archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sondag 17 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  45 Vraag Watter nut het die opstanding van Christus vir ons Antwoord Ten eerste het Hy deur sy opstanding die dood oorwin sodat Hy ons die geregtigheid wat Hy deur sy dood verwerf het deelagtig kon maak a Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot n nuwe lewe opgewek b Ten derde is die opstanding van Christus vir ons n betroubare waarborg van ons salige opstanding c

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/hk/17 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 18 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  24 30 47 Vraag Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos Hy ons beloof het nie a Antwoord Christus is ware mens en ware God Wat sy menslike natuur betref is Hy nie meer op aarde nie b maar wat sy Godheid majesteit genade en Gees betref gaan Hy nooit meer van ons af weg nie c a Matt 28 20 b Heb 8 4 Matt 26 11 Joh 16 28 17 11 Hand 3 21 c Joh 14 18 Matt 28 20 48 Vraag Maar as die mensheid nie oral is waar die Godheid is nie word die twee nature in Christus dan nie van mekaar geskei nie Antwoord Nee glad nie Die Godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is orals teenwoordig a Hieruit moet volg dat die Godheid wel buite sy aangenome mensheid b is maar tog ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly a Jer 23 24 Hand 7 49 b Kol 2 9 Joh 3 13 11 15 Matt 28 6 49 Vraag Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons Antwoord Ten eerste dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/hk/18 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 19 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  God Antwoord Christus het na die hemel opgevaar sodat Hy Hom daar as die Hoof van sy Christelike kerk a kan betoon deur wie die Vader alles regeer b a Ef 1 20 23 Kol 1 18 b Matt 28 18 Joh 5 22 51 Vraag Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons Hoof Christus vir ons Antwoord Ten eerste dat Hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort a Ten tweede dat Hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar b a Hand 2 33 Ef4 8 b Ps 2 9 110 1 2 Joh 10 28 Ef 4 8 52 Vraag Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel Antwoord Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde Persoon met gespanne verwagting as Regter uit die hemel verwag a wat Hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het Verder dat Hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp b maar my saam met al die uitverkorenes na Hom in die hemelse blydskap en heerlikheid saamneem c a

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/hk/19 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 20-22 GOD DIE HEILIGE GEES EN ONS HEILIGMAKING | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  is c deur sy Gees en Woord d in die eenheid van die ware geloof e van die begin van die wêreld af tot die einde toe f vergader beskerm en onderhou g en dat ek daarvan n lewende lid is h en ewig sal bly i a Ef 5 26 Joh 10 11 Hand 20 28 Ef 4 11 13 b Gen 26 4 Op 5 9 c Rom 8 29 Ef 1 10 13 d Jes 59 21 Rom 1 16 10 14 l7 Ef 5 26 e Hand 2 42 Ef4 3 5 f Ps 71 17 18 Jes 59 21 1 Kor 11 26 g Matt 16 18 Joh 10 28 30 Ps 129 1 5 h 1 Joh 3 I4 19 21 2 Kor 13 5 Rom 8 l0 i Ps 23 6 1 Kor 1 8 9 Joh 10 28 1 Joh 2 19 1 Pet 1 5 55 Vraag Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges Antwoord Ten eerste dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het a Ten tweede dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend b a 1 Joh 1 3 Rom 8 32 1 Kor 12 12 I3 1 Kor 6 17 b 1 Kor 12 21 13 1 5 Fil 2 4 8 56 Vraag Wat glo jy van die vergewing van die sondes Antwoord Dat God op grond van die voldoening van Christus aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank moet stry nooit meer a wil dink nie Uit genade wil Hy aan my die geregtigheid van Christus

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/97 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 23 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Antwoord Slegs deur n ware geloof in Jesus Christus a so dat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie b en dat ek nog gedurigdeur tot alle kwaad geneig is c God nogtans d aan my sonder enige verdienste van my kant e uit louter genade f die volkome genoegdoening g geregtigheid en heiligheid van Christus skenk h Dit reken Hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het i Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met n gelowige hart j aanneem a Rom 3 21 22 24 5 1 2 Gal 2 16 Ef 2 8 9 Fil 3 9 b Rom 3 9 c Rom 7 23 d Rom 4 4 2 Kor 5 19 e Tit 3 5 Deut 9 6 Eseg 36 22 f Rom 3 24 Ef 2 8 g 1 Joh 2 2 h 1 Joh 2 1 i 2 Kor 5 21 j Rom 3 22 Joh 3 18 61 Vraag Waarom sê jy dat

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/98 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 24 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem a en omdat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is b a Gal 3 10 Deut 27 26 b Jes 64 6 63 Vraag Verdien ons goeie werke dan niks nie terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon Antwoord Hierdie beloning word

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/99 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 25-30 Die Heilige Sakramente | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  die Ou Verbond deur die besnydenis gedoen e in die plek waarvan die nuwe Verbond die doop ingestel is f a Gen 17 7 b Matt 19 14 c Luk 1 15 Ps 22 11 Jes 44 1 3 Hand 2 39 d Hand 10 47 e Gen 17 14 f Kol 2 11 I3 DIE HEILIGE NAGMAAL VAN ONS HERE SONDAG 28 30 SONDAG 28 75 Vraag Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het Antwoord Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink Daarby het Hy beloof a Ten eerste dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort is as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word Ten tweede dat Hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkwik as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet a Matt 26 26 28 Mark 14 22 24 Luk 22 19 20 1 Kor 10 16 17 11 23 25 12 13 76 Vraag Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink Antwoord Dit beteken nie slegs om met n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie a Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees wat tegelyk in Christus en in ons woon al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word b dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is c al is Christus nou in die hemel d en ons op die aarde Dit wil se dat ons deur een Gees soos die ledemate van die liggaam deur een siel ewig lewe en geregeer word e a Joh 6 35 40 47 48 50 51 53 54 b Joh 6 55 56 c Ef 5 29 30 3 16 1 Kor 6 15 1 Joh 3 24 4 13 d Kol 3 1 Hand 3 21 1 Kor 11 26 e Joh 6 57 15 1 6 Ef4 l5 l6 77 Vraag Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkwik as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink Antwoord By die instelling van die nagmaal wat soos volg lui a In die nag waarin Hy verraai is het die Here Jesus brood geneem en nadat Hy gedank het

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/100 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 31: Die Kerklike Tug | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  en vir die ongelowiges toegesluit 84 Vraag Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop en toegesluit Antwoord Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met n ware geloof aanneem Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle rus solank hulle hulle nie bekeer nie a Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel a Joh 20 21 23 Matt 16 19 85 Vraag Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe en oopgesluit Antwoord Volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en tog n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra eers herhaalde kere broederlik vermaan As hulle egter nie van hulle dwalinge of skandelike lewe wil afsien nie moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is gesê word As hulle hulle

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/101 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •