archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Boer Hoe dankbare kinders met geld en goed omgaan 1990 Ds FJ van Hulst Gebod oor die werkersdag en oor die gewersdag 1990 Ander Die Here begeer by Sy kinders n suiwere woordestroom 1990 Ds FJ Bijzet God roep ons om burgers van die ryk van die waarheid te wees 1990 Ds FJ Bijzet Lieg is duiwels 1990 Ds RH Bremmer Volg Jesus Christus die betroubare getuie met hart en

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke?page=112 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  preke per e pos wil ontvang klik hier om in te skryf Die gebed wat vir God aangenaam is 1990 Ds RH Bremmer Die geheim van die skoon reukwerk van die evangeliese gebede 1990 Ander Christus het ons geleer om soos n kind tot die Vader te gaan 1990 Ds FJ Bijzet Ons mag in ons gebede tot God nader as ons Vader 1990 Ds FJ Bijzet Christus gebied ons God as ons Vader aan te spreek 1990 Ds RH Bremmer Christus leer ons die eenvoudige aanspreekvorm Onse Vader wat in die hemele is 1990 Ds FJ van Hulst Die heiliging van God se Naam behoort in ons gebed vooraan te staan 1990 Ds FJ Bijzet Die eerste bede in die Onse Vader 1990 Ds RH Bremmer Die kinders van God leer vra om die heiliging van die Naam van die Vader 1990 Ds FJ van Hulst Die gebed om die koms van die ryk van God 1990 Ds RH Bremmer God die Seun leer ons bid om die koms van die ryk van Sy Vader 1990 Ds FJ van Hulst God se kinders moet net so gehoorsaam word as God se knegte 1990 Ds FJ Bijzet Die gebed om

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke?page=113 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Klassis Suid | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  www clients client4 web114 web vgk modules taxonomy taxonomy module on line 1387 Klassis Suid Gemeentes Klassis Suid Read more 2005 11 September Kaapstad KORT VERSLAG VAN DIE EERSTE VERGADERING VAN KLASSIS SUID GEHOU OP 11 SEPTEMBER 2005 IN DIE KERKGEBOU VAN DIE VGK KAAPSTAD Die vergadering is namens die sameroepende kerk geopen deur ds E Viljoen en nadat die geloofsbriewe in orde bevind is is tot moderamen verkies ds

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/taxonomy/term/2 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 3 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  loof en te prys c a Gen 1 31 b Gen I 26 27 c Ef 4 24 Kol 3 2 Kor 3 18 7 Vraag Waar kom hierdie verdorwe natuur van mens dan vandaan Antwoord Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers Adam en Eva in die paradys a Daar het ons natuur so verdorwe geraak dat ons almal in sonde ontvang en gebore word b a

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/50 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 4 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Nee a want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen b Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel c en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof a Ef 4 24 b Gen 3 13 1 Tim 2 13 14 c Gen 3 6 Rom 5 12 10 Vraag Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly Antwoord Nee glad nie inteendeel sy toorn is verskriklik a sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met n regverdige oordeel straf b Hy het immers gesê Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie c a Gen 2 17 Rom 5 12 b Ps 50 21 5 6 Nah 1 2 Eks 20 5 34 7 Rom 1 18 Ef 5 6 c Deut 27 26 Gal 3 10 11 Vraag Is God dan nie ook barmhartig nie Antwoord God is wel barmhartig a maar Hy is ook regverdig b Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/51 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 6 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  die las van die toorn van God b aan sy mensheid te kon dra c en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee d a Jes 9 5 63 3 b Deut 4 24 Nah 1 6 Ps 130 3 c Jes 53 4 11 d Jes 53 5 11 18 Vraag Wie is hierdie Middelaar wat terselfdertyd ware God a en ware b regverdige mens is c Antwoord Ons Here Jesus Christus d wat God vir ons tot wysheid geregtigheid heiligmaking en volkome verlossing gegee het e a 1 Joh 5 20 Rom 9 5 8 3 Gal 4 4 Jes 9 6 Jer 23 6 Mal 3 1 b Luk 1 42 2 6 7 Rom 1 3 9 5 Fil 2 7 Heb 2 14 16 17 4 15 c Jes 53 9 11 Jer 23 5 Luk 1 35 Joh 8 46 Heb 4 15 7 26 1 Pet 1 19 2 22 3 18 d l Tim 2 5 Matt 1 23 1 Tim 3 16 Luk 2 11 Heb 2 9 e 1 Kor 1 30 19 Vraag Waaruit weet jy dit Antwoord Uit die heilige evangelie wat God

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/54 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 7 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  vir waar aanvaar nie maar ook n vaste vertroue b wat die Heilige Gees c deur die evangelie in my hart werk d naamlik dat God nie net aan ander nie maar ook aan my uit loutere genade slegs op grond van die verdienste van Christus e vergewing van sondes ewige geregtigheid en saligheid f geskenk het a Jak 2 19 b Heb 11 1 7 Rom 4 18 21 10 10 Ef 3 12 Heb 4 16 Jak 1 6 c Gal 5 22 Matt 16 17 2 Kor 4 13 Joh 6 29 Ef 2 8 Fil 1 19 Hand 16 14 d Rom 1 16 10 17 1 Kor 1 21 Hand 10 44 16 14 e Ef 2 8 Rom 3 24 5 19 Luk 1 77 78 f Rom 1 17 Gal 3 11 Heb 10 10 38 Gal 2 16 22 Vraag Wat moet n Christen glo Antwoord Alles wat in die evangelie aan ons beloof word a en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer a Joh 20 31 Matt 28 19 Mark 1 15 23 Vraag Hoe lui die artikels Antwoord 1 Ek glo in

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/55 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 8 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking 25 Vraag Terwyl daar maar tog net een enige Goddelike Wese is waarom praat jy van drie naamlik die Vader Seun en Heilige Gees a Antwoord Omdat God Hom so in sy Woord geopenbaar het b dat hierdie drie onderskeie Persone die enige ware en ewige God is a Deut 6 4 Ef 4 6 Jes 44 6 45 5 1 Kor

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/56 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •