archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Psalm 98 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  het gedink aan sy genade sy trou aan Isr el nooit gekrenk dit slaan die wêreldeindes gade nou onse God sy heil ons skenk Juig voor die HEER met blye galme o ganse aarde juig van vreug Meld vrolik in verhewe psalme dit is Gods heil wat ons verheug 3 Laat by die psalm in vreug gebore jul harp en stem Hom loof en dank laat opklink deur jul tempelkore

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/98 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 99 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  God wat help in nood is in Sion groot al die volkemag niks by Hom geag Hoog gedug s sy Naam Laat hul almal saam lofsing tot sy ere Heilig is die HERE 3 Loof Gods mag Hy s reg in sy oordeelsweg volke t Hy gestraf Isr els reg verskaf Loof verhef die HEER werp jul voor Hom neer en laat al wat lewe voor die Regter bewe 4

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/99 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 100 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  leef juig voor die HEER Dien God met blydskap gee Hom eer kom nader voor sy aangesig en prys Hom met n lofgedig 2 Die HEER is God erken dat Hy n eie volk vir Hom berei n volk om Hom te dien en vrees en skape van sy wei te wees 3 Gaan deur sy poorte in met lof met lofsang in sy tempelhof kom in sy huis o

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/100 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 102 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  krag wil my begewe vlees voel k aan my beend re klewe weens my benoude sug Eensaam voel ek weggevlug in woestyne soos die reier beeld van die verlate lyer soos n uil oor bouval heen sit en tuur so s ek alleen 4 Eensaam klaag ek deur die nagte soos n duif my dowwe klagte Heeldag smaad die vyand my hoor ek in hul raserny hou my naam in my besoeking vloekwoord is by hul vervloeking As moet ek soos spyse eet tranedrank drink in my leed 5 HEER waar U my hoog laat word het maar in toorn my neergestort het is ek soos n plant wat kwyn en my dae skaduskyn Maar U HEER U is onendig u gedagt nis bly bestendig mensgeslagte gaan verby maar u roem sal ewig bly 6 U sal opstaan tot beskerming Sion vind by U ontferming tyd van smart is eind lik om dag van guns t oplaas gekom En u knegte in hul smarte dink met liefde in hul harte aan die stad wat sonder lof nog vergruis lê in die stof 7 Volke en wie hier hoog in waarde kroon en septer dra op aarde sal wanneer God Sion bou vrees as hul sy mag aanskou daar Hy Hom in hul ellende tot die armes heen wou wende en nie hul versoek of klag as onwaardig wou verag 8 Watter skatte van genade sal beskryf word op die blade wat die nageslag sal lees Hul sal lofsing op hul fees want God het uit mededoë op gevang nis neergeboë en op hul gekerm gelet kinders van die dood gered 9 Dan sing hul Gods magvermoë weer in Sion opgetoë dan weerklink die vreugdestem uit jou muur Jerusalem as die volke saam vergader oor die aardbreedte aan kom nader as

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/102 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 103 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  hulp gewees 3 Loof Hom wat met die goeie jou versadig jou lewenskrag van nuuts af begenadig sodat jou jeug is soos die arendsjeug Die HEER doen reg Hy is die hoogste rigter vergeld die kwaad en straf die onregstigter maar aan verdruktes skenk Hy ruimte en vreug 4 Waar dorheid woon in velde vergeleë het Moses klaar aanskou Gods wonderweë en Israel sy diepe bondsbeleid hoedat die HEER barmhartig en genadig lankmoedig is en altyd weer weldadig Die HEER is groot van goedertierenheid 5 Hy sal nie altoos twis teen ons ontrou nie of ewiglik die toorn teen ons behou nie want wie kan dra Gods eewge gramskap wie Hy sal met ons nie na ons sondes handel ons nie vergeld die boosheid van ons wandel Hy straf ons maar na al ons sondes nie 6 Soos hoog bo ons verrys die hemelboë so sal sy guns uit eewge mededoë geweldig hoog bo al sy kinders staan En soos die oosterkim se helder glanse ver weg is van die kwynende awendtranse so ver het Hy ons sondes weggedaan 7 Geen vader wat deur smartgevoel bewoë sy kind aanskou met teerder mededoë as Isr els HEER die wat Hom eer en vrees Hy wat wat van sy maaksel is te wagte hoe swak van moed hoe klein ons is van kragte en dat ons stof van jongs af is gewees 8 Die mens soos gras is al sy lewensdae n blom wat ons aanskou met welbehae maar wat kortstondig is en baie teer Sodra die rukwind oor die veld gekom het dan knak die steel wat lustig daar geblom het dis weg sy staanplek ken hom selfs nie meer 9 Maar Gods genade en goedheid is onendig oor almal wat Hom vrees sy trou bestendig dit reik tot aan die

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/103 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 104 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  die berg laat rys u vinger t hul die plek gewys 6 Ook vir die see was daar n merk sy woede is daar ingeperk U stuur die sterk fonteine uit die berge ruis van stroomgeluid 7 Daar laaf die wilde dier sy bors en wilde esels breek hul dors daar woon die blye voëlkoor wat uit die takke n stem laat hoor 8 Uit boonste kamers ruis Gods reen die berge en aarde drink n seen en gras skiet vier die veedier uit en vir die mens ontluik die kruid 9 die brood wat hom sy kragte voed die wyn wat hom sy smart versoet die olie wat sy aangesig deur leed verdof met vreug verlig 10 God gee die reën as sy hand die wilde bome en seders plant wat wyd hul lommer opevou en voëls nooi om nes te bou 11 Sipresboom slanke woudpilaar n huis is vir die ooievaar op berg en rots se hoogste top daar spring die das en steenbok op 12 Gods vaste tydmaat is die maan die son weet as hy skuil moet gaan Dan word dit nag op Gods besluit en roofdier trek op rooftog uit 13 Gebrul wat oor die velde rys is leeugeroep tot God om spys Maar sal die son sy loop begin dan sluip hul weer hul skuilplek in 14 Nou word die mens deur môrelig gewek gewink tot arbeidsplig totdat oplaas die skemer val Hoe eind loos is u werketal 15 hoe wys het U hul geformeer hoe vul hul saam die aarde HEER Daar is die see na alkant wyd en t wemel in sy eind loosheid 16 Daar oor die wye waterbaan sien ons die blanke seile gaan daar laat U Leviatan speel en in die weidse vreugde deel 17 Wat leef in water

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/104 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 105 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  land tot land beveilig deur Gods goeie hand en konings wat hul wou verdruk moes onder sy besoeking buk 9 Hy stuur aan koninge die wete Tas my gesalfdes my profete nie aan nie met onheil ge hand Hy roep n honger in die land Hy breek daar alle staf van brood Egipte raas van hongersnood 10 God het in wysheid lank tevore vir hul n redder uitverkore n Josef gaan in slawerny en in gevang nisbande ly hul het sy voete vasgedruk en onder ysters hom laat buk 11 Totdat die HEER in nag en duister sy woord vervul het en dié kluister verbreek het moes hy eensaam wag deurlouterd in die lydensnag Maar eind lik breek die daagraad aan die heer van volke t hom ontslaan 12 Die volkeheer verbreek sy bande en stel hom oor sy huis en lande om in deurlugte ryksbewind die vorste na sy lus te bind en al die oudstes van die staat dié luister na sy wyse raad 13 Daarna kom Jakob in sy grysheid gedryf deur honger waar die wysheid van Josef hom versorg met brood God maak vir Israel daar groot totdat die groei van sy geslag Egipte tref deur tal en mag 14 Die volkie word n leërskare maar God het die Egiptenare se liefde omgekeer in haat Faro se knegte smee n raad om Israel deur druk te dwing en om hul listig om te bring 15 Maar God stuur Moses wat tevore deur Hom met Aron was verkore Hul twee voer toe Gods raadsbesluit deur tekens en deur wonders uit hul toon aan Gam se ganse land die strawwe van sy strenge hand 16 Hy slaan Egipte met sy plae in nag verander Hy hul dae Hul twee weerstaan nie die bevel van God die God van

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/105 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 106 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  verag en op sy voorsorg nie gewag Toe vraatsug hul as haas verteer het nog erger in die hongeruur het Hy gegee wat hul begeer het maar maerte in hul siel gestuur 7 Teen Moses was daar afguns nyd teen Aron om sy heiligheid Die aarde wat toe oopgegaan het het gou die muiterskaar verswelg n vlam wat om hul heen geslaan het die goddelose saam verdelg 8 Hul het n kalf van goud gemaak en God hul heerlikheid versaak voor niet ge dierbeeld neergeboë hul redder uit Egipteland vergeet wat groot was voor hul oë gedug was by die see se strand 9 Weg met die volk het God gespreek Vir goed wil Ek hul opstand breek Maar Moses held deur God verkore het in die bres vir hul gaan staan dat hul so diep in skuld verlore nie deur Gods toorn sou ondergaan 10 Hul het die skoonste land versmaad hul God deur ongeloof verlaat en in hul tent was n gefluister n murmurering is gehoor Maar God die HEER het toegeluister en t was n wanklank in sy oor 11 Toe t God sy hand gehef tot straf wys Hy hul op die strengste af om in die wildheid weg te sterwe Hul nageslag het Hy verlaat in heidenland het hul moes swerwe in banningsoord en jammerstaat 12 Hul het hul voor die vloekaltaar verlei deur Moabs dogterskaar tot Baäl Peors diens begewe Hul het geëet die offerand na dooie gode opgehewe en gramskap het teen hul ontbrand 13 Maar Pinehas het opgestaan hy het deur wraak Gods reg voldaan sy swaard deur sondaarslyf gedrywe Dis hom die heil ge heldefeit hom en sy nakroos opgeskrywe as ewige geregtigheid 14 Die God wat hul in guns wou dra het hul geterg by Meriba Toe het n Moses

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/106 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •