archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Die groot skeidslyn in die mensheid | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Kain het met sy broer Abel gepraat dubbelpunt Kom ons gaan uit in die veld As mens dit so vertaal besef jy net nog duideliker dat Kain n plan beraam het Met voorbedagte rade het hy te werk gegaan Soos gesê die HERE het geweet wat in sy kop aangaan Hy het gesien Kain beraam n plan om sy broer te vermoor om hom eers in die veld te lok en hom dan daar dood te slaan In die veld waar almal ver weg is in die veld sal sy ouers mos nie sien nie Is dit nie vandag nog steeds so nie Wie n sonde wil pleeg beraam sy plan so dat dit êrens gebeur waar ander dit nie sien nie Is die veld nie vandag nog steeds n plek waar baie mense vermoor word nie Wat dit betref het daar niks verander nie Soos gesê God het sy gedagtes gelees sy donker planne God het hom gewaarsku Maar hy wou nie luister nie Hy het voortgegaan Hy het sy broer weggelok veld toe En toe hulle in die veld was het hy sy broer aangeval en hom vermoor Hy t hom doodgeslaan Die eerste moord op aarde In die paradys het die Here God al vir die mense sy wette bekendgemaak Ook die gebod jy mag nie doodslaan nie Adam en Eva die ouers hulle het begin met sondig hulle wou nie luister nie En die kinders het die voorbeeld van hulle ouers oorgeneem Kaïn wou ook nie luister nie Die HERE het hom persoonlik gewaarsku Die woord van God in vers 7 staan in die konteks van die feit dat Kain GEWEET het dat doodslaan sonde is Maar Kain was horende doof hy t voortgegaan met sy plan En toe dit gebeur en God vir hom vra Waar is jou broer Abel gee hy die onverskillige antwoord Is ek my broer se wagter Hierdie antwoord verraai die sonde in sy hart Kain het nie van sy broer Abel gehou nie Die sonde die moord het in Kain se hart begin Ons sien hier hoe die gevolg van die sonde al begin dit maar klein en onsigbaar in jou hart dat die gevolg van die sonde die dood is Abel het die eerste mens geword om te sterwe God het die mense in die paradys gewaarsku maar van die boom van die kennis van goed en kwaad daarvan mag jy nie eet nie want die dag as jy daarvan eet sal jy sekerlik sterwe Genesis 2 17 En nou sien ons in ons teks n illustrasie hiervan Eet van daardie boom dit hou ek besluit self wat ek wil doen God hoef my nie voor te sê nie En so het dit by Kain gegaan God HET met hom gepraat maar hy wou nie luister nie Hy het sy eie ding gedoen soos hy dit beplan het en die gevolg van die sonde was die dood Abel het die ketting van die dood begin Na hom het elke mens op aarde dieselfde paadjie gestap Sommiges het die voorreg beleef om tydelik weer terug te keer na die aardse lewe dink aan Lasarus of die dogterjie van Jaïrus Maar daarna het hulle tog weer gesterf Elke mens behalwe een Dit is ons Here Jesus Christus Hy het na die aarde gekom om die satan die sonde die dood te oorwin Hy het uit die graf opgestaan Hy het die straf gedra vir die sondes Hy is gedood vermoor aan die kruis Toe Abel vermoor is het sy bloed na God geroep van die aarde af n Noodkreet HELP n Magtelose kreet Toe Christus gekruisig is het sy bloed gevloei Sy bloed het ook geroep van die aarde af En God HET geluister Abel se bloed is gewreek God het Christus se offer aanvaar Jesus het nie net die vet van die diere geoffer nie Hy het sy eie lewe geoffer Sy offer sy gesindheid styg ver bo Abel se offer uit En toe Jesus op Paassondag opstaan toe was dit duidelik God het sy offer aanvaar Sy offer op Golgota het die dood oorwin die straf op die sonde Vir Adam en Eva vir al hulle kinders en nageslag Vir elkeen wat opkyk na God in hoop in gehoorsaamheid bereid om te luister Hoe het dit toe verder met Kain gegaan Wie iemand doodslaan kry self die doodstraf Dis wat die HERE later in die wette van Moses vir sy volk vasgelê het Maar hoewel daar voortaan n vloek op Kain sou rus is dit opvallend dat hy nie die doodstraf gekry nie Die HERE verleen aan hom amnestie Of is dit dalk dat Kain self vlug vir die straf wat bo sy kop hang Vir sy ouers sy broers en susters wat hom soek om Abel se bloed te wreek Kain verdwyn hy gaan woon op n ander plek in die land Nod vanaf Eden nog verder oos as waar sy ouers gewoon het Ons lees dat hy daar kinders en kleinkinders gekry het Dis een van die dinge waaroor baie mense wonder Wie kon eintlik Kain se vrou gewees het Was daar in die land Nod waarheen Kain getrek het alreeds mense Gemeente dis belangrik dat ons noukeurig lees wat hier staan Hier staan nie dat Kain in die land Nod n vrou ontmoet het nie Ons lees wel dat hy in die land Nod kinders en kleinkinders gekry het Hier staan ook nie dat die land Nod al bestaan het toe Kain daar aangekom het nie Ons moet onthou dat die boek Genesis geskryf is deur Moses in eerste instansie vir die volk Israël nadat hulle uit Egipte gelei is As Moses skryf die land Nod dan verwys hy na hoe die gebied waarheen Kain gevlug het later bekend kon geword het Net soos wanneer iemand vir my sou vra waar is jy gebore En ek sou antwoord in Gauteng Dan verwys ek na die gebied waar ek gebore is dis reg ja Maar aan die

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1991 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Die krag van Christus breek die toekoms oop | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  vir elke mens ook vir n Christen die laaste vyand Soos daar staan in 1 Korinthiërs 15 Daar word gesaai in oneer n Begrafnis is n droewige gebeure Maar deur ons trane heen sien ons uit na die jongste dag Dit is n realiteit dat ons as Christene ook huiwer vir die dood Die dood bly n vyand In Korintiërs kan ons lees dat sommige Christene aan die opstanding van die liggaam begin twyfel het In daardie tyd met die oorheersende Griekse denke was dit inderdaad n struikelblok Die liggaam sou slegs n omhulsel van die siel wees Die Griekse filosofie het die mense aangepraat dat dit eintlik beter is dat die liggaam nooit meer terugkom nie Dink maar wat Paulus ervaar het in Athene op die Areopagus Toe hy oor n nuwe God begin praat wou almal luister Maar toe hy praat oor die opstanding van die liggaam het hulle begin spot Hand 17 Want die liggaam sou net n kerker wees vir die siel As Christene verwerp ons hierdie idee Aan die een kant die mens se siel is nie goddelik nie Maar aan die ander kant die mens se liggaam het ook waarde Siel en liggaam hoort by mekaar Tot het van die gemeentelede in Korinthe baie twyfels gehad Maar Paulus kon maar net na Christus verwys Het Christus dan nie ook liggaamlik opgestaan nie God IS by magte om n dooie liggaam weer op te wek As mense dink ons te gou te min van God se krag Glo in die krag van Christus Maar deur die eeue heen was en is mense kleingelowig Deur die eeue is dit vir ons moeilik Ek dink aan n gesprek van n kerkvader uit die vroeë kerk met n ongelowige Dit het oor die opstanding gegaan Die ongelowige het dit bietjie belaglik gevind Hoe sou n matroos was bv in die see verdrink het en daarna deur visse verslind is hoe sou dit in hemelsnaam moontlik wees om alle stukkies van sy liggaam weer bymekaar te versamel Die visse wat hom opgevreet het sterf op den duur en word weer deur ander visse verslind Hoe is dit moontlik Kom ons dink weer aan Jesus se vermaan aan die Sadduseërs Julle dwaal julle ken nie die Skrifte nie en ook nie die krag van God nie As jy baie siek is en om te lewe het swaar geword Of as jy oud is en besef dat jy een of ander tyd sal moet sterf Of as jy jonk is besef dat ook jong mense onverwags uit die lewe weggeruk kan word Dink dan aan Psalm 16 My hart is bly want ook my liggaam sal in veiligheid woon Ps 16 9 En ons weet dat ons direk sal tuiskom by Jesus by die hemelse Vader En moenie bang wees dat jy nie tuis sal voel daar in die hemel omdat dit dalk vreemd en n onbekende plek sal ees nie Inteendeel as jy hier op aarde in God se huis in sy kerk tuisgevoel het dan sal dit in die hemel ook so wees En as God in jou daaglikse lewe n bekende was in jou gebede in jou Bybellees in jou gedagtes van elke dag Dan hoef jy regtig nie daarteen op te sien om na die Here te gaan nie Dit sal inderdaad so voel dat jy tuiskom Mens laat uiteraard geliefdes en n bekende omgewing agter Maar dit wil nie sê mens gaan na n vreemde plek toe nie As kleingeloof jou bekruip sing Ps 16 Bewaar my o God want by U skuil ek U is my Hee vir my is daar geen goed bo U nie v1 2 Die krag van Christus breek die toekoms oop Hy sal die grafte oopbreek Hy laat die ewige lewe aanbreek 2 Hy laat die ewige lewe aanbreek Die Bybel het n spesiale bedoeling as die woorde lewe en dood soms vir ons gevoel op n eienaardige manier gebruik word Soos Jesus n keer gesê het Laat die dooies maar hulle eie dooies begrawe Of dink aan wat Paulus skryf aan die Efesiërs oor die tyd voordat hulle begin glo het Julle was toe dood in julle misdade en sondes waarin julle toe gelewe het Ef 2 12 Maar God wat ryk is in barmhartigheid het julle lewend gemaak met Christus Ef 2 5 Dink ook aan wat Jesus sê in Joh 5 25 Voorwaar voorwaar Ek sê vir julle die uur kom en dit is nou dat die dooies die stem van die Seun van God sal hoor en die wat dit hoor sal lewe Dus toe die Here daar staan het praat het daar dus dooies gestaan en luister en sommiges van hulle het begin lewe Sulke dooies was daar ook in Efese maar deur die evangeliepredikint het hulle tot lewe gekom Die Heilige Gees het in hulle gekom Hulle het met n nuwe lewe begin Dis hoekom die prediking van die evangelie in Rom 1 n krag van God tot saligheid genoem word Eenvoudig gestel luister na die woorde van Jesus en jy begin lewe Soos Jesus self sê in Joh 5 24 Voorwaar voorwaar Ek sê vir julle wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie maar het oorgegaan uit die dood in die lewe Die ewige lewe begin dus werklik te word in HIERDIE lewe Maar wie sonder God lewe begin in HIERDIE lewe al met die ewige dood Wie nie na God die bron van die lewe wil luister nie begin nou al met die ewige dood Of die tweede dood soos die Bybel dit noem Die dood is verskriklik erg Dat n mens so mooi deur God geskape gereduseer word tot n lyk Maar die tweede dood is veel erger Van die tweede dood is daar geen weg terug na die lewe nie Dit laat mens duisel Maar laat ons die saak goed bekyk Niemand kom per ongeluk

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/2033 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 21 : Die werk van die Seun van God onder die mense | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  hoe meer begin voorkom dat daar n behoefte is aan uitsprake deur derdes en dan dink ek nie net aan die regter nie maar ook aan klassisse sinodes ens kan dit n teken aan die muur wees dat ons die kern van die evangelie naamlik die kuns van vergewing vra en vergewing skenk verleer het Die realiteit nie net van die kerk in Korinte maar ook van miskien elke kerklike gemeenskap is dikwels teleurstellend Maar juis daarom roep Sondag 21 ons op om nie in die eerste plek op eie ervarings met die kerk te fokus nie maar op dit wat die Bybel leer oor die kerk Dit is Jesus die Seun van God wat vir Hom n kerk uit die HELE menslike geslag vergader beskerm en onderhou Hiermee word bedoel mense uit alle volke alle verskillende tale rasse ens Maar nog nader aan huis hiermee word ook bedoel dat Christus ook mense vir sy kerk vergader uit daardie deel van jou familie waaraan jy n hekel het Skynbaar het Christus nie n hekel aan hulle nie En Christus werf ook mense vir sy kerk by wie jy dalk n onbehaaglike gevoel kry Ook met hulle is Christus besig Christus het in sy kerk mense wat ryk is en wat arm is Christus het in sy kerk mense uit die stad en van die platteland Christus het in sy kerk mense wat van karakter baie vernuwend is en mense wat liefs altyd wil vashou aan wat oud en vertroud is En of hierdie mense nou van mekaar hou of nie is nie ter sake nie Christus is skynbaar in staat om oor mure wat mense gebou het heen te beweeg In sy seleksieprosedure hou Hy nie rekening met die voorkeure van mense nie By voorkeur net blankes of by voorkeur bietjie ryker mense of by voorkeur vooruitstrewende of dalk konserwatiewe mense Vir Christus is hierdie sake irrelevant Christus gooi hulle as t ware op een hoop in dieselfde kerk die finansiele adviseur langs die petroljoggie die IT deskundige langs die sekuriteitswag die tiener langs die bejaarde die getroude langs die ongetroue die kinderlose langs die ma van 6 en Hy sê vir ons Sorg dat julle n eenheid WORD En besef goed Ek het julle aan mekaar verbind Ek het hierdie groep saamgestel dus is daar nie n ander opsie as om na eenheid toe te werk nie Lewer jou eie voorkeure maar in Jullie gaan saam verder bestudeer my Woord leer daarin om kerk van My te wees En as gemeentelede mekaar in die hare vlieg dan los julle dit in gebed voor my aangesig op My Gees doen wonders met mense stel jou hart daarvoor oop Ek stuur my Gees na wie Ek wil Hy is in staat om in al die verskillende mense DIESELFDE geloof te werk Jesus versamel vir HOMSELF deur sy Gees en Woord EEN kerk uit die HELE menselike geslag So red Christus baie mense uit alle volke en tale wat anders vir ewig verlore sou gegaan het In die kerk word die goud van die Evangelie uitgedeel Die kerk is heilig Hierdie woord gee die funksie van die kerk treffend weer Die kerk is n suiwerende liggaam in die samelewing In die kerk mag niemand bly lewe in sonde nie n Kerklid is sondig ons almal is Maar n kerklid kan nooit n gewoonte van n sonde maak nie Wie in sonde bly lewe en self nie uit die moeras kom nie sal ervaar dat sy broers en susters in die kerk hulle met hom begin bemoei In die goeie sin van die woord Wie self nie aan die sonde kan ontsnap nie word deur sy mede broers en susters uit die moeras getrek Ons is saam een liggaam As een lid ly of siek is voel die hele liggaam sleg 2 Hy verbind hierdie mense tot n hegte eenheid Ons behoort vandag tot dieselfde wêreldwye kerk vna Chritus as die mense in Korea en Cameroen Argentinie en Australie Slovakye Spanje Slovenie of waar ook al op aarde En elke gelowige het PERSOONLIK deel aan die skatte van die Here Christus As gelowige het jy n persoonlike verhouding met die Here Jesus Al het jy die Here Jesus leer ken deur jou ouers of jou dominee in die kerk is dit nie so dat jy net deur hulle met Jesus kontak kan maak nie Die pad na Jesus loop nie deur die dominee of jou ouers of die maagd Maria of wie ook al nie Jy het hom dalk deur hulle leer ken maar vervolgens het jy direkte persoonlike kontak met Jesus Daarom is daar in die kerk van Christus ook nie lede wat belangriker is as ander nie Daarom het Jesus sy dissipels bestraf toe hulle die kinders by Jesus vandaan wou hou Maar gemeent e die volgende is net so waar Jou geloof bestaan nie net uit n persoonlike verhouding met Jesus nie Naas hierdie vertikale band bestaan die geloof ook uit horisontale bande Antw 55 sê elkeen is verplig om sy gawes tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend En dit met n blye hart En dan gaan dit nie net oor geestelike gawes nie Juis ook dinge soos tyd aandag geld besit roerend of onroerend alle gawes wend gewillig en met vreugde aan Tot verdere opbou en uitbou van die gemeenskap As gepensioneerde maak dit nie sin om op jou geld te sit en broei nie Daar is niks beters as om in te belê as in die kerk van Christus nie Opbrengste in die verlede is n waarborg vir die toekoms En dan dink ek nie net aan ons gemeente of aan die VGK in SA nie maar ook aan die kerk in Korea Cameroen of Ukraïne Slowakye Spanje of Slowenie of waar ook al ter wêreld Toe Paulus op sy sendingsreise in Klein Asie en Griekeland kerke geplant het hierdie was destyds baie welvarende gebiede het hy die gegoede Christene by herhaling opgeroep

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1857 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Miga 5 : 1 Nie Jerusalem nie, maar Betlehem | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  redding kom Redding ook vir die groot stad Redding selfs vir die hele wêreld Broers en susters as óns die naam Betlehem hoor dan klink dit vir ons lieflik in die ore Ons dink dan aan Kersliedere te Betlehem gebore as Kindjie in n stal Maar in die dae van Miga was dit nie so nie Die naam Betlehem het toe eerder n onheilspellende klank gehad Betlehem was allang verlede tyd Die familie van Dawid die koninklike huis het sy setel in Jerusalem gehad al vir eeue Die klein gehug was al lang verlate Wanneer Miga nou dus sê dat die heerser in Betlehem gebore sal word impliseer dit eintlik n vernedering vir die huis van Dawid Eers as die koningshuis verval het tot n betekenislose bestaan soos vroeër soos Dawid wat maar net n herder was eers dan sal hierdie heerser waaroor Miga profeteer gebore word Wanneer Miga dus sê En jy Betlehem Efrata uit jou sal daar vir My uitgaan dan is dit eintlik n skokkende boodskap Aan die een kant goeie nuus maar nie sonder vernedering nie Jerusalem moet eers op die knieë gedwing word Dit is naamlik die doel van Miga se profesie Ons beweeg nou aan na die Nuwe Testament Noudat ons weet wat die bedoeling was van hierdie profesie van Miga Ons gaan nou kyk hoe ons hierdie profesie in die Nuwe Testament terugvind Ons het n gedeelte uit Mattheüs 2 gelees Dit is n baie bekende geskiedenis Dat die wyse manne uit die Ooste by koning Herodes in Jerusalem gekom het En dat toe Herodus hoor dat hulle gekom het om n nuut gebore koning te vereer geskrik het Ja hulle het na Jerusalem gekom die hoofstad van die Jode maar Jerusalem het van niks geweet nie Herodes het haastig die owerpriesters en skrifgeleerdes bymekaar geroep Hulle het die Ou Testament geken en het met die antwoord gekom Te Betlehem in Judea want so is daar deur die profeet geskryf En jy Betlehem land van Juda is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie want uit jou sal n leidsman voortkom wat vir my volk Israel n herder sal wees Hierdie is n direkte verwysing na wat die profeet Miga sê in ons teks En toe die wyse manne dit hoor het hulle direk na Betlehem vertrek Nou is dit wel baie opvallend watter houding die skrifgeleerdes ingeneem het Aan die een kant het hulle presies geweet wat daar in die profesie staan Dat die profeet Miga praat oor Betlehem Maar aan die ander kant het hulle geen tree gesit in dié rigting nie Die wyse manne het alleen na Betlehem vertrek Hulle moes nie in Jerusalem wees nie maar in Betlehem Hoe kom dit eintlik dat die skrifgeleerdes wel die plek ken maar tog nie daarheen gegaan het nie Die antwoord op hierdie vraag is nie so moeilik nie Hierdie skrifgeleerdes het wel die profesie van Miga gelees maar hulle het dit nie verstaan nie Hoekom nie Om presies

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1856 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 103 : Om te lewe is om te loof | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  jeug Hoe sal in sy jeug die jongmens gou deur ydelheid bekoor rein kan wandel in sy weë Is dit nie tipies vir as jy jonk is dat jy lewe asof jy ewig sal lewe nie Maar hoe gouer jy besef dat jy die bederf al klaar in jou ronddra hoe beter As jongmens sal jy moet leer om jou sondes raak te sien om vergewing daarvoor te vra As jongmens sal jy jouself moet bekeer Bekering kom nie outomaties saam met die feit dat jy gelowige ouers het nie Bekering gebeur nie vanself in jou nie Juis in jou jong dae as die ouderdom nog nie aan jou liggaam sigbaar is nie moet jy al die regte keuses maak om seker te maak jy mis nie die ewige lewe nie Dis nie iets wat jy tot later kan uitstel nie Die HERE vergewe jou Loof die HERE o my siel En alles wat binne in my is loof sy heilige Naam Loof met heel jou wese jou Skepper Dit is die vernaamste opdrag in jou lewe Dis die rede vir jou bestaan Om te lewe is om te loof Geliefdes jong en ou mense vanweë die neiging van elke mens om meer op homself te konsentreer as op God kan dit geen kwaad om reëlmatig hieraan herinner te word nie Die eerste rede hoekom jy leef is om God met jou lewe te eer Hierdie Psalm herinner ons daaraan Heel jou wese moet die Here loof Vergeet geeneen van sy weldade nie Dit lê nie aan God dat ons Hom te min prys nie Hy oorlaai ons naamlik met weldade Vers 3 begin met die grootste geskenk wat al jou ongeregtigheid vergewe Ons ervaar dit nie altyd so nie Dit wat in die tweede plek staan ervaar ons dikwels as baie groter wat al jou krankhede genees As jy siek was en jy ontvang genesing maak dit groter indruk Maar maak dit ook indruk as jy gesondig het en jy bid om vergewing dat God jou vergewe Dit is n baie groter geskenk Veral as jy besef dat wanneer God jou iets vergewe dat Hy dit ook vergeet Vergewe én vergeet Dit is pynlik as mense soms sê vergewe maar nie vergeet nie Dit sal jy God nooit hoor sê nie Sover as die ooste verwyderd is van die weste so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons Die tweede geskenk is eintlik n aanhangsel by die eerste Danksy die vergewing van sondes kom daar ook genesing Dit was die rooi draad in die prediking van Christus toe Hy op aarde was Die wonders wat Hy verrig het al die genesings was illustrasies Illustrasies by die hoofdoel hoekom Hy op aarde was Hy het gekom om sondes te vergewe En dit is baie moeiliker Wat is makliker om te sê Jou sondes is jou vergewe of om te sê Staan op en loop Lukas 5 23 Ja mense soek graag genesing Mense bly soek na die geneeskragtige kruid wat

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1854 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 17 : Die waarde van die opstanding van Christus | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  En om ja te sê vir n lewe met Christus In Kolossense 3 word dit raak beskryf As julle dan saam met Christus opgewek is soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit Bedink die dinge wat daarbo is nie wat op die aarde is nie Dit wil sê staan positief in die lewe Streef na die dinge wat daarbo is dit beteken dinge wat ewigheidswaarde het nie tydelike dinge nie die dinge wat deel is van n sondige wêreld nie Gemeente dit alles klink baie mooi Maar wat beteken dit konkreet noudat Christus uit die dood opgestaan het Dit beteken bevryding Geen slaaf meer van die sonde nie Daardie reële moontlikheid het jy nou Sou ek dan nog vriend wou bly met die sonde Die sonde waarvoor my Heiland so gruwelik moes sterwe Danksy sy opstanding is dit moontlik om goed te lewe Om goeie verhoudings te handhaaf met ander mense Danksy sy opstanding is dit moontlik om rusies uit te praat om versoening te soek Om die goeie naam van ander mense te eer Danksy sy opstanding is ek nou wedergebore Ek is in staat om te geniet van vriendskap van uitgaan maar om terselfdertyd te wag met dit wat volgens God se Woord net in die huwelik hoort Danksy sy opstanding weet ek dat ek in staat is om lewenslank aan my huweliksmaat trou te bly Omdat God my help omdat dieselfde Gees wat Christus uit die dood opgewek het ook in my werk En my die wil en vermoë gee om my huwelik gesond te hou Ek is nou ook in staat om nie doodslag te pleeg nie op watter wyse ook moord of deur iemand te haat of deur aborsie of genadedood of deur my eie liggaam nie goed op te pas nie omdat ek bv ongekontroleerd drink of eet of rook of omdat ek myself roekeloos gedra Ek besef nou dat ek nie n lewe myne of iemand anders s n in gevaar mag bring nie omdat Christus opgestaan het Omdat daar danksy sy opstanding vir alle lewens n toekoms is Ook gaan ek meer bewus met my tyd om Ek leef immers vir die opgestane Here Uit my tydsbesteding blyk danksy die Heilige Gees dat die opgestane Christus my lewe regeer Nie my werk of die TV of my stokperdjies of my vriende of die dinge wat ek wil koop nie maar Christus bestuur my lewe Uit my tydsbesteding blyk dat ek met vreugde my taak doen op my werk tuis in die kerk Dat ek ook tyd inruim vir ander kanslose mense siekes bejaardes verdrietiges En dit alles omdat Christus opgestaan het Danksy sy opstanding word ek opgewek tot n nuwe soort lewe My lewe begin anders lyk wat ek volg Jesus My lewe is diensbaar aan Hom My lewe ontleen sy identiteit aan Hom My lewe is kosbaar in sy oë Ek lewe elke dag met die vraag op my lippe Here wat wil U hê moet ek doen Gemeente verstaan u wat die verskil is tussen n lewe oppad na die dood en n lewe wat gestempel is deur die opgestande Christus Sien u die verskil Dit is wat die Kategismus bedoel as daar staan Deur sy krag word ons opgewek tot n nuwe lewe Die besef dat my lewe kosbaar is sinvol oppad na n geweldige eindbestemming dit vloei deur my are Dit maak van my n ander mens n Wedergebore mens Ons kom nou by die 3e punt Die waarde van die opstanding van Christus 1 Geregtigheid 2 Wedergeboorte 3 Heerlikheid 3 Heerlikheid Wedergebore dit beteken dat jy in hierdie lewe al n nuwe lewe kry Maar daar is nog meer Want die Kategismus sê in die derde plek Die opstanding van Christus is vir ons n onderpand n betroubare waarborg van ons opstanding in heerlikheid n Ander woord wat die Bybel in hierdie verband gebruik is eersteling Christus is die eersteling van die opstanding uit die dood Hierdie uitdrukking is ontleen aan die Pinksterfees in die Ou Testament Tydens hierdie fees het God se volk die allereerste produkte van die oes na die tempel gebring Hiermee het hulle erkenning gegee aan God se seën Die eerste produkte was n simbool dat daar nog meer sou kom Dat hulle God vertrou dat Hy nog meer oes sal gee Die eerstelinge het hulle nie vir hulleself gehou nie maar aan God geskenk n Bewys van vertroue Dat God die res van die seisoen ook sal sorg Nou was Christus die eersteling Die eerste persoon wat uit die dood opgestaan het met n verheerlikte liggaam Hy was nie die eerste mens wat uit die dood teruggekom het nie Dink aan Lasarus of die dogtertjie van Jaïrus Maar hulle het nie met n verheerlikte liggaam uit die dood teruggekom nie Hulle het later weer gesterf Christus was die eerste wat opgestaan het met n onverganklike verheerlikte liggaam En die feit dat dit gebeur het dat Jesus eerste was die eersteling dit is n bewys dat daar nog meer sal volg Dit is soos n boom in die winter As jy mooi kyk het die boom al knoppe n Belofte vir die lente Uit daardie knoppe sal die blomme en blare kom So is die opstanding van Christus die bewys dat daar nog baie op koms is Die bewys dat ons ook sal opstaan met n verheerlikte liggaam n Bewys jy kan daaraan regte ontleen Gemeente nou het ek tot dusver baie mooi dinge gesê in hierdie preek Dinge wat u waarskynlik alles kan beaam Maar tog sal daar iets aan hierdie preek skort en sal ek nie n goeie dominee wees as ek dit hierby laat nie Volgens die formulier wat gelees is toe ek bevestig is is dit nie net my taak om aan u die mooi boodskap van die evangelie oor te dra nie Maar staan daar dit is ook my taak om alles te weerlê wat daarmee in stryd is Inderdaad ook

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1855 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • 1 Thes 5 : 12-21 ’n Ampsdraer is instrument in die hande van die Heilige Gees | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Thessalonika n leergeskil geheers Gemeentelede het met mekaar van mening verskil oor wanneer die Here Jesus sou terugkom En hoe jy jou daarop moes voorberei Daar was mense in die gemeente wat die op hande synde wederkoms van Jesus aangegryp het om hulle luiheid goed te praat Hulle het opgehou met werk Hulle het begin rondhang om te werk het tog nie meer sin gehad nie Hierdie mense het n teregwysing van die ampsdraers nodig gehad Die wederkoms sal kom op God se tyd soos n dief in die nag en tot op daardie oomblik moet ons waaksaam wees Hierdie mense het die onderrig van die ampsdraers nodig gehad sodat hulle hulle lewenswyse hulle houding kon korrigeer Die ampsdraers het baie moeite gedoen om die gemeente te lei in die HERE En reken maar of dit nou vroeër is of vandag as n ampsdraer vermaan dan getroos hy homself baie moeite Om n vermaning oor te bring op die regte manier en op die regte oomblik dit vra baie energie van n ampsdraer En juis daarom sê Paulus ag hulle hoog Trouens die woord vermaan in ons teks kan misverstand oproep Die woordjie vermaan het in ons taal n nogal negatiewe lading gekry Mens gebruik hierdie woord nie meer so gou nie Daarom is dit goed om net seker te maak watter lading die oorspronklike woord in die Griekse teks gedra het Volgens die woordeboek sou mens die Griekse woord hier kon vertaal met onderrig met die doel om gedrag te korrigeer Dit klink dalk minder negatief As dit maar duidelik is Die ampsdraers is deur God aangestel en met die Skrifkennis en lewenswysheid wat hulle ontvang het kom hulle nie net op besoek om vriendelik en invoelend te wees nie maar hulle taak is om leiding te gee in die lewe met die HERE En dit kan natuurlik ook inhou dat hulle soms geroepe is om te onderrig met die doel om bepaalde gedrag te korrigeer Aan ouderlinge byvoorbeeld duidelik maak dat ouers tog miskien die opvoeding van hulle kinders beter aandag sal moet skenk Uiteraard gebeur dit vanuit n solidêre houding Uiteraad gebeur dit eers nadat die ampsdraers goed geluister het na die situasie n Persoon wat nie kan luister nie helaas bestaan hulle ook hoe baie hy ook van die Bybel af weet so n persoon kan nie ampsdraer word nie Die Heilige Gees skenk ons ampsdraers om ons te lei in die diens aan die HERE En Hy vra dan ook van sy gemeente om suinig te wees op hierdie mense Iemand wat n openbare amp beklee staan altyd bloot aan baie kritiek Laat dit in die kerk nie so wees dat leiers allerlei soorte kritiek die hoof moet bied terwyl dit nie eens gegrond is nie Uiteraard bestaan daar nie n leier wat bo kritiek verhewe is nie Maar die Gees vra van ons n basishouding van respek teenoor die leiers wat Hy aan die kerk skenk Hou vrede onder mekaar staan daar in vers

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1852 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 16 : Die waarde van Christus se vernedering in die dood en die hel | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  die sin van die een se dood is die ander se brood nie Maar die Skrif maak ons oë oop vir die feit dat Christus se sterwe PLAASVERVANGEND was Dit is n baie belangrike begrip As jy verstaan wat met PLAASVERVANGEND bedoel word kan jy onmoontlik Jesus se dood as onnodig beskryf Dit sou van die grootste hoogmoed getuig van absolute afwesigheid van sondebesef as n mensekind Christus se dood onnodig sou noem of sinloos of wat ook al Ons mag die Bybel dankbaar naspreek as God se Woord praat oor die WAARDE van sy dood In verband hiermee vra ek met name u aandag vir Romeine 6 Ons het dit saam gelees Uit hierdie gedeelte spreek die besef dat Christus se dood juridiese gevolge vir ons het Laat ek dit met n voorbeeld probeer verduidelik Mense het gewoonlik n testament Daarin staan beskryf wie wat kry mog byvoorbeeld ouers te sterwe kom n Testament lê gereed êrens in n laai maar dit het nog geen betekenis solank die ouers nog lewe nie Kom hulle te sterwe dan word die testament van krag Op n soortgelyke wyse het die dood van Christus juridiese gevolge vir ons Want die Bybel praat oor die PLAASVERVANGENDE sterwe van Christus Dus sê Paulus Christus het gesterwe sy testament het van krag geword In sy testament staan jy erf dat jy bevry word van die sonde Jy erf dat jou voorland nie meer is dat jy sal doodgaan en ewig verlore sal wees nie Jy erf dat jou voorland is om die ewige lewe saam met Christus te beërf Kom ons sit dit op n rytjie Jy erf dat jy reeds nou al juridies vry van die sonde is Dit het gebeur die oomblik toe Jesus gesterf het plaasvervangend en hieraan kry jy deel elke keer as jy in sy naam vergewing vra Jy hoef jou sondes en gebreke nie lewenslank saam te dra as n swaar juk nie Elke keer as jy struikel bely jy jou sonde en vra vergewing in sy naam en dan kan jy die sonde agter jou laat Juridies gaan jy dus as n bevryde mens deur die lewe Dis jou erfenis danksy Christus se dood Juridies ja maar in werklikheid is ons natuurlik nog nie vry van die sonde in die sin dat ons nou al volmaak sou wees nie Ons struikel nog dikwels op die pad na die ewige lewe Dis hoekom ons ook weer volgende week nagmaal wil vier Om ons te bly herinner hoe nodig ons Christus se betaling in ons plek het Om ons nederig te hou Om ons dankbaar te hou Dat ons fokus reg bly In die hele wêreldgeskiedenis is die spilpunt die kruis van ons Heiland Ook jou lewe vandag in die 21e eeu maak slegs sin as dit gerig is op sy kruis Sy kruis wat Hy moes dra die las van die kruis wat Hom laat buk het Sy kruis rig ons weer op as ons struikel Die nagmaal laat

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1853 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •