archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Artikel 19 - DIE TWEE NATURE VAN CHRISTUS | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  die Goddelike natuur altyd ongeskape gebly het sonder begin van dae of lewenseinde Heb 7 3 en die hemel en aarde vervul so het ook die menslike natuur sy eienskappe nie verloor nie dit het skepsel gebly wat wel n begin van dae het eindig van natuur is en alles behou wat by n ware liggaam behoort Hoewel Hy daaraan deur sy opstanding onsterflikheid gegee het het Hy die egtheid van sy menslike natuur nie verander nie omdat ons saligheid en ons opstanding ook van die egtheid van sy liggaam afhanklik is Hierdie twee nature is so saam in een persoon verenig dat hulle selfs deur sy dood nie van mekaar geskei was nie Dit wat Hy by sy sterwe in die hande van sy Vader oorgegee het was dus n ware menslike gees wat uit sy liggaam uitgegaan het Die Goddelike natuur het in die tussentyd steeds met die menslike natuur verenig gebly ook toe Hy in die graf gelê het Die Godheid het nie opgehou om in Hom te wees nie dit was in Hom toe Hy n klein kindjie was al het die Godheid Hom toe n klein tydjie nie geopenbaar nie Ons bely daarom dat Hy

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/27 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 20 - GOD SE REGVERDIGE EN BARMHARTIGHEID IN CHRISTUS | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  ongehoorsaamheid begaan is aan te neem Hy moes in die menslike natuur aan die geregtigheid voldoen en die straf vir die sondes deur die allerbitterste lyding en sterwe dra So het God sy regverdigheid teenoor sy Seun betoon toe Hy ons sondelas op Hom gelê het en so sy goedheid en barmhartigheid uitgestort oor ons wat skuldig was en die ewige vervloeking verdien het Hy het immers sy Seun deur

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/28 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 21 - DIE VERSOENING DEUR CHRISTUS | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  die straf wat vir ons die vrede aanbring op die Seun van God was en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom dat Hy soos n lam na die slagpale gelei en by die misdadigers gereken is Jes 53 5 7 9 dat Hy as n misdadiger deur Pontius Pilatus veroordeel is al het dié Hom eers onskuldig verklaar Hy het teruggegee wat Hy nie geroof het nie Ps 69 5 Hy het na liggaam en siel as regverdige vir die onregverdiges gely 1 Pet 3 18 Hy het die verskriklike straf wat ons sondes verdien ervaar sodat sy sweet soos bloeddruppels geword het wat op die grond val Luk 22 44 en Hy het uitgeroep My God my God waarom het U my verlaat Matt 27 26 Dit alles het Hy ter wille van die vergewing van ons sondes gely Ons sê daarom tereg saam met die apostel Paulus dat ons met julle oor niks praat nie as oor Jesus Christus en wel oor Hom as gekruisigde 1 Kor 2 2 dat ons alles as waardeloos beskou want om Christus Jesus ons Here te ken oortref alles in waarde Fil 3 8 dat ons volkome vertroosting in sy wonde vind en dat ons nie enige ander middel hoef te soek of uit te dink om ons met God te versoen nie as slegs hierdie offerande wat net een maal gebring is waardeur die gelowiges vir altyd volmaak word Heb 10 14 Dit is dan ook die rede waarom Hy deur die engel van die God Jesus dit is Verlosser genoem is want Hy sou sy volk van hulle sondes verlos Mat 1 21 Ps 110 4 Heb 5 10 Rom 5 8 9 Kol 2 14 Heb 2 9 17 Rom 4 25 Joh 15 13 Hand

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/29 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 22 - ONS REGVERDIGING DEUR DIE GELOOF | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  in Hom en dan het hy wat Jesus Christus deur die geloof besit sy volle saligheid Om nou te beweer dat Christus nie genoegsaam is nie maar dat daar buite Hom nog iets meer nodig is sou gruwelike godslastering wees want dit sou beteken dat Christus slegs n halwe Verlosser is Ons sê daarom tereg saam met Paulus dat ons deur die geloof alleen of deur die geloof sonder die werke geregverdig is Rom 3 28 Om presies te wees Ons bedoel nie dat die geloof self ons regverdig maak nie want die geloof is slegs die middel waardeur ons Christus ons Geregtigheid omhels maar wel dat Jesus Christus ons Geregtigheid is Hy reken ons sy hele verdienste toe en ook al die heilige werke wat Hy vir ons en in ons plek gedoen het terwyl die geloof die middel is wat ons in die gemeenskap aan al sy weldade aan Hom verbind En as die weldade ons eiendom geword het is hulle meer as genoeg om vryspraak vir ons sondes te verkry Ps 51 8 Ef 1 17 18 1 Tess 1 6 1 Kor 2 12 Gal 2 21 Jer 23 6 1 Kor 1 20 Jer 51

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/30 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 23 - ONS GEREGTIGHEID VOOR GOD | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  om toereken Ps 32 2 en Rom 4 6 Dieselfde apostel sê dat ons verniet dit wil sê uit genade geregverdig is deur die verlossing wat in Jesus Christus is Rom 3 24 Ons hou daarom hierdie grondslag altyd vas Ons gee aan God al die eer verneder ons voor Hom erken dat ons is wat ons is en roem glad nie in onsself of in ons verdienste nie maar maak staat en steun op die gehoorsaamheid van die gekruisigde Christus alleen Hierdie gehoorsaamheid is ons eie as ons in Hom glo dit is ook genoegsaam om al ons ongeregtighede te bedek en die gewete van vrees verbystering en skrik te bevry en om ons vrymoedigheid te gee om na God te gaan terwyl ons nie handel soos ons eerste vader Adam wat al bewende probeer het om hom met vyeblare te bedek nie Waarlik as ons voor God moes verskyn terwyl ons in watter geringe mate ook al op onsself of op enige ander skepsel sou staatmaak sou ons helaas verteer moes word En daarom moet elkeen saam met Dawid sê En gaan nie na die gereg met u kneg nie want niemand wat leef is voor u aangesig

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/31 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 24 - ONS HEILIGMAKING EN GOEIE WERKE | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  nie van n dooie geloof nie maar van wat die Skrif noem n geloof wat tot dade oorgaan Gal 5 6 wat die mens beweeg om hom voortdurend te oefen in die werke wat deur God in sy Woord beveel het Hierdie werke is as hulle uit die goeie wortel van die geloof voortspruit goed en vir God welgevallig omdat hulle almal deur sy genade geheilig is Tog geld hierdie werke nie vir ons regverdiging nie want ons is in die geloof geregverdig nog voordat ons goeie werke doen Hulle sou anders mos nie goed kon wees nie net so min as die vrug van n boom goed kan wees voordat die boom self goed is Ons doen dus die goeie werke maar nie om iets te verdien nie wat sou ons tog kon verdien Veeleer is ons goeie werke wat ons doen aan God verskuldig terwyl Hy aan ons niks verskuldig is nie aangesien dit Hy is wat in ons werk Hy maak ons gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer Filp 2 13 Laat ons daarom let op wat geskrywe staan wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is sê dan Ons is onverdienstelike diensknegte want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen Luk 17 10 Tog wil ons nie ontken dat God die goeie werke beloon nie maar dit is deur sy genade dat Hy sy gawes bekroon Verder al doen ons ook goeie werke maak ons dit glad nie die grond van ons saligheid nie want ons kan geen werk doen wat nie deur ons sondige natuur besmet en ook strafwaardig is nie En al kon ons ook één goeie werk lewer is die herinnering aan net een sonde vir God genoeg om dit te verwerp Op hierdie manier

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/32 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 25 - DIE SEREMONIëLE WET IN CHRISTUS VERVUL | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  van Christus opgehou het en dat alle voorafskaduwing tot n einde gekom het Die gebruik daarvan moet derhalwe onder die Christene afgeskaf word Die waarheid en inhoud daarvan bly nogtans vir ons in Christus Jesus bestaan in Hom het hierdie seremonies en heenwysings juis hulle vervulling Ons gaan ook nog voort om die getuienisse van die wet en die profete te gebruik om ons in die evangelie te bevestig en

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/33 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 26 - CHRISTUS ONS VOORSPRAAK | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  het nie maar wat hulle onophoudelik en pligsgetrou verwerp het soos dit ook uit hulle skrifte blyk Hier moet ook nie ingebring word dat ons dit onwaardig is nie Daar is mos geen sprake van dat ons ons gebede op grond van ons waardigheid voor God bring nie Ons doen dit alleen op grond van die uitnemendheid en waardigheid van Jesus Christus want sy geregtigheid is ons geregtigheid deur die geloof Daarom sê die apostel wanneer hy hierdie dwase vrees of liewer gebrek aan vertroue van ons wil wegneem dat Jesus in elke opsig aan sy broers gelyk geword het sodat Hy n barmhartige en getroue Hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen Omdat Hy self versoek is en gely het kan Hy dié help wat versoek word Heb 2 17 18 En om ons nog meer moed te gee sê die apostel vervolgens Terwyl ons dan n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het naamlik Jesus die Seun van God laat ons die belydenis vashou Want ons het nie n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons maar sonder sonde Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word Heb 4 14 16 Dieselfde apostel sê Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus laat ons dan toetree met n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid Heb 10 19 22 En voorts maar Hy omdat Hy vir ewig bly besit n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie Daarom kan Hy ook volkome red dié wat deur Hom tot

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/34 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •