archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Psalm 141 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  my hulp en red voordat dit hier met my te laat is 2 Laat soos die geur van wierookbrande my bee wees voor u aangesig soos offerspys saans toegerig my biddend opgehewe hande 3 Mag nooit my woord U smaad o HEER nie Rys smaadtaal uit die hart se grond ag wil dit wegweer van my mond dat ek u Naam nooit mag onteer nie 4 Bewaar my hart gedagte en handel sodat ek nooit die vreug mag smaak of deel mag neem aan feesvermaak van wie in goddeloosheid wandel 5 k Voel my aan liefdetug verbonde soos hoofsalf vir my hoof is t my as die opregte my kasty want liefdetug die laat geen wonde 6 Teen bose daad stel ek my bede Is hul verleiers swaar gestraf gestort van hoë bergrots af dan sal hul weet my woord was vrede 7 Net soos n ploeg langs donker vore die kluite her en derwaarts gooi so lê ons beendere verstrooi op velde van die dood verlore 8 Op U rig ek my wenende oë by U o HERE skuil ek Giet my siel nie uit in my verdriet Ek soek my krag in u vermoë 9 HEER hou my

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/141 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 142 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  van druk versmag ken U my pad in lydensnag Hul het hul vangnet HEER vir my arglistig op my weg gesprei 3 Na regs wend ek my oë en daar s niemand wat my nou wil ken daar s nou vir my geen toevlug meer en niemand sorg vir my o HEER 4 Wat dan Ek wend my tot U heen U is my skuilplek U alleen U is so

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/142 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 143 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  wat voor U bestaan kan pleit of regsgrond ooit verskaf nie dat hy u vonnis sou ontgaan 3 Die vyand volg my op my skrede hy trap my afgesloofe lede en laat my woon in duisternis soos een wat dood is lank gelede uit die herinn ring uitgewis 4 My gees versmag by so n benouing my hart verstyf by die aanskouing en ek herdenk die beter dag van u genadige aanskouing van redding deur u wondermag 5 Ek hef my hande na die hoë ek kwyn voor U in onvermoë net soos n dorstige akkerland wat in die son lê uit te droë en gloei in hitte en somerbrand 6 Verhoor my HEER wil nie meer wag nie en laat my gees tog nie versmag nie Verberg u aanskyn nie vir my dat ek soos die nie word geag nie wat in die kuil het afgegly 7 Laat by die eerste môreglore u goedheid fluister in my ore Op U vertrou ek laat my tref die veil ge pad en regte spore daar ek my siel tot U verhef 8 Verlos my HEER van hinderlae en wil my leer u welbehae Ek skuil by U vat U my hand

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/143 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 144 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  en nou my volk aan my gehoorsaam maak 2 Wat is die mens o HEER wat sy geslag En wat is hy dat U op hom sou ag Soos skaduwees verswind sy lewenstyd en sy bestaan is enkel ydelheid Buig HEER die hoë hemel en daal af Strek uit u hand tref berge met u straf dat rook kan opstyg uit hul ingewand en slinger neer van bo u hemelbrand 3 Verwar verstrooi my harde teenparty stuur uit u pyl en laat dit vir my stry Strek uit u hand van Hoë hemel neer en hef my hoof uit wilde waters HEER Verlos my uit n see van ramp en nood want vreemdes dreig my met n wisse dood Hul mond spreek leuens en hul regterhand doen by hul eed die leuenwoord gestand 4 O God ek wil opnuut my dank U bring en by die harp my psalmgesang U sing U wat aan Dawid die oorwinning gee oor reuse swaard vir sy verderf gesmee Verlos my uit n see van ramp en nood want vreemdes dreig my met n wisse dood Hul mond spreek leuens en hul regterhand doen by hul eed die leuenwoord gestand 5 Dan sal ons

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/144 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 145 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  geen grond of einde is daarom prys ons u werk u daad van krag van kind tot kind tot in die nageslag 4 Die skitterglans wat uit u majesteit u wonderwerk bestraal met heerlikheid gedugte krag wat ons van angs laat vrees u grootheid HEER dit sal my lofsang wees 5 Hul sal o HEER u goedheid bly herdink en vir u heil die jubels op laat klink genadig goed lankmoedig soos weleer barmhartig en n redder is die HEER 6 Al wat deur Hom die aansyn mag geniet is met n stroom van goedheid mild oorgiet Daarbuite juig gehoor en ongehoor sy kreatuur n ganse skeppingskoor 7 Maar bo hul uit weerklink n ander prys Gods gunsvolk sing sy roem op klaarder wys dat elke volk kan hoor die groot gerug van heerskappy wat wegdreun deur die lug 8 U magdaad blink n son aan die gewelf U koninkryk is ewig soos Uself Tog help U HEER wie hier voor onheil swig wie neerstort word deur U weer opgerig 9 Daar s oë wat in sterk verlange smag hul wag op U ja alle skeps le wag U spysig hul u wonderhand alleen versadig hul en strooi n volle

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/145 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 146 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  toewy aan sy lof en Hom wat sy guns my bied altyd groot maak in my lied 2 Moet op prinse nie vertrou nie by wie niemand heil kan vind op die mens jou hoop nie bou nie want as God hul gees ontbind keer hul na die aarde weer en hul raadslag stort terneer 3 Salig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad as hom alles wil begewe vlug tot God sy toeverlaat en ook in die swartste nag op die HERE alleen bly wag 4 Dis die HEER wat aarde en hemel die getuies van sy mag met die see en wat daar wemel voortgebring het deur sy krag wat onwrikbaar in sy trou altyd sy beloftes hou 5 Dis die HEER wat aan die arme in sy druk laat reg geskied wat uit liefderyke erbarme hongeriges spyse bied wat gevang nes vryheid skenk en hul in hul smart gedenk 6 Dis die HEER se mededoë wat die blinde oog verlig wie in stof lê neergeboë word deur Hom weer opgerig Hy bemin die wat opreg wandel in sy woord en weg 7 Dis die HEER wat vreemdelinge met n wakende oog aanskou weduwees in

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/146 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 147 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  smart Sy oë speur oneindig ver Hy tel en roep die laaste ster sy krag en kennis ongemeet oorwelf al wat ons ken en weet Sagmoediges verhef Hy weer maar goddeloses werp Hy neer 3 Sing daarom voor die HEER u dank psalmsing Hom by die siterklank Hom wat die lug met wolke oorsprei en vir die aarde reen berei wat op die berge gras en kruid die voedsel vir die vee laat spruit die rawe nes op milde wys versorg wanneer dit roep om spys 4 Gods sterkte is nie soos mensemag wat heil van oorlogsperde wag of van die bene sterk gebou waarop die krygsman vas vertrou Maar hul alleen kan Hom behaag wat needrig na sy sterkte vraag en hoe dit ook mag teëloop Hom vrees en op sy goedheid hoop 5 Laat nou jou stem o Salem rys O Sion wil die HERE prys Hy dek jou dig vir slag en stoot versterk jou poorte teen die dood Hy seen jou kinders met jou mee as Hy jou land die vrede gee Hy laat jou akkers wuiwend staan en voed jou met die beste graan 6 Hy stuur van bo sy koningswoord snel vlieg dit heen

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/147 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 148 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  heil ge eng le om sy troon die God wat in die hoogte woon Loof almal saam o leërmagte wat Hom omring as troue wagte Loof blink gesternte maan en son Hy is van alle lig die bron 2 Loof hemel van die heemle hoog en waters van die wolkeboog wat van die aarde t opgevlug tot in die boonste ligte lug Want op sy woord is hul geworde Hy t hul bevestig en n orde vir ewig en altoos gegee geeneen van hul sal dit oortree 3 Loof van die aard die HEER se Naam o walvis met die dieptes saam Loof sneeu en damp Loof vuur en hael wat uit die onweershemel daal Loof wind wat aanstorm oor die velde en bruisend ons sy woord kom melde Loof berg en bult en boom en vrug en seders van die hoë lug 4 Loof wilde diere en alle vee en al wat kruip loof almal mee Loof voëls in die vrye lug Loof volke en konings hooggedug Loof regters in jul regsgedinge die maagde met die jongelinge Sing oud en jonk verruk van vreug wees in die God van heil verheug 5 Laat almal saam die HERE prys sy

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/148 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •