseerd in die onderwys van die Skrifgeleerdes Hy was daar na alle waarskynlikheid saam met baie ander Jode wat na die rabbi s kom luister het Nou is dit belangrik om te weet hoe daar vroeër deur die Skrifgeleerdes lesgegee is Dit was veral die gewoonte dat dit vraenderwys gedoen is Die rabbi het nie n preek n monoloog gehou nie Mens kan dit meer vergelyk met n skoolles waar die meneer aan die kinders vrae vra en omgekeerd En wat opgeval het was dat hierdie seun Jesus baie aandagtig gesit en luister het en dat Hy nie na n rukkie weggeloop het nie Hy het selfs soms n vraag gevra waaruit geblyk het dat Hy al baie diep oor die dinge nagedink het En as hulle vir Hom n vraag gevra het dan was almal verbaas oor sy diepsinnige antwoorde Drie

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1849 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 14 : Die unieke begin van Jesus Christus se lewe op aarde | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  die geskiedenis het Laat ek n voorbeeld noem Hoe weet u dat daar n persoon soos keiser Augustus werklik bestaan het Hoe weet u of keiser Caeser regtig n keer die Rubicon rivier oorgesteek het Of iets nader aan huis Hoe weet u of Jan van Riebeeck regtig bestaan het Is u wel seker Kan jy die geskiedenisboeke wel vertrou Inderdaad al hierdie dinge weet ons vandag nie seker nie tensy ons bereid is om die bronne te glo En gelukkig kan ons die bronne meestal glo Lieg historiese bronne geskiedenisboeke dan nooit nie Inderdaad soms lieg hulle of soms is hulle baie eensydig En dan sal mens goed moet ondersoek wie n geskiedenisboek geskryf het en wat sy agtergrond en sy motiewe was Om nou weer op ons onderwerp terug te kom Die Bybelboeke Mattheüs en Lukas gee nie aanleiding om te dink dat hulle bewus dinge versin het wat nie waar sou gewees het nie Hulle vertel eerlik hoe die lewe van Christus op aarde was En of hulle nou skryf oor hoe Jesus begin het om te lewe in sy ma Maria of hoe Jesus later as kind n keer by die tempel weggeraak het of hoe Jesus later dwarsdeur Palestina getrek en gepreek het of hoe Jesus moes huil toe sy vriend Lasarus gesterf het en hoe Jesus hom uit die dood opgewek het of hoe Jesus self uit die dood opgestaan het wat die evangeliste ook al skryf oor Jesus alles skryf hulle neer op dieselfde manier en met dieselfde bedoeling Naamlik om dit wat eg gebeur het vir die nageslag te bewaar As iemand dus nie wil glo in die goddelike ontvangenis van Jesus in die maagd Maria nie het dus eintlik n probleem Hy moet bewyse soek waarom dit nie waar sou gewees het nie En daardie bewyse is nog nooit gevind nie Al wat so iemand kan sê is ek vermoed dat die evangelise Mattheüs en Lukas hier iets uit hulle duim suig Dalk met baie goeie bedoelings maar hulle het self geweet dat dit eintlik nie waar was nie Maar nogmaals daar is geen enkele bewys om so iets aanmatigends te sê naamlik dat Mattheüs en Lukas bewus besig was om iets wat nie waar was nie op te skryf asof dit waar was n soort sprokie met n dieper betekenis Daarom geliefdes staan u voor die keuse U laat hierdie geskiedskrywers Mattheüs en Lukas in hulle waarde as betroubare mense wat in opdrag van die Heilige Gees geskryf het wat hulle geskryf het òf u sê dat Mattheüs en Lukas en alle ander skrywers van die boeke in die Nuwe Testament wat uitgaan van die feit van die maagdelike geboorte dat hulle leuenaars is Miskien wonder u nou Hoekom moet mens eintlik so moeilik doen oor iets wat so lank gelede gebeur het Hoekom moet mens so iets op die spits dryf of dit nou eg gebeur het of nie Wat maak dit eintlik vir my lewe uit Wat het

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1850 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Luk 8 : 21 Word lid van die Familie van hoorders en daders van die Woord | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Hulle wil u sien En die skare het seker verwag dat Jesus hulle nou sou wegstuur Maar nee nie dadelik nie Jesus gebruik die berig in sy prediking Mens kan n indirekte vermaning in Jesus se opmerking hoor Dalk was sy eie familie op daardie stadium nie so bereid om na Hom te luister nie Dit is in elk geval duidelik dat sy broers nie baie lus was om na sy praatjies te luister nie Ons lees in Johannes 7 Want ook sy broers het nie in Hom geglo nie vers 5 Hulle het hulle bietjie vervies vir Jesus se optrede Hulle kon sy houding nie verstaan nie Want niemand doen iets in die geheim en soek tegelykertyd om in iedereen se mond te wees nie Joh 7 4 Dit is ook nie die enigste keer dat Jesus sy eie familie vermaan het nie n Paar hoofstukke later in Lukas lees ons oor n soortgelyke situasie Na sy prediking oor die onreine gees in hfst 11 roep iemand uit Salig is die skoot wat U gedra het en die borste wat U gesoog het Maar dan antwoord die Here Jesus nie in die trant van Ja dis waar Ek het n baie wonderlike ma nie Hy reageer Ja maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar Is hierdie n indirekte vermaning aan die adres van sy ma Maria Het die ma dalk te veel haar seun wou vashou beskerm en dalk te min na sy woorde geluister Die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God Rom 10 17 Dit was n belangrike n noodsaaklike leerkurwe waardeur sy ma en sy broers moes gaan Jesus is nie net hulle seun hulle oudste boetie nie Jesus bring die Woord van God Ook hulle moet tyd maak om te luister nie net die skare nie Tussen hakies daar is nie rede om te dink dat Jesus sy familiale pligte verwaarloos het nie As kind het Hy geleer om sy ouers onderdanig te wees Van kinds af was Hy gewoond om met die familie op te trek Luk 2 44 Deur sy lewe het Hy steeds kontak met hulle gehou Selfs aan die kruis het Hy gesorg dat sy ma teen daardie tyd dalk al in die vyftig goed voor gesorg sou word Toe Hy spesifiek vir Johannes opgedra het om na haar om te sien asof sy sy eie ma is Moontlik dat Josef al teen hierdie tyd oorlede was Ons lees verder na Jesus se jeug in die Nuwe Testament nooit weer iets Josef nie Volgens die tradisie was Maria redelik vroeg weduwee As oudste kind in die gesin het Jesus dit wat van Hom verwag word ook nagekom Maar goed dit was dus meer as een keer dat Jesus hierdie saak rondom sy eie familie aangespreek het Waarskynlik was sy prediking ook uitgebreider as net die paar woorde van ons teks Dit is voor die hand liggend dat Jesus hierdie onderwerp die verhouding tot sy eie familie en sy eie familie sy houding teenoor Hom dat Jesus dit meerdere kere aangespreek het En dit sal waarskynlik ook nie net een keer gewees het dat sy ma en broers gefrustreerd was met Jesus se besige skedule en dat hulle by hom probeer uitkom het nie Ook in die evangelie Mattheüs lees ons dat Jesus in sy vaderstad aangekom het en dat die mense in Nasaret Hom verag het Is Hy nie die seun van die timmerman nie Is die naam van sy moeder nie Maria en dié van sy broers Jakobus en Joses en Simon en Judas nie En sy susters is hulle nie almal by ons nie Waar kry Hy dan al hierdie dinge vandaan En hulle het aanstoot aan Hom geneem Inderdaad in Nasaret was daar baie familie van Hom En vir hulle was dit n veel groter denkskuif om te begin besef en te aanvaar dat Hy hulle Messias sou wees Geen wonder dat Jesus dikwels hierop teruggekom het nie Sy ma sy broers of Hy nou hulle groot held was of dat hulle Hom dalk verag het in beide gevalle moes hulle n denkskuif maak Die feit dat hulle Hom so goed ken die feit dat Hy hulle eie broer is dit is sekondêr Hulle moet na sy woorde begin luister Hulle moet minder fokus op Jesus as hulle familielid na die vlees sy persoonlikheid Hulle moet meer fokus op sy woorde n Aantal jare later sou Paulus met dieselfde probleem te make kry In die gemeente van Korinthe was daar verdeeldheid groepsvorming Sommige mense het gesê ek is van Paulus Ander ek is van Apollos Ander ek is van Cefas Sommiges het selfs gesê Ek is van Christus 1 Kor 1 12 Moontlik gaan dit hier oor mense wat Christus nog persoonlik geken het tydens sy lewe op aarde Hulle het n band gehad met Hom as persoon na die vlees Maar hulle het te min na sy woorde geluister Paulus vermaan hulle hieroor moenie op die vlees fokus nie Moenie op persone fokus nie of dit nou Paulus Apollos Cefas of Christus is 2 Kor 5 16 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie en al het ons ook Christus na die vlees geken nou ken ons Hom tóg nie meer so nie Dis presies dieselfde boodskap as wat Jesus vir sy ma Maria gegee het Moenie My vashou nie In die sin van moenie My vashou as mens van vlees en bloed nie Nee Ek vaar op Hy is die verhoogde Christus Hy is nie meer n mens soos Maria hom as kind in haar huis gehad het nie Hy is nou die verhoogde die verheerlike die een van dood was en weer lewend geword het Hy is nou haar en ons ewige Koning Hy wat besig is om alles te herskep Hy wat haar en ons wil verander transformeer deur sy Woord en Gees Luister daarom na

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1848 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 12 : Die ampsdraers van die nuwe aarde | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  om n blye boodskap te bring aan die ootmoediges Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart om vir die gevangenes n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis Gemeente as u mooi luister hoor u hierin dalk die drievoudige amp van die Here Jesus terug Inderdaad ten eerste Hy het my gestuur om n blye boodskap te bring aan ootmoediges Dit is uit en uit die werk van n profeet Sondag 12 omskryf dit soos volg As profeet het Hy aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle geopenbaar Hierdie verborge raad en wil van God was beslis n BAIE BLYE BOODSKAP Jesus het met die boodskap na die aarde gekom dat God van plan is om Hom HEELTEMAL met die mense te versoen Of soos daar in Jes 61 2 staan om uit te roep n jaar van die welbehae van die HERE Hier word verwys na die jubeljaar in die OT Die 50e jaar as alle skulde vrygeskeld moes word Dit is dus wat God van plan was om te gaan doen En hiérvoor het Hy Jesus aangestel en in diens geneem Gesalf vir HIERDIE OPDRAG Wat n skitterende boodskap is dit uit die mond van die Profeet Jesus Op verskillende plekke in die Bybel lees ons oor hierdie aanstelling van Jesus asook oor sy optrede as profeet Dink byvoorbeeld aan Joh 1 18 Niemand het ooit God gesien nie die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is dié het Hom bekend gemaak En Jesaja 55 4 Kyk Ek het hom tot n getuie van die volke gemaak Kom ons gaan verder Naas profeet is Jesus ook priester In die profesie van Jesaja 61 lees ons ook iets wat tipies die werk van n priester is Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart Iemand wat n gebroke hart heel dan moet mens dink aan n priester wat aan n mens wat baie skuldbewus n offer by die tempel kom bring het vergewing aankondig So word sy hart gebroke deur skuld weer geheel Die Kategismus sê oor Jesus se hoëpriesterlike taak Hy het ons met die enige offer van sy liggaam verlos Nog n belangrike taak vir n priester is om te bid Pas nadat n priester tot God om vergewing gebid het kon hy die vergewing teenoor die volk uitspreek Voorbede of soos dit ook genoem word pleit dit is iets wat Jesus as hoëpriester by uitstek doen Sondag 12 sê met sy voorbidding tree Hy vir ons gedurigdeur by die Vader in Met sy voorbidding pleit Hy gedurigdeur by die Vader vir ons Elke keer as jou lewe nie is wat dit behoort te wees nie as n Christen synde naamlik dan pleit Hy vir ons Vader asseblief tog n bietjie geduld met hierdie sondige mense want Ek het mos vir hulle gesterf So pleit Jesus vir ons Rom 8 34 Hebr 7 25 Vervolgens noem die profesie van Jesaja 61 nog iets Die HERE het My gestuur om vir die gevangenes vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis Dit is natuurlik heeltemal die werk van n koning n Koning is bevoeg om amnestie te verleen En Jesus wys daarop dat sy heerskappy as koning baie feestelik sal begin Net soos die jubeljaar van ouds Elkeen wat onder skuld gebuk gaan elkeen wat homself as n slaaf moes verkoop of in die gevangenis geëindig het ontvang amnestie genade Bevryding n Nuwe kans Dit is wat Jesus as Koning doen Met hierdie koninklike werk het Hy al op aarde begin Dink aan al die genesingswonders wat Hy gedoen het dink aan al die duiwels wat Hy uitgedryf het Dink selfs aan die dooies wat Hy opgewek het Maar die volle verwesenliking van sy koningskap moet ons nog tegemoet sien Soos daar in Openbaring staan oor die toekoms Ek het n groot stem in die hemel hoor sê Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword en die mag van sy Gesalfde Openb 12 10 Jesus regeer as Koning En wat Hy doen dit sê Hy self in Johannes 10 28 Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie Of soos Sondag 12 dit verwoord As Koning regeer Hy ons met sy Woord en Gees en beskerm en bewaar Hy ons by die verlossing wat Hy verwerf het So om saam te vat beklee Jesus dus geheel in ooreenstemming met die profesie in Jesaja 61 n drievoudige amp En soos ek gesê het die Here Jesus het sy amp so nougeset en voortreflik vervul dat Hy die amp in eie persoon geword het Die amptelike aanduiding Christus Gesalfde dit het sy eienaam geword Soiets was tot dan toe en ook sedert dan nog nooit moontlik gewees nie Want dikwels is dit so dat jy iemand moet respekteer vanweë sy amp maar dat sy persoonlike optrede sy uitoefening van die amp nie werklik respek afdwing nie Ek dink dat ons dikwels in ons land maar met moeite die respek kan opbring wat ons verskuldig is teenoor bv ons president of teenoor sommige ministers Eer hulle vanweë hulle amp maar die persoonlike uitoefening van die amp laat veel te wense oor En gemeente was dit nie ook die geval met koning David nie Wat dink u n koning wat sy buurman se vrou vat en die buurman vermoor n Koning wat n volkstelling hou slegs en alleen om sy prestige te boost en dan nog met die konsekwensie dat baie mense as gevolg hiervan gesterf het Ek vermoed daar was toe baie burgers wat koning David geëer het vanweë sy amp maar nie vanweë sy persoon nie En dieselfde kan ook gesê word oor persone in ander ampte Dink aan die priester Eli Dink aan die profeet Jona Maar

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1846 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  die christen 2012 10 07 Ds HH van Alten Openb 13 die na aper van Jesus Christus is hard aan die werk in die wêreld 2012 09 23 Ds HH van Alten Sondag 22 1 n alles beheersende toekomsperspektief vandag alreeds 2012 09 23 Ds HH van Alten Openbaring 11 15 19 die ewige Koning verdien alle lof 2012 09 16 Ds HH van Alten Openb 11 1 6 die kerk is veilig by haar Here 2012 09 09 Ds HH van Alten Sondag 20 3 Die Gees is ook aan my gegee 2012 09 09 Ds HH van Alten Openbaring 8 en 9 2012 09 02 Ds HH van Alten Sondag19 1 Christus sit op die geregstoel van die hemelse Jerusalem 2012 09 02 Ds HH van Alten Openb 6 17b Het God miskien sy volk vergeet 2012 08 26 Ds HH van Alten Sondag 17 1 Die Hére leef en óns mag leef 2012 08 19 Ds HH van Alten 1 Joh 2 Voeg die daad by die woord 2012 08 19 Ds HH van Alten Openbaring 5 7 Die kerk kry versekering vanuit die hemel 2012 08 05 Ds HH van Alten Openb 1 7 Jesus Christus

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke?page=13 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Openb 1 : 5b-8 Gewas in sy bloed, sien ons uit na sy wederkoms | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  as ons van die wyn drink wat Christus se bloed simboliseer dan nuttig ons op n geestelike wyse dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het Want daar is slegs een manier hoe om veilig te wees op die komende dag van oordeel Dit is as die regter die Here Jesus Christus wat alle sondige mense na die hel sal veroordeel wanneer Hy positief oor jou is wanneer Hy jou goedgesind is Die mense wat Hy sy vriende noem sal Hy nie veroordeel nie maar Hy sal hulle red Dit is mos die rede hoekom die Vader sy Seun in die wêreld gestuur het Die Evangelie vertel ons dat Jesus gely het gekruisig is gesterf het opgestaan het Hiermee het Hy dit moontlik gemaak om versoening te doen vir die sondes van sy vriende Die Evangelie roep ons op As jy opreg glo in die Here en jou hele lewe aan Hom gee en vir vergewing van al jou sondes vra in sy Naam wanneer so iemand dan op die oordeelsdag verskyn sal hy nie vuil met sondes bevlek bevind word nie Maar hy sal skoongewas wees so skoon as skoon kan wees En as die regter nie n greintjie vuiligheid sondigheid in hom vind nie sal hy nie veroordeel word nie maar hy sal vrygespreek word en uitgenooi word om deel te neem aan die altyddurende vreugde op die nuwe hemel en aarde Dus om terug te kom na die hede as ons nagmaal vier berei jy jouself voor vir daardie finale daardie vreesaanjaende dag Ons eet van die brood ons drink van die wyn Met hierdie aksies deur dit te doen bly ons erken dat ons die verlossende werk van Christus nodig het Om ons vieslike lewens te red En boonop as ons eet en drink ervaar ons dat Christus gewillig is ervaar ons dat Hy sy vergewing aanbied ervaar ons Hy skoonmaak wat vieslik was ervaar ons dat Hy ons regmaak om daardie dag van oordeel te kan deurstaan Eintlik is ons dus vandag besig met die sowel die verlede as die toekoms Ons dink aan die verlede ons GEDENK dat Jesus gekruisig is gesterf opgestaan het om te boet vir ons skuld voor God Maar ons dink ook aan die toekoms ons VERWAG dit wat Jesus voorspel het In der waarheid ons kan VERLANG na die toekoms Ons kan selfs VERLANG na die dag van oordeel Want omdat ons nou reeds gereinig is weet ons dat ons veilig sal wees op daardie dag En daarom verlang ons na daardie dag Ons verlang dat alle onreg en boosheid alle haat en opstand alle siekte en dood weggewas sal word van die oppervlakte van die aarde af Verlang jy nie ook hierna nie Kry jou eie sonde en alle slegte dinge alle smerigheid alle oneerbiedigheid op die aarde jou nie soms ook onder nie Raak jy nie soms siek en sat vir hoe dit hier gaan nie Calvyn het n keer gesê die diepte van jou geloof

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1839 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag11 : Jesus is ons Verlosser – Hy heeltemal, en Hy alleen | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  en so voorts In die Bybel word heel indringend gewaarsku teen so n instelling Byvoorbeeld Gal 5 v4 Julle wat geregverdig wil wees deur die wet is losgemaak van Christus julle het van die genade verval Hierdie dwaalleer is in die tyd Judaïsme genoem Judaïste met hulle oënskynlike godsdiendstige erns was baie gevaarlik En dieselfde sien ons in Sondag 11 So iemand verloën met die daad die enigste Verlosser Want een van twee dinge of Hy is nie n volkome Verlosser nie of Hy bied redding vir 100 Wie n bietjie op Jesus vertrou maar nie heeltemal nie het dan ook heeltemal geen deel aan Hom nie Roomse leer en Judaïsme Sondag 11 is veral gerig teen die leer en die praktyk van die Roomse kerk En baie daarvan kom nogal ooreen met die Judaïsme Redding ontvang is n optelsom n bietjie van die werk van Christus n bietjie goeie werke self doen miskien nog goeie werke leen by die heiliges Destyds was sondes verdeel in twee klasse doodsonde en vergeeflike sonde Wie n doodsonde begaan het byvoorbeeld moord of egbreuk het daarvoor redding van Christus nodig gehad Maar vir vergeeflike sondes kon mens self boete doen in hierdie lewe deur goeie werke en na hierdie lewe in die sogenaamde vagevuur Sondag 11 meld in vraag 30 dat mense deels hulle heil by ander heiliges sou soek Dit was deel van die Roomse praktyk Die opvatting was so dat daar heilige mense was wat so baie goeie werke gedoen het dat daar as t ware oorgebly het Hierdie oorskot aan goeie werke is die skat van die kerk genoem en die pous het beskikking daaroor gehad Die pous kon iemand wat nie self genoeg goeie werke gedoen het deel laat kry aan hierdie oortollige goeie werke deur middel van n aflaat En so soek jy jou heiligheid deels by Christus deels by jouself en deels by ander mense En net soos by die Judaïste lyk hierdie Roomse godsdienstige praktyke baie vroom en ernstig Die mense vereer en aanbid die Here Jesus Huise is versier met kruise en beelde Hulle is baie ywerig in goeie werke en dit moet ook wel want die gevaar bestaan altyd dat jy nie genoeg gedoen het nie slaafse goeie werk kan mens dit noem Jy bid ook tot die heiliges elke stad het sy beskermheilige selfs vir elke beroepsgroep is daar heiliges Sint Theobaldus vir die boere sint Onesimus vir die bediendes st Blasius vir die dokters st Barbara vir begrafnisondernemers st Agatha vir juweliers st Farnciscus vir joernaliste st Matthias vir bouers st Severus vir die polisie en selfs prostitute vind n beskermheilige in st Margareta Dit klink dalk aantreklik so n persoon wat spesiaal vir jou omgee wat jy ook al is Maar feit is wel dat dit aandag van Christus aftrek van die vertroue alleen op Hom Verder is daar ook baie vroom gebruike daar is die wywater wat beskerming verleen die slaan van die kruisteken en natuurlik die relikwïee dit was oorblyfselfs van n oorlede heilige soos byvoorbeeld n haarlok of n mantel of selfs n skedel En so is daar 101 vroom gebruike om jou saligheid veilig te stel alles tot jou beswil want anders moet jy langer in die vagevuur ly So was dit ook in n effens ander vorm by die Judaïste Die Judaïste was baie ywerig in hulle geloof Paulus skryf in Rom 10 v2 Want ek getuig van hulle dat hulle n ywer vir God het maar sonder kennis En v3 Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie O mdat hulle hul eie geregtigheid probeer oprig daardie opvatting dat jy volmaaktheid kan bereik deur pynlik noukeurig volgens die wet te leef Paulus sê daarteen in Kol 2 v10 en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag julle het die volheid in Christus sê hy selfs nog voor jy begin om werk te maak van die wet gehoorsaam Wie Jesus om vergewing van sy sondes vra het het reeds die volheid ontvang die volle som word hom geskenk hy is volmaak Ons lees in die Bybel dat God slegs met ons iets te make wil hê ter wille van Christus en dat ons slegs tot God kan bid in die naam van Jesus Joh 16 v23 en dat n gebed tot iemand of iets anders in sy wese nie n gebed is nie Judaïste Roomses hulle maak almal dieselfde fout Jesus plus nog iets En ons En ons gemeente ons is nie Judaïste ons is nie Rooms nie Hoe word ons gered Ja deur Christus en sê ons dan deur kerk toe te gaan en n meelewende kerklidmaat te wees Sekere sondes moet nie gedoen het nie want dan is jy sekerlik jou status as goeie kerlidmaat kwyt En so is die duiwel vandag nog net so listig as vroeër en daarom is dit so belangrik omdat dit keer op keer weer te lees en te hoor deur Jesus alleen En daarom is dit so goed dat daar sulke stellige uitdrukkings in die Kategismus staan Slegs een van twee dinge is moontlik of Jesus is nie n volkome Verlosser nie of Hierdie listige streep van die duiwel is natuurlik al so oud soos die mensheid self Is dit nie die duiwel wat vir Adam en Eva oortuig het dat nie nodig was om na God alleen te luister nie En deur al die eeue heen het die duiwel haarfyn aangevoel watter behoefte daar in elke mens skuil om self bietjie seggensskap te hê nie in alles van God afhanklik te wees nie op sekere gebiede self die baas te wees en jou nie sonder meer heeltemal aan jou Skepper toe te vertrou nie Op hierdie behoefte speel die duiwel in en hy doen dit op n baie subtiele manier Hy doen dit nie net by mense buite die kerk

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1845 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •