archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Psalm 116 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  bewe ek was benoud vol droefheid was my lewe maar k het die HEER gesmeek in al my nood 3 Ag red my HEER na u beloftenis Toe t God gehoor Hy is my lofsang waardig Hy is die HEER wat goed is en regvaardig en vir sy volk groot van ontferming is 4 Eenvoudiges wil God steeds gadeslaan k Was uitgeteerd maar Hy is vol ontferming Soek dan my siel jou rus in sy beskerming Hy t jou verlos en aan jou welgedaan 5 U het my siel weer van die dood bevry in droefenis droog U o HEER my trane U lei my voet langs nuwe lewensbane om in u lig te wandel lewensbly 6 Ek het geglo toe ek in smart gedaal dit uit moes spreek Ek is terneergeboë en uit moes roep deur sware smart bewoë Die mens se woord is enkel leuentaal 7 Wat kan k die HEER vir al sy guns vergeld Wat kan k Hom bring uit dank vir sy genade Ek sal Hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy Naam vermeld 8 Al my geloftes uitgespreek in nood sal ek betaal as ek voor U maag nader

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/116 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 117 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Kontakte Klassisse Sinodes Home Grondslag Psalms Skrifberymings Psalm 101 125 Psalm 117 Drukker vriendelike weergawe Psalm 117 Loof loof die HEER o heidendom O volke prys sy Naam alom Sy goedheid is in nood en dood vir ons sy volk

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/117 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 118 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  of selfs van prinse hulp verwag 5 Toe al die heid ne my omring het hul laers om my opgeslaan en hul op my al aan kom dring het het ek hul in Gods Naam weerstaan Ja toe die volke my omring het met leërs teen my opgestaan toe hul ter dood toe my bespring het het ek hul in Gods Naam verslaan 6 Hul het my wel omswerm soos bye maar het soos doringvuur vergaan hul het gekom in breë rye maar k het hul in Gods Naam verslaan O vyand jy t met harde stote tot vallens toe my weggedruk die HEER bewaar sy gunsgenote die HEER het self my uitgeruk 7 Dit is die HEER wat my gesterk het Hy is my lied my psalmgesang Hy was dit wat my heil bewerk het dus loof ek Hom my lewe lang Ek hoor alom die blye galme van vromes na die lydensnag hul tent weerklink van dankb re psalme Gods regterhand doen grote krag 8 Gods regterhand is hoog verhewe sy regterhand is groot van daad dit laat van skrik die wêreld bewe maar hef sy volk uit lyde en smaad Ek sal nie kwyn in slawebande wat my ter dood toe wil omknel ek sal nie sterf deur vyandshande maar al Gods werke bly vertel 9 Die HEER het my met sware slae getugtig maar nie tot die dood Hy t my gehoor in donker dae en my gered uit alle nood Ontsluit dan voor my pelgrimskrede die poort van sy geregtigheid om God te loof wat my gebede verhoor het in die dag van stryd 10 Dit is die poort van Isr els HERE wat voor sy huis as wagter staan die poort wat meld van heil en ere waardeur sy gunsvolk in mag gaan Daar

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/118 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 119 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  voetstap om en om maar u spoor wat ek gevolg het laat my aan hul net ontkom Midde in die stille nagte staan ek op met lofgeklank om U vir u wyse regte met my ganse hart te dank 22 Vriend is ek van al u vriende met hul in u waarheid een leer my HEER wat met u goedheid dring deur wêreldwydtes heen maar wat ook na u beloftes aan u kneg het wel gedaan Gee my insig gee my kennis en n hart om te verstaan 23 Voordat ek verdruk was HERE het ek dwaalsiek al maar voort op verkeerde pad gewandel maar nou let ek op u woord U is goed U is goeddadig o fontein van alle goed Leer my dan wat goed en reg is uit u goedheids owervloed 24 Opgeblase volk dig leuens en daar druk hul my mee neer maar ek voeg van ganser harte woord en wandel na u leer maar hul hart is onaandoenlik in n vetlaag ingewoel sodat hul die vreug nie voel nie wat ek in u wette voel 25 Dat U my verdruk het HERE dit was enkel goed vir my want daardeur het U my dieper in u kennis ingelei Daarom is dit my veel beter as die allerrykste skat meer as al die goud en silwer wat die wêreld kan bevat 26 U o HERE t my geskape deur u goddelike hand ag herskep my nou inwendig en verlig U my verstand Al u dienaars sien my lewe en dit is hul siel n vreug dat my siel op u beloftes so vrymoedig hom verheug 27 Al u vonnisse is suiwer maar onsuiwer was my weg dat U my dan swaar verdruk het is n daad van trou en reg Dog waar ek in u beloftes al my heil soek en geluk bid ek dat U na u goedheid my wil troos in al my druk 28 Laat op my u mededoë neervloei soos n sagte dou sodat ek die regte lewe in u vrese kan behou Smaad die trotsaards wat hardvogtig sware druk op my laat daal omdat ek hul ore hinder as ek van u wet verhaal 29 Laat hul weer met my vergader wat u Naam van harte vrees dat ons in u woord verenig een gemeenskap weer kan wees Laat my hart maar net opreg wees voor u oog wat alles sien dan sal my geen skaamte oorkom nie as ek U van harte dien 30 Op u heil wag ek verlangend op u woord hoop ek altoos en ek vra met smagtende oë Wanneer sal U my vertroos Want my liggaam uitgemergel tot die laaste lid verswak is verkrimp al soos die leer is van n swartberookte sak 31 Nogtans wag ek op U HERE wat van al my kommer weet op die uitkoms van u woorde wat my hart nie kon vergeet Sal daar nie n einde kom nie Toef U HEER nog met u straf Spaar U tog my vyand wat my graag wil neerdruk in die graf 32 Die wat op u wet nie ag nie skoon dit waar bly en gewis hul vervolg my Help my HERE Lewe wat nog in my is het hul amper al vernietig maar hoe kon k u wet laat vaar Maak my in u guns weer lewend dat k u woorde kan bewaar 33 HEER u woord is onbeweeglik en u waarheid het geen end soos die sterre wat bly vonkel aan die hoë firmament Met die duur van mensgeslagte sal u bondstrou nooit beswyk soos die aarde is dit bevestig wat nie van sy grondslag wyk 34 Aarde hemel alle dinge niks wat ooit u ord ning breek want hul almal is u knegte stip gehoorsaam as U spreek Was u wet nie al my lus nie dan het ek in smart versmag maar nou dit my krag gewek het dink ek daaraan dag en nag 35 U behoort ek al my dae help u dienaar goeie HEER Soek my heil ek soek my lewe in die waarheid van u leer Goddelose wil my ombring lê en loer en hou die wag maar ek let op hoë dinge k gee op u getuig nis ag 36 Nimmer nêrens het my oë op die wêreld iets aanskou wat bestendig voort kan duur nie en sy wese kan behou Wat volmaak skyn het n einde moet met al wat is verslyt net u wet in duur onendig is volmaak en eind loos wyd 37 Waarom is t dat ek u wette al my liefde waardig keur sodat ek in my bepeinsing daarmee besig is aldeur Omdat hul my wys gemaak het wyser as my teenparty as my leraars as die grysaards Dis n kennisskat vir my 38 HERE ek wyk deur u genade weg van elke slegte pad maak ek wyk nie van u regte want hul is my wysheidskat Soet soos heuning is u woorde soeter want hul gee my raad daarom is t dat ek van harte al die valse paaie haat 39 HEER u woord is my n fakkel wat sy ligglans voor my dra voor my voet die duisternisse van my lewenspad verja k Het gesweer deur u ontferming dit bevestig dat ek my van n wêreldnag omgewe deur die ligglans wil laat lei 40 Troos my nou met u beloftes teëspoede druk my neer Laat my offers my gebede U behaaglik wees o HEER Of my lewe al in gevaar is of die dood my al bedreig k kan u wette nie vergeet nie so s my hart daartoe geneig 41 Of ek amper al gevang is in die slim verborge net midde in gevaarlikhede dwaal ek nog nie van u wet Want dit is my vreug my erfdeel waar ek nie meer sonder kan daaraan kleef ek deur u goedheid en my voet wyk nie daarvan 42 Vir u wette dra ek liefde vir die twyf laars enkel haat HEER U is my skild en skuiling

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/119 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 120 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  dan verhef ek my gedagte send tot God my bitter klagte want Hy neem dit gunstig aan 2 Red my HEER in hierdie stonde van die tong en leuenmonde wat my smaad in my verdriet Watter straf keur God jou waardig lastertong wat my so vaardig met jou lastertaal beskiet 3 Pyle ylings afgevloë van die staalsterk heldeboë met n dodelike sprong saam met vuurstraal uit die rosse kolegloed van

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/120 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 121 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  verlossing kom My hulp is van die HEER alleen Hy oor my lot bewoë is eind loos in vermoë 2 Bedreig gevaar jou reispad ooit Hy is dit wat jou voet vir wankeling behoed Hy Isr els wagter sluimer nooit Die HEER is jou ontfermer jou skadu en beskermer 3 Die son wat bo jou trekpad staan sal jou nie steek by dag die maan ook nie by nag Die

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/121 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 122 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Kom laat ons optrek hiervandaan om na die HEER se huis te gaan O heil ge stad gelukkige oord ons voete staan nou in jou port Jerusalem waar al die stamme op Gods bevel hul feesdag hou Jerusalem is goed gebou en glinster in die son se vlamme 2 Daar staan die Dawidstroon gestig n regterstoel vir die gerig Gelukkig hy wat jou bemin wat juigend gaan jou poorte in

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/122 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 123 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  wat in die hemel sit my oë op en bid Net soos die kneg sy oog nie weg wil weer nie of aftrek van sy heer nie en soos die diensmaagd smekend van haar vrou nie die oë af kan hou nie so staar ons op die HEER tot daar van Hom oplaas erbarming kom 2 Wees ons in lydenstyd genadig HEER en red u erfdeel weer Ons word terwyl

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/123 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •