archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  vir n lys van al die preke sonder die filters Predikant Geskrif Hoofstuk All Ds FJ Bijzet Ds PG Boon Ds DM Boersma Ds RH Bremmer Ds EA de Boer Ds T de Boer Ds AJ de Visser Ds C Kleyn Ds J Mhlanga Ds RM Retief Ds HH van Alten Ds FJ van Hulst Ds E Viljoen Ds JR Visser Ander All Génesis Exodus Levítikus Númeri Deuteronómium Josua Rigters Rut I Samuel II Samuel I Konings II Konings I Kronieke II Kronieke Esra Nehemía Ester Job Psalms Spreuke Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliedere Eségiël Daniël Hoséa Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Hábakuk Sefánja Haggai Sagaría Maleági Matthéüs Markus Lukas Johannes Handelinge Romeine I Korinthiërs II Korinthiërs Galásiërs Efésiërs Filippense Kolossense I Thessalonicense II Thessalonicense I Timótheüs II Timótheüs Titus Filémon Hebreërs Jakobus I Petrus II Petrus I Johannes II Johannes III Johannes Judas Openbaring Nederlandse Geloofsbel Heidelbergse Kategismus Sondag 1 52 Dordtse Leerreëls Christus se eer is Hy het hier een keer Sy ewig offer gebring 1990 Ds EA de Boer Christus red Sy gemeente van die doderyk deur die sleutels van Sy hemelryk 1990 Ds FJ Bijzet Die Here Christus in die hemel het die sleutels van Sy koninkryk aan sy kerk hier op aarde gegee 1990 Ds FJ Bijzet Christus skenk die ampsdraers n sleutelposisie deur vir hulle die bediening van die versoening toe te vertrou 1990 Ds FJ Bijzet Christus wil deur sleutelbediening in Sy kerk die verlossing inskerp 1990 Ds RH Bremmer Die bediening van die sleutels van die koninkryk 1990 Ds FJ van Hulst Die gemeenskap van gelowiges in die Koninkryk van die Hemele 1990 Ds FJ van Hulst Die Here Jesus Christus maak ons deur Sy Heilige Gees tot volwaardige burgers van Sy koninkryk 1990 Ds FJ Bijzet Die wynstok Christus maak

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke/geskrif?page=108 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Ds T de Boer Ds AJ de Visser Ds C Kleyn Ds J Mhlanga Ds RM Retief Ds HH van Alten Ds FJ van Hulst Ds E Viljoen Ds JR Visser Ander All Génesis Exodus Levítikus Númeri Deuteronómium Josua Rigters Rut I Samuel II Samuel I Konings II Konings I Kronieke II Kronieke Esra Nehemía Ester Job Psalms Spreuke Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliedere Eségiël Daniël Hoséa Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Hábakuk Sefánja Haggai Sagaría Maleági Matthéüs Markus Lukas Johannes Handelinge Romeine I Korinthiërs II Korinthiërs Galásiërs Efésiërs Filippense Kolossense I Thessalonicense II Thessalonicense I Timótheüs II Timótheüs Titus Filémon Hebreërs Jakobus I Petrus II Petrus I Johannes II Johannes III Johannes Judas Openbaring Nederlandse Geloofsbel Heidelbergse Kategismus Sondag 1 52 Dordtse Leerreëls Die waaragtige bekering van die Christen 1990 Ds RH Bremmer Werklike bekering gebeur solank Christus aan jou werk 1990 Ds EA de Boer Wil beskadigde en begenadigde mense volgens Christus se voorbeeld vernuwe word 1990 Ds EA de Boer Ontvlug die afgode 1990 Ds FJ Bijzet Geen verbond sonder wet 1990 Ds FJ Bijzet Die wet van die verbond is die wet van die vryheid 1990 Ds FJ Bijzet Deur die wet bewerk Christus die

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke/geskrif?page=109 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  J Mhlanga Ds RM Retief Ds HH van Alten Ds FJ van Hulst Ds E Viljoen Ds JR Visser Ander All Génesis Exodus Levítikus Númeri Deuteronómium Josua Rigters Rut I Samuel II Samuel I Konings II Konings I Kronieke II Kronieke Esra Nehemía Ester Job Psalms Spreuke Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliedere Eségiël Daniël Hoséa Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Hábakuk Sefánja Haggai Sagaría Maleági Matthéüs Markus Lukas Johannes Handelinge Romeine I Korinthiërs II Korinthiërs Galásiërs Efésiërs Filippense Kolossense I Thessalonicense II Thessalonicense I Timótheüs II Timótheüs Titus Filémon Hebreërs Jakobus I Petrus II Petrus I Johannes II Johannes III Johannes Judas Openbaring Nederlandse Geloofsbel Heidelbergse Kategismus Sondag 1 52 Dordtse Leerreëls God se Naam wil in jou hart weerklink 1990 Ds EA de Boer Eer is teer sekerlik van die Heer 1990 Ds FJ Bijzet Eerbied vir die Here moet blyk uit die gebruik van Sy Naam 1990 Ds FJ Bijzet Die gebod van God tot heiliging van Sy Naam 1990 Ds RH Bremmer Ons omgang met die Naam van die Here 1990 Ds FJ van Hulst Jy sal die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie 1990 Ander Hoe ver mag ons gaan met

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke/geskrif?page=110 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Boon Ds DM Boersma Ds RH Bremmer Ds EA de Boer Ds T de Boer Ds AJ de Visser Ds C Kleyn Ds J Mhlanga Ds RM Retief Ds HH van Alten Ds FJ van Hulst Ds E Viljoen Ds JR Visser Ander All Génesis Exodus Levítikus Númeri Deuteronómium Josua Rigters Rut I Samuel II Samuel I Konings II Konings I Kronieke II Kronieke Esra Nehemía Ester Job Psalms Spreuke Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliedere Eségiël Daniël Hoséa Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Hábakuk Sefánja Haggai Sagaría Maleági Matthéüs Markus Lukas Johannes Handelinge Romeine I Korinthiërs II Korinthiërs Galásiërs Efésiërs Filippense Kolossense I Thessalonicense II Thessalonicense I Timótheüs II Timótheüs Titus Filémon Hebreërs Jakobus I Petrus II Petrus I Johannes II Johannes III Johannes Judas Openbaring Nederlandse Geloofsbel Heidelbergse Kategismus Sondag 1 52 Dordtse Leerreëls Gesag is n geskenk 1990 Ds FJ Bijzet Gesag is n Goddelike opdrag 1990 Ds FJ Bijzet Die heilsame boodskap van die vyfde gebod 1990 Ds RH Bremmer Die vyfde gebod vra nederigheid 1990 Ds FJ van Hulst Jy mag nie doodslaan nie 1990 Ds FJ Bijzet Die diepgang van die eis van God in die sesde gebod 1990 Ds RH Bremmer Die lewe

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke/geskrif?page=111 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  T de Boer Ds AJ de Visser Ds C Kleyn Ds J Mhlanga Ds RM Retief Ds HH van Alten Ds FJ van Hulst Ds E Viljoen Ds JR Visser Ander All Génesis Exodus Levítikus Númeri Deuteronómium Josua Rigters Rut I Samuel II Samuel I Konings II Konings I Kronieke II Kronieke Esra Nehemía Ester Job Psalms Spreuke Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliedere Eségiël Daniël Hoséa Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Hábakuk Sefánja Haggai Sagaría Maleági Matthéüs Markus Lukas Johannes Handelinge Romeine I Korinthiërs II Korinthiërs Galásiërs Efésiërs Filippense Kolossense I Thessalonicense II Thessalonicense I Timótheüs II Timótheüs Titus Filémon Hebreërs Jakobus I Petrus II Petrus I Johannes II Johannes III Johannes Judas Openbaring Nederlandse Geloofsbel Heidelbergse Kategismus Sondag 1 52 Dordtse Leerreëls Ons moet ryk wees in God 1990 Ds FJ Bijzet God en ons geld 1990 Ds RH Bremmer God leer om dankbaar met die stoflike besit besig te wees 1990 Ds EA de Boer Hoe dankbare kinders met geld en goed omgaan 1990 Ds FJ van Hulst Gebod oor die werkersdag en oor die gewersdag 1990 Ander Die Here begeer by Sy kinders n suiwere woordestroom 1990 Ds FJ Bijzet God roep ons om burgers van

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke/geskrif?page=112 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  lys van al die preke sonder die filters Predikant Geskrif Hoofstuk All Ds FJ Bijzet Ds PG Boon Ds DM Boersma Ds RH Bremmer Ds EA de Boer Ds T de Boer Ds AJ de Visser Ds C Kleyn Ds J Mhlanga Ds RM Retief Ds HH van Alten Ds FJ van Hulst Ds E Viljoen Ds JR Visser Ander All Génesis Exodus Levítikus Númeri Deuteronómium Josua Rigters Rut I Samuel II Samuel I Konings II Konings I Kronieke II Kronieke Esra Nehemía Ester Job Psalms Spreuke Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliedere Eségiël Daniël Hoséa Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Hábakuk Sefánja Haggai Sagaría Maleági Matthéüs Markus Lukas Johannes Handelinge Romeine I Korinthiërs II Korinthiërs Galásiërs Efésiërs Filippense Kolossense I Thessalonicense II Thessalonicense I Timótheüs II Timótheüs Titus Filémon Hebreërs Jakobus I Petrus II Petrus I Johannes II Johannes III Johannes Judas Openbaring Nederlandse Geloofsbel Heidelbergse Kategismus Sondag 1 52 Dordtse Leerreëls Die gebed wat vir God aangenaam is 1990 Ds RH Bremmer Die geheim van die skoon reukwerk van die evangeliese gebede 1990 Ander Christus het ons geleer om soos n kind tot die Vader te gaan 1990 Ds FJ Bijzet Ons mag in ons gebede tot God nader as ons Vader 1990 Ds FJ Bijzet Christus gebied ons God as ons Vader aan te spreek 1990 Ds RH Bremmer Christus leer ons die eenvoudige aanspreekvorm Onse Vader wat in die hemele is 1990 Ds FJ van Hulst Die heiliging van God se Naam behoort in ons gebed vooraan te staan 1990 Ds FJ Bijzet Die eerste bede in die Onse Vader 1990 Ds RH Bremmer Die kinders van God leer vra om die heiliging van die Naam van die Vader 1990 Ds FJ van Hulst Die gebed om die koms van die ryk van God 1990 Ds

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke/geskrif?page=113 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Gen 4 :3-5a : Die groot skeidslyn in die mensheid | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  kan dit eerder so vertaal Kain het met sy broer Abel gepraat dubbelpunt Kom ons gaan uit in die veld As mens dit so vertaal besef jy net nog duideliker dat Kain n plan beraam het Met voorbedagte rade het hy te werk gegaan Soos gesê die HERE het geweet wat in sy kop aangaan Hy het gesien Kain beraam n plan om sy broer te vermoor om hom eers in die veld te lok en hom dan daar dood te slaan In die veld waar almal ver weg is in die veld sal sy ouers mos nie sien of hoor nie Is dit nie vandag nog steeds so nie Wie n sonde wil pleeg beraam sy plan so dat dit êrens gebeur waar ander dit nie sien nie Is die veld nie vandag nog steeds n plek waar baie mense vermoor word nie Wat dit betref het daar niks verander nie Soos gesê God het sy gedagtes gelees sy donker planne God het hom gewaarsku Maar hy wou nie luister nie Hy het voortgegaan Hy het sy broer weggelok veld toe En toe hulle in die veld was het hy sy broer aangeval en hom vermoor Hy t hom doodgeslaan Die eerste moord op aarde In die paradys het die Here God al vir die mense sy wette bekendgemaak Ook die gebod jy mag nie doodslaan nie Adam en Eva die ouers hulle het begin met sondig hulle wou nie luister nie En die kinders het die voorbeeld van hulle ouers oorgeneem Kaïn wou ook nie luister nie Die HERE het hom persoonlik gewaarsku Die woord van God in vers 7 staan in die konteks van die feit dat Kain GEWEET het dat doodslaan sonde is Maar Kain was horende doof hy t voortgegaan met sy plan En toe dit gebeur en God vir hom vra Waar is jou broer Abel gee hy die onverskillige antwoord Is ek my broer se wagter Hierdie antwoord verraai die sonde in sy hart Kain het nie van sy broer Abel gehou nie Die sonde die moord het in Kain se hart begin Ons sien hier hoe die gevolg van die sonde al begin dit maar klein en onsigbaar in jou hart dat die gevolg van die sonde die dood is Abel het die eerste mens geword om te sterwe God het die mense in die paradys gewaarsku maar van die boom van die kennis van goed en kwaad daarvan mag jy nie eet nie want die dag as jy daarvan eet sal jy sekerlik sterwe Genesis 2 17 En nou sien ons in ons teks n illustrasie hiervan Eet van daardie boom dit beteken ek besluit self wat ek wil doen God hoef my nie voor te sê nie En so het dit by Kain gegaan God HET met hom gepraat maar hy wou nie luister nie Hy het sy eie ding gedoen soos hy dit beplan het en die gevolg van die sonde was die dood Abel het die ketting van die dood begin Na hom het elke mens op aarde dieselfde paadjie gestap Sommiges het die voorreg beleef om tydelik weer terug te keer na die aardse lewe dink aan Lasarus of die dogterjie van Jaïrus Maar daarna het hulle tog weer gesterf Elke mens behalwe een Dit is ons Here Jesus Christus Hy het na die aarde gekom om die satan die sonde die dood te oorwin Hy het uit die graf opgestaan Hy het die straf gedra vir die sondes Hy is gedood vermoor aan die kruis Toe Abel vermoor is het sy bloed na God geroep van die aarde af n Noodkreet HELP n Magtelose kreet Toe Christus gekruisig is het sy bloed gevloei Sy bloed het ook geroep van die aarde af En God HET geluister Abel se bloed is gewreek God het Christus se offer aanvaar Jesus het nie net die vet van die diere geoffer nie Hy het sy eie lewe geoffer Sy offer sy gesindheid styg ver bo Abel se offer uit En toe Jesus op Paassondag opstaan toe was dit duidelik God het sy offer aanvaar Sy offer op Golgota het die dood oorwin die straf op die sonde Vir Adam en Eva vir al hulle kinders en nageslag Vir elkeen wat opkyk na God in hoop in gehoorsaamheid bereid om te luister Hoe het dit toe verder met Kain gegaan Wie iemand doodslaan kry self die doodstraf Dis wat die HERE later in die wette van Moses vir sy volk vasgelê het Maar hoewel daar voortaan n vloek op Kain sou rus is dit opvallend dat hy nie die doodstraf gekry nie Die HERE verleen aan hom amnestie Of is dit dalk dat Kain self vlug vir die straf wat bo sy kop hang Vir sy ouers sy broers en susters wat hom soek om Abel se bloed te wreek Kain verdwyn hy gaan woon op n ander plek in die land Nod vanaf Eden nog verder oos as waar sy ouers gewoon het Ons lees dat hy daar kinders en kleinkinders gekry het Dis een van die dinge waaroor baie mense wonder Wie kon eintlik Kain se vrou gewees het Was daar in die land Nod waarheen Kain getrek het alreeds mense Gemeente dis belangrik dat ons noukeurig lees wat hier staan Hier staan nie dat Kain in die land Nod n vrou ontmoet het nie Ons lees wel dat hy in die land Nod kinders en kleinkinders gekry het Hier staan ook nie dat die land Nod al bestaan het toe Kain daar aangekom het nie Ons moet onthou dat die boek Genesis geskryf is deur Moses in eerste instansie vir die volk Israël nadat hulle uit Egipte gelei is As Moses skryf die land Nod dan verwys hy na hoe die gebied waarheen Kain gevlug het later bekend kon geword het Net soos wanneer iemand vir my sou vra waar is jy gebore En ek sou antwoord in Gauteng Dan verwys ek na die gebied waar ek gebore

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1858 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 22 : Die krag van Christus breek die toekoms oop. | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  lewe hoort nie Die dood bly vir elke mens ook vir n Christen die laaste vyand Soos daar staan in 1 Korinthiërs 15 Daar word gesaai in oneer n Begrafnis is n droewige gebeure Maar deur ons trane heen sien ons uit na die jongste dag Dit is n realiteit dat ons as Christene ook huiwer vir die dood Die dood bly n vyand In Korintiërs kan ons lees dat sommige Christene aan die opstanding van die liggaam begin twyfel het In daardie tyd met die oorheersende Griekse denke was dit inderdaad n struikelblok Die liggaam sou slegs n omhulsel van die siel wees Die Griekse filosofie het die mense aangepraat dat dit eintlik beter is dat die liggaam nooit meer terugkom nie Dink maar wat Paulus ervaar het in Athene op die Areopagus Toe hy oor n nuwe God begin praat wou almal luister Maar toe hy praat oor die opstanding van die liggaam het hulle begin spot Hand 17 Want die liggaam sou net n kerker wees vir die siel As Christene verwerp ons hierdie idee Aan die een kant die mens se siel is nie goddelik nie Maar aan die ander kant die mens se liggaam het ook waarde Siel en liggaam hoort by mekaar Tot het van die gemeentelede in Korinthe baie twyfels gehad Maar Paulus kon maar net na Christus verwys Het Christus dan nie ook liggaamlik opgestaan nie God IS by magte om n dooie liggaam weer op te wek As mense dink ons te gou te min van God se krag Glo in die krag van Christus Maar deur die eeue heen was en is mense kleingelowig Deur die eeue is dit vir ons moeilik Ek dink aan n gesprek van n kerkvader uit die vroeë kerk met n ongelowige Dit het oor die opstanding gegaan Die ongelowige het dit bietjie belaglik gevind Hoe sou n matroos was bv in die see verdrink het en daarna deur visse verslind is hoe sou dit in hemelsnaam moontlik wees om alle stukkies van sy liggaam weer bymekaar te versamel Die visse wat hom opgevreet het sterf op den duur en word weer deur ander visse verslind Hoe is dit moontlik Kom ons dink weer aan Jesus se vermaan aan die Sadduseërs Julle dwaal julle ken nie die Skrifte nie en ook nie die krag van God nie As jy baie siek is en om te lewe het swaar geword Of as jy oud is en besef dat jy een of ander tyd sal moet sterf Of as jy jonk is besef dat ook jong mense onverwags uit die lewe weggeruk kan word Dink dan aan Psalm 16 My hart is bly want ook my liggaam sal in veiligheid woon Ps 16 9 En ons weet dat ons direk sal tuiskom by Jesus by die hemelse Vader En moenie bang wees dat jy nie tuis sal voel daar in die hemel omdat dit dalk vreemd en n onbekende plek sal ees nie Inteendeel as jy hier op aarde in God se huis in sy kerk tuisgevoel het dan sal dit in die hemel ook so wees En as God in jou daaglikse lewe n bekende was in jou gebede in jou Bybellees in jou gedagtes van elke dag Dan hoef jy regtig nie daarteen op te sien om na die Here te gaan nie Dit sal inderdaad so voel dat jy tuiskom Mens laat uiteraard geliefdes en n bekende omgewing agter Maar dit wil nie sê mens gaan na n vreemde plek toe nie As kleingeloof jou bekruip sing Ps 16 Bewaar my o God want by U skuil ek U is my Hee vir my is daar geen goed bo U nie v1 2 Die krag van Christus breek die toekoms oop Hy sal die grafte oopbreek Hy laat die ewige lewe aanbreek 2 Hy laat die ewige lewe aanbreek Die Bybel het n spesiale bedoeling as die woorde lewe en dood soms vir ons gevoel op n eienaardige manier gebruik word Soos Jesus n keer gesê het Laat die dooies maar hulle eie dooies begrawe Of dink aan wat Paulus skryf aan die Efesiërs oor die tyd voordat hulle begin glo het Julle was toe dood in julle misdade en sondes waarin julle toe gelewe het Ef 2 12 Maar God wat ryk is in barmhartigheid het julle lewend gemaak met Christus Ef 2 5 Dink ook aan wat Jesus sê in Joh 5 25 Voorwaar voorwaar Ek sê vir julle die uur kom en dit is nou dat die dooies die stem van die Seun van God sal hoor en die wat dit hoor sal lewe Dus toe die Here daar staan het praat het daar dus dooies gestaan en luister en sommiges van hulle het begin lewe Sulke dooies was daar ook in Efese maar deur die evangeliepredikint het hulle tot lewe gekom Die Heilige Gees het in hulle gekom Hulle het met n nuwe lewe begin Dis hoekom die prediking van die evangelie in Rom 1 n krag van God tot saligheid genoem word Eenvoudig gestel luister na die woorde van Jesus en jy begin lewe Soos Jesus self sê in Joh 5 24 Voorwaar voorwaar Ek sê vir julle wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie maar het oorgegaan uit die dood in die lewe Die ewige lewe begin dus werklik te word in HIERDIE lewe Maar wie sonder God lewe begin in HIERDIE lewe al met die ewige dood Wie nie na God die bron van die lewe wil luister nie begin nou al met die ewige dood Of die tweede dood soos die Bybel dit noem Die dood is verskriklik erg Dat n mens so mooi deur God geskape gereduseer word tot n lyk Maar die tweede dood is veel erger Van die tweede dood is daar geen weg terug na die lewe nie Dit laat mens duisel Maar laat ons die saak

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1859 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •