archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Psalm 32 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  voor U al worst lende verstom het geen boetgebed my uit die hart gekom het het my gebeent verskrik deur my geklag verswak en uitgeteer die ganse dag U hand het swaar gedruk op al my lede bedags geen rus en snags geen stem van vrede my krag het weggedroog van uur tot uur soos velde deur die somersonnevuur 3 Ek het bely o HEER in sielerou nie my hart gegrendel of my mond weerhou nie Ek het bely wat my van U vervreem U het my skuld genadig weggeneem Dus kom Gods volk dus kom al sy bemindes om Hom te soek terwyl sy guns te vind is die lewensee mag met sy golwe slaan dit deer hul nie dit raak hul selfs nie aan 4 U is dit HEER wat tot my hulp gereed is n skut en skerm in alle angs en leed is in nood my red met jubels my omring en in my gees weer vreugde laat ontspring Maar nee o God u goedheid reik nog verder U sê Ek wil jou oppas soos n herder en wil jou voet op veil ge pad laat gaan waarop my oog jou altyd gadeslaan 5 Wil soos

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/32 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 33 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Hy tot by die aard se verste kringe sien ons sy goedheid uitgesprei In sy alvermoë het Hy hemelboë deur sy woord gestig deur sy Gees n ganse leërskaar van glanse skitt rend aan laat lig 4 Hy laat die wilde wêreldseë geweldig aanswel tot n hoop in voorraadskuur omlaag geleë stuit Hy die waters in hul loop Voor Hom Skepper HERE van die see en mere van wat is en leef moet die verste strande volke in al die lande skrikverslae beef 5 Die HEER se woord is skeppingsmagtig wat lewe uit die dood gebied Hy spreek dit staan daar lewenskragtig Hy roep net en dit het geskied Nasies en tiranne smee verniet hul planne in die vlam van haat Hy wat groot van mag is weet wat daar bedag is en verbreek hul raad 6 Die HEER se raad word nooit gekeer nie dit sal bestaan in ewigheid Teen sy besluit is geen verweer nie bestendig duur dit vir altyd Salig wie tevore deur Hom is verkore as sy erf en lot wie so hoog geëer is dat dié HEER húl HEER is en dié God húl God 7 Die HEER wat bo die wentelkringe van son en maan sy rykstroon stig aanskou die mense en alle dinge daar s niks bedek voor sy gesig Uit sy vaste woning waar Hy heers as Koning sien Hy Skepper HEER uit oneindig hoë blou deurglansde boë op sy skepsel neer 8 Die HEER skou uit die hoë hemel en sien die mensekinders aan Hy ken hul hart oor hul gewemel laat Hy sy heil ge oë gaan Magtige oorlogsvolke boë skilde dolke blinkende oorlog staal duisende uitgestelde manne stryders helde baring geen seëpraal 9 Die oorlogsperd kan nie behou nie hoe hy ook aanstorm met geweld hy red nie met

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/33 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 34 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  vrees gered 3 Hul oog was op die HEER en vreugde t van hul uitgestraal nou wek by hul geen smaderstaal n blos van skaamte meer Ellendiges maak Hy wanneer hul in verdrukking kerm en niemand hom oor hul ontferm uit hul benoudheid vry 4 Gods sterke Engel wil n laer van beskutting wees óm almal wat die HERE vrees Hy maak hul onrus stil Ervaar dan en aanskou hoe waaksaam God is en hoe goed Hoe salig is t in my gemoed as ek op Hom vertrou 5 O heil ge volk van God geheilig om sy volk te wees jul hoef geen honger ooit te vrees God waak oor julle lot Die jong leeu groot van moed ly honger op die skrale jag maar hulle wat die HEER verwag ontbreek dit aan geen goed 6 Kom kinders hoor na my Die HEER se vrees wil ek jul leer Wie is t wat lewensduur begeer en dae wat hom verbly Laat tong en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad soek wat God wil die regte daad en jaag die vrede na 7 God wend sy aangesig teen hul wat sy bevel weerstaan Hy laat hul naam met

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/34 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 35 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  dan bly staan húl daarin val en ondergaan 4 My siel sal in die HERE juig en Hom vir hulp my dank betuig my beend re saam spreek tot u ere en sê Wie is soos U o HERE wat die ellendiges bevry van dié wat sterker is as hy Die arme dat hy U mag loof verlos van dié wat hom beroof 5 Boosaardig kom met vrae aan getuies wat my teëstaan my wil verskrik die tongehelde wat enkel kwaad vir goed vergelde en vir my siel verlatenheid Toe hulle siek was al die tyd het my n rougewaad omknel ek het my siel met vas gekwel 6 Ook my gebed het altyd weer my in die boesem t ruggekeer Soos oor n vriend soos oor n broeder soos een wat weeklaag oor sy moeder het ek getreur in rou gebuk Maak as ek struikel in my druk dan kom hul vrolik bymekaar en span hul saam die ganse skaar 7 Daar s tafelspotters roekeloos en lae mense slinks en boos wat almal breek deur wet en bande en teen my kners hul met hul tande Hoe lank sal U dit sien o God Vergun my siel n beter lot verlos my deur u sterke hand uit hierdie leeus se klou en tand 8 Nou sal in die teenwoordigheid van wie U ken u majesteit my liefde en lofsang weer gewy wees Laat hul maar net nie oor my bly wees wat sonder oorsaak met my twis en sonder grond my vyand is Laat hul nie juig wat in hul waan die oë skimpend op my slaan 9 Hul mond spreek nie van vrede nee hul hart wat diep sy planne smee bedink die fynste listighede teen stille minnaars van die vrede Hul blaf my aan met ope mond

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/35 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 36 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  kom dan op die sondaarsweg om in sy kwaad te wandel 2 U goedheid HEER is hemelhoog u waarheid tot die wolkeboog u reg sal nooit begewe maar staan soos berge vas van voet u oordeel is n diepe vloed U sorg vir al wat lewe Hoe kost lik is u guns o God Hoe vlug die mensekinders tot u vleuels vir beskerming Hul smaak die vette van u huis

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/36 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 37 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  voor God regverdig is Die HEER belag die domme waan Hy weet die dag van straf kom aan 8 Die bose kom hul nyd gewek hul boog gespan hul swaard getrek Die arme so ellendig al sal voor hul wapens neer moet val 9 Hom wat opreg is klein van krag swak tot verweer wil hulle slag Maar wee hul swaard sal húl deursteek hul boë sal die HEER verbreek 10 n Weinig s vir die vrome meer as skatte waar die bose op teer God breek die arms waar hul op leun maar vromes sal Hy ondersteun 11 en welgevallig gadeslaan hul erfdeel nooit hul laat ontgaan ook in die dag van hongersnood versadig Hy sy volk met brood 12 Maar goddeloses sal vergaan soos gras wat op die weiveld staan Gods vyande hoe skoon van skyn sal soos n rookwolk gou verdwyn 13 Die bose leen en het te min Gods volk deel uit en daar s gewin want sy geseendes sal hier bloei wie Hy vervloek word uitgeroei 14 n Man se stap is vas en hegg as God behae t in sy weg en as hy val dan bied Gods hand hom hulp en wisse onderstand 15 Ek was aanskouer van veel kwaad maar nooit dat God sy volk verlaat dat hul geslag hoeseer geplaag ooit aan die bedelbrood moes knaag 16 Veeleer skenk hy genadebrood aan wie al wankel in hul nood Sy nageslag strooi om hul heen en op hul spoor ontspruit n seen 17 Verlaat die pad wat God verlaat Die HEER bemin die regte daad En in n erfdeel wonderskoon daar sal jy voor die HERE woon 18 Die HEER sal vir sy gunsgenoot n skut wees selfs tot in die dood Die sondaar hou voor Hom nie stand regverdiges beërf die

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/37 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 38 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  my hoof is gans bedolwe in die golwe wat my sonde oor my stort al die golwe en die bare met hul sware druk het my te swaar geword 5 Al my kwale en my plae wek mishae en n walging my te sterk Ag hoe lelik is die wonde van die sonde as mens op sy dwaasheid merk 6 Krom en gans lik neergeboë voor u oë gaan ek heeldag in die rou In my lende is ontsteking en verbreking niks is heel meer aan my nou 7 Uitgeteerd deur al my klagte is my kragte gans verbrysel en tot niet In my hart se afgrond ruis dit aaklig bruis dit daarom brul ek in verdriet 8 HEER U weet hoe hart en sinne staan daarbinne as ek worstel in my leed Voor U is my sugte en sorge nie verborge daar U alles sien en weet 9 Ag hoe skud my hart en bewe uitgelewe is my krag en opgeteer Oë gans en al ontluister skemerduister sien geen daglig amper meer 10 Ver van my uit diep mishae vir my plae het my vriende weggegaan Selfs verwante wil nie bly nie naby my nie maar hul staar van ver my aan 11 En my vyand lê sy lae in my plae dreig hy met die laaste slag Same spreek hul same veins hul en bepeins hul my verderf die ganse dag 12 Maar daar is in my geen oor nie wat wil hoor nie soos n dowe hou k my dom Hul kom my van kwaad beskuldig maar geduldig hou ek mond en lippe stom 13 Want U HEER ontferm U oor my en verhoor my Op U bou k wat my ook tref Laat my vyand nooit oor my nie hom verbly nie om my wank ling

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/38 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 39 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  In stilheid was ek stom ek het geswyg ook van wat goed is maar my smart is aangewakker tot n lydensvlam en daar was hitte in my hart by my gesug sodat my tong moes spreek maar met die stem van een wat smeek 3 O HEER ontdek my lewensend aan my my dae is by U getel En leer my tog hoe kort van duur ek is n handbreed is my tyd geste n ademtog en ek is dit weer kwyt Ja elke mens is nietigheid 4 Gaan nie die mens net soos n skim daarheen net soos n skadu wat verdwyn Hul woel vergeefs hul bring verniet byeen wat vir die oog begeerlik skyn En niemand weet wie ná sy dood sal erf wat hy met soveel sorg verwerf 5 En nou wat is dit waar ek nog op wag Ek hoop op U alleen o God Red my van skuld die oorsaak van my smart en laat die dwaas nie met my spot dan swyg ek stil want U het dit gedoen ek wil my met u wil versoen 6 Te swaar is die bestryding van u hand Wend u kastyding van my af As U die

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/39 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •