archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wie God liefhet, doen goeie werke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  onwaaragtig Om God en jou medemens lief te hê is nie iets swewerigs nie Dis nie net n gevoel nie Dis nie net woorde nie Dit is so lewe soos sy gebooie voorskryf Dit is dus n werkwoord Wie God liefhet spring aan die werk Dankbaarheid kry hande en voete as jy volgens die gebooie leef V a 86 noem drie aandagspunte hoekom n christen se lewe anders moet lyk as die van n gemiddelde persoon Die eerste lê voor die hand Ons is dankbaar vir die weldade en daarom wil ons die Here prys Die Here prys dit doen jy trouens nie net op Sondag in die kerkdiens as jy sing nie Jy doen dit net so goed as jy elke dag werk studeer skool toe gaan en daarin die HERE se diens en sy gebooie ernstig vat In 1 Thessalonisense 4 3 sê Paulus dit is die wil van God julle heiligmaking Dit beteken dat jy jou daaglikse lewe toewy aan die heilige God V a 86 noem nog n rede hoekom ons goeie werke moet doen Naas God prys is dit ook om daardeur sekerheid van jou geloof te verkry Dit klink dalk op n sirkelredenering oftewel n hoender eier diskussie Watter een was eerste Moet jy eers glo en dan word die goeie werke vanself gebore Of moet jy eers goeie werke doen omdat jy op so n manier begin glo Die Bybel kies nie vir een van hierdie twee opsies watter een nou eerste is jou geloof of jou goeie werke nie Die Bybel leer ons dat die twee onlosmaaklik verbonde is Jy kan hulle nie skei nie Wie glo is lus om goeie werke te doen Wie nie glo nie is nie lus om goeie werke te doen nie En as jy by jouself konstateer dat jy goeie werke doen mag jy daaruit aflei dat jy glo As jy moeite het om goeie werke by jouself raak te sien moet jy jouself afvra of jy wel glo Nogmaals sowel geloof as goeie werke hoort in die klimaat van die dankbaarheid Hoekom glo jy Hoekom probeer jy jou hou aan die gebooie Dit is omdat jy dankbaar is Dit is nie n sfeer van angs nie omdat jy bang is vir God nie Dit is nie n sfeer van onsekerheid dat jy ander nie wil teleur stel of dit nou God is of jou ouers of jou eggenoot of jou ouderling nie Dit is nie n sfeer van twyfel nie dat jy jouself afvra of dit wel waar is wat in die Bybel staan maar dat jy dit tog maar doen vir die wis en die onwis Hoekom glo jy Hoekom hou jy die gebooie God se wens is dat jy dit uit dankbaarheid doen n Klimaat van dankbaarheid Jy hoef jou nie te gedra soos n kneg van God wat bang is vir sy Baas nie Jy mag jou gedra as n kind van God Jy IS n kind van God Wat kom dus

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/2039 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Die HERE besluit om Sodom en Gomorra te verwoes, maar Lot uit die oordeel te red | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  As die beslissing by Lot en sy gesin sou gelê het dan sou daar dalk geen oorlewendes gewees het nie Lot het getalm Maar die engele het hom sy vrou en dogters gegryp en hulle haastig uitgelei weg van die sonde weg van die oordeel wat oor die sonde gehang het om hulle te red Ja die invloed van die sonde is verslawend Jy raak verslaaf aan n lewenstyl en jy kan nie meer daarsonder nie Aan die einde versmoor dit jou So het dit met Lot se vrou gegaan Sy het gestop omgekyk omgedraai Dit kan dat die verwoestende vuurreën haar ingehaal het Dat haar liggaam verkool is En toe die storm bedaar het het daar net n soutpilaar oorgebly Dit is waar sonde jou op die ou einde bring Die vuur uit die hemel het die plek gereinig waar daardie stede geleë was Alle sondigheid en goddeloosheid en alle mense wat nie hulle rug daarop kon draai nie is weggevaag Niks het oorgebly nie behalwe n groot hoop sout Vandag vind ons die soutsee daar die Dooie See Dit was genade op genade dat Lot en sy dogters n tweede kans gekry het Hulle het dit nie verdien nie Ons leer Lot in die Bybel ken as aan die een kant n gelowige man wat goed die gevare van n plek soos Sodom raakgesien het die losbandige lewe daar en die sedelose mense Soos die apostel Petrus sê dit het sy siel gepynig 2 Petr 2 8 Maar aan die ander kant was hy ook besluiteloos en nie daadkragtig as dit by die beskerming van sy gesin gekom het nie Hy t maar bly woon onder al die goddeloosheid en die engele moes hom met moeite daaruit kry As n voorbeeld vir die gelowiges van alle eeue So het God na Abraham se gebed geluister alhoewel Hy goeie redes gehad het om anders te doen Want minder as tien regverdiges is gevind Dit wys mens hoe kragtig gebed is Deur sy gesoebat het Abraham sy familielede gered Gemeente bid u ook vir familielede wat onverskillig geraak het As ons al die sondes wat in Sodom en Gomorra aan die orde van die dag was moord en verkragting rowery en omkopery homoseksuele losbandigheid of Sodomie soos dit later sy toepaslike naam gekry het as mens al hierdie sondes vergelyk met dit wat in ons eie stad gebeur dan moet ons erken dat daar nogal baie ooreenstemming is Dit is net die genade van God dat daar nog nie n vuur uit die hemel op ons stad geval het om dit te suiwer nie Hoe baie regverdige mense leef daar nog in ons stad Hoe baie van hulle dien God nie halfhartig nie maar met hulle hele hart Hoe baie woon nog eredienste op Sondag by sonder om n enkele Sondag te mis behalwe vir werklike siekte Hoe baie lewe seksueel rein lewens sowel binne as buite die huwelik Hoe baie is daar wat nooit steel nie en ook nooit gesteelde goed koop nie Hoe baie skakel hulle televisie af as daar sondige vermaak is Ons stad raak ook al hoe meer begrawe onder die las van die sondes soos onder n immense hoop rommel Hoe lank sal God net toesien Hoe lank sal Hy nog geduld hê Laat ons onsself weer bekeer tot n opregte lewe n regverdige lewe n lewe met die regte prioriteite Laat ons nie ophou om te bid vir ons stad nie sodat ten minste sommiges nog behou mag word Laat ons bid en werk solank daar nog tyd oor is Want God se oordeel is wel op koms Dis net in Christus wat Hy nog n kans bied Deur die hele Bybel sien mens hoe die Heilige Gees die stede Sodom en Gomorra gebruik as waarskuwende voorbeelde om sy kinders te laat wakker skrik In Deuteronomium 29 waarsku God sy volk byvoorbeeld dat hulle die verbond moet respekteer In vers 23 lees ons wat sal gebeur as hulle dit nie doen nie Die HERE sal oor hom bring die vloeke van die verbond wat in hierdie wetboek geskrywe is En die volgende geslag julle kinders wat na julle opstaan en die uitlander wat uit n ver land kom sal sê as hulle die plae van daardie land sien en sy siektes wat die HERE daarin laat uitbreek het ook swawel en sout deurdat sy hele oppervlakte uitgebrand is soos die omkering van Sodom en Gomorra Adma en Seboim wat die HERE in sy toorn en in sy grimmigheid omgekeer het en al die nasies sal sê Waarom het die HERE so met hierdie land gedoen Wat beteken hierdie groot toorngloed Dan sal hulle antwoord Omdat hulle die verbond van die HERE die God van hulle vaders verlaat het Ook die profeet Jeremia waarsku dat ons nie te gou moet dink dat die straf ons nie gaan tref nie Dien jy werklik die HERE of is jy net n naamchristen Jeremia wys daarop dat daar in sy dae selfs profete in Jerusalem was wat nie n beter lewe gelei het as die mense van Sodom en Gomorra nie by die profete van Jerusalem het Ek gesien wat afskuwelik is hulle bedryf owerspel en gaan om met leuens en hulle versterk die hande van die kwaaddoeners sodat hulle hul nie bekeer elkeen van sy boosheid nie Hulle het almal vir My geword soos Sodom en sy inwoners soos Gomorra Jer 23 14 Gemeente hoe is die lewe van die profete die geestelike leiers in u stad Al is hulle gebrekkige mense is hulle lewe wel n voorbeeld dat hulle die HERE dien en volgens sy wil probeer lewe Of is hulle lewens ook gekenmerk deur egskeiding owerspel korrupsie oneerlikheid As die leiers al so n lewe lei wat van die volk Die profeet Jesaja herinner ons dat dit slegs deur die genade van die HERE is dat ons nie al opgeëindig het soos Sodom en Gomorra nie As die HERE van die leërskare vir ons nie

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1994 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Die HERE leer sy kinders om Hom en sy planne te vertrou | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  het mos n nageslag belowe n seun vir Abram en Sarai Wat sou word van die belofte dat die HERE hom tot n groot volk sou maak Wat sou gebeur met God se belofte dat deur hierdie volk al die geslagte van die aarde geseën sal word Wat sou word van God se plan om die Redder van die wêreld te stuur juis deur die nageslag van Abram Gemeente die probleem was in feite dat Abram God nie vertrou het nie Hy het gedink n leuen is noodsaaklik om homself te red Hy het God nie vertrou in die tyd van hongersnood nie En hy het God nie vertrou dat God hom teen die Farao sou kon beskerm nie Gemeente in ons teks sien ons hoe die HERE vir Abram leer om op Hom te vertrou Hy is ook Heer oor die magtige Farao En dit het weldra duidelik geword Die HERE het allerhande soorte plae en peste oor Farao se huis gebring Die paleis is getref deur ongeluk Almal het begin wonder wat fout is En weldra het hulle begin besef die probleem is Sarai En op n manier het dit uitgelek dat sy nie Abram se suster was nie maar sy wettige vrou Ek dink hierdie was die moeilikste tyd vir Abram in die hele episode Sy leuen is oopgevlek Miskien het hy gedink nou het die koning dubbel rede om my dood te maak Gemeente die HERE God is almagtig en genadig En Hy het die gedagtes van die koning in n ander rigting gestuur Soos die Spreukedigter sê Die koning se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome Hy lei dit waarheen Hy wil Spreuke 21 1 Dus het die Farao besluit om so gou as moontlik van Sarai ontslae te raak Hy het Abram ontbied en gevra Wat het jy my nou aangedoen Hoekom het jy gesê sy is my suster sodat ek haar as vrou geneem het Hoekom het jy dit nie vir my gesê nie Nou dan vat jou vrou Vat haar en sorg dat jy wegkom En Farao het aan enkele manne aangaande hom bevel gegee en hulle het hom weggebring met sy vrou en al sy besittings Dit is genade van die HERE dat Abram hierdie insident oorleef het Hy t selfs sy vrou teruggekry Iets wat hy beslis nie verdien het nie En boonop het hy nie eers sy besittings verloor nie Inderdaad God het die Farao se hart op n wonderbaarlike wyse gelei Soos n waterstroompie wat skielik n heel onverwagte rigting inslaan En so het die HERE die Verbondsgod die toekoms van die beloofde land weer veilig gestel en die toekoms van die verbondsvolk en die toekoms van die beloofde Messias Abram en sy vrou Sarai is weer met mekaar verenig Nou moes hulle net wag totdat die HERE God sy belofte sou vervul om vir hulle n kind te gee Dit sou gebeur op God se eie tyd soos ons weet Dwarsdeur Abram se lewe het die HERE hom getoets en geleer om net op Hom te vertrou Hoewel soos die Bybel sê die HERE beproef iemand nooit bo sy vermoë nie Hy sal ons nie meer beproef as wat ons kan dra nie alhoewel dit somtyds ondraaglik mag voel Hoewel ons somtyds die HERE wil verwens of die dag waarop ons gebore is dink byvoorbeeld aan Job En vir Abram soos ons uit verskeie insidente in sy lewe sien was dit moeilik om slegs op God te vertrou Ons weet uit die Bybel dat hy daarna weer n slim plan beraam het toe hy gedink het hy t lank genoeg gewag Hy het vir hom nog n vrou gevat Hagar om self vir nageslag te sorg Tog het God nie aangepas by Abram se skemas nie God het voortgegaan met sy eie plan Sy planne is hoër as ons planne Sy planne bly staan Sy planne word nie in die wiele gery nie Dit is wat ons kan leer uit hierdie geskiedenis God leer elkeen van ons om Hom meer en meer te vertrou God het n plan met elkeen van ons se lewe en daardie plan sal tot vervulling kom Ons kan vandag vir die HERE dank dat Hy Abram ferm behandel het Dat hy Abram se nonsens nie gevat het nie Dat Hy Abram se lewe in die regte rigting gedruk het As Hy dit nie gedoen het nie sou die Messias van die wêreld nie gebore kon word nie Vertrou God Hy is altyd betroubaar Moenie jouself vertrou nie Moenie n ander mens vertrou nie Mense is sondig mense leer nooit nie as dit nie was vir God se genade en uithouvermoë met ons nie Tema Die HERE leer sy kinders om Hom en sy planne te vertrou 1 Met val en opstaan het Abram geleer 2 Met val en opstaan het Isak geleer Dit sien ons in die tweede gedeelte wat ons gelees het Genesis 26 Dit is amper ongelooflik maar Abram se seun Isak het presies dieselfde fout begaan Die appel val nie ver van die boom af nie Dieselfde genetiese afwyking erfsonde noem ons dit dieselfde geneigdheid tot sonde om nie die HERE te vertrou nie om geneig te wees om n leuen te vertel om jou eie lewe te probeer beheer Isak het ook n mooi vrou gehad En toe die hongersnood die land weer tref het hy ook planne gemaak om na Egipte te verhuis Maar hierdie keer het God direk ingegryp Isak moenie aftrek na Egipte nie Kyk na jou pa Abraham het God gesê Hoewel hy n vreemdeling was in die beloofde land het Ek hom tog beskerm Ek het hom selfs welvarend gemaak As jy na my gebooie luister soos jou vader Abraham geleer het om te doen dan sal Ek jou seën En Ek sal jou deur hierdie droogte en hongersnood heendra Isak het toe inderdaad na die HERE geluister en nie afgetrek na Egipte nie Hoewel tog het hy God

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1995 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Die Gasheer en gaste aan die nagmaalstafel | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  hierop in Christus het die nagmaal ingestel vir almal wat Hom ken liefhet en navolg in hulle alledaagse lewe In antw 81 vind ons die bekende driedeling terug ellende verlossing dankbaarheid wat die struktuur vorm van die hele Kategismus Aan die hand van hierdie driedeling vind die selfondersoek plaas die voorbereiding op die viering Ons kyk in die spieël dit is God se wet en besef ons sondes en tekorte Ons dink daaroor na hoe die duiwel elke dag probeer om strikke vir ons te stel Soms kry ons dit reg om sy strikke te vermy raak te sien nie daarin te trap nie Ander kere kom ons eers te laat agter dat die satan ook hier n strik gespan het So val ons daagliks in sondes Waardeur dit so belangrik is om elke dag die hemelse Vader vir vergewing te vra Dit is belangrik om te besef dat daar n verskil is tussen val in sonde en leef in sonde Leef in sonde beteken jy gee n bepaalde sonde n strukturele plek in jou lewe Jy soek bewus die strik van die satan op waar hy gespan is by die huis by die werk by jou vakansie op internet op televisie waar of hoe ook al Plus dat jy begin planne beraam hoe om die sonde te kamoefleer Voorbereiding op die nagmaal beteken in so n situasie dat jy die sondige gewoonte eerlik onder oë sien Dat jy opreg daarvoor vergewing vra En vervolgens dat jy opstaan Dat jy breek met die gewoonte En as dit moeilik is dat jy hulp soek Hulp of hulpmiddels As die sonde te sterk vir jou is bly uit die buurt As jy hierdie stappe nie neem nie is jy n huigelaar as jy aan die nagmaal deelneem Dwalings in leer of lewe wat ons by onsself opspoor behoort ons te vervloek So te hore is die voorbereiding op die nagmaal nie iets swewerigs is nie Dit gaan heel konkreet oor jou daaglikse lewe Ons kry n afkeer van onsself soos die nagmaalsformulier sê Nie dat dit die bedoeling is dat ons onsself depressief maak nie Wel dat ons ons verootmoedig en klein word voor God Besef dat ons sonder Hom niks is nie Kennis van jou ellende dit is iets wat n Christen lewenslank nederig maak Lewenslank moet ons stry teen tal van sondes wat op 101 verskillende maniere jou lewe probeer binnesluip Die stryd hou ons slegs vol danksy die vaste vertroue dat Christus ons sondes regtig wil vergewe Sy offer aan die kruis is ook vir jou en my bedoel Die geloof dat Jesus ons red staan altyd in n sekere spanning met ons ervaring Vandaar dat in antw 81 die woordjie tog gebruik word TOG mag ons op Hom vertrou al is daar nog so baie gebreke as ons na onsself kyk Mense wat nagmaal bywoon lê hulleself nie neer by hulle swakhede nie Bemoedig deur Christus verlang hulle om soos nuwe mense te leef Aangevuur deur die Gees

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/2038 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Jy mag ’n geloofskind wees | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  het Nie dat hy daardeur outomaties gelowig is nie Inteendeel ons het nounet in die doopsformulier gehoor dat ook hy in sonde ontvang en gebore is en aan die ewige oordeel onderworpe Maar wat belangrik is is dat sy ouers vanoggend die ja woord gegee het Hoewel sy ouers sondige mense is glo hulle wel in Christus Dws hulle soek hulle redding buite hulleself in Christus En hulle besef dat dit ook die enigste redding vir Christo Mark gaan wees Dat hy hoewel in sonde ontvang en gebore ja aan die ewige oordeel onderworpe tog in Christus geheilig is en daarom behoort gedoop te wees Hulle ja woord getuig daarvan dat hulle diep deurdronge is dat Christo Mark nie vanself gelowig sal word nie Daarin moes hulle ja antwoord op die tweede doopvraag oor hoe hulle eie geloof is Bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament soos dit in die Christelike kerk hier geleer word die ware en volkome leer van die verlossing is Ouers wat nie self hiervan oortuig is nie kan dit ook nie op hulle kinders oordra nie En vandaar dat hulle met die derde vraag n belofte moes aflê Belowe u en neem u dit op u om Christo Mark in hierdie leer van die Bybel hierdie leer wat sal lei tot sy redding van die ewige dood hierdie leer wat hom n gelukkig lewe sal bring hier op aarde en selfs na sy sterfdag belowe u dat u hom in hierdie leer sal onderrig en laat onderrig Onderrig dit beteken nie net dat jy af en toe n stukkie uit die Kinderbybel lees nie Dit gaan oor die hele sfeer wat jy tuis skep n Sfeer waar die televisie byvoorbeeld nie die hele tyd aanstaan nie n Sfeer waar daar n ouer tuis is as die kind ook tuis is Onderrig moet mens nie net teoreties sien nie dit is n in diens opleiding Vir miskien wel 20 jaar of meer gaan Christo Mark by julle teoreties en prakties opgelei word Hy leer by julle hoe om te lewe Dit is n pragtige voorreeg Maar ook n taak waarby mens as ouer God se hulp dringend nodig het Waarby jy ook die middele moet aangryp om jou daarin by te staan Nie vir niks nie het julle ook belowe om julle kind te laat onderrig Dit wil nie sê dat jy die geloofsopvoeding uitbestee nie Ouers moenie dink dat as hulle hulle kinders katkesasie toe stuur vereniging en n gereformeerde skool dat die kind dan wel gelowig sal word nie en dat hulle nou maar bietjie minder moeite hoef te doen doen Dit is nie óf óf nie Dit is én én Belowe jy om jou kind te onderrig én te laat onderrig 2 Kind van God Christo Mark is ook n kind van Abraham die vader van alle gelowiges Meer nog hy is n kind van God Vandag verseël God sy verbond met hierdie kindjie Dit is die pragtige boodskap

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1993 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Die HERE roep Abram na sy beloftes toe | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  verskillende ma s gehad Ons weet dat die afgodediens ook in Tera se nageslag aangegaan het Dink aan wat ons byvoorbeeld in Genesis lees oor Ragel Jakob se een vrou Ragel was die dogter van Laban Laban was n kleinseun van Tera Ragel het haar hele lewe ook nog aan die afgode vasgeklou naas die diens aan die HERE Toe sy en Jakob en die res van Jakob se familie op n stadium padgee uit skoonpa Laban se huis het Ragel die huisgode saamgevat in haar kameelsaal Dus om terug te kom by ons teks op een of ander manier lyk dit of Tera en sy gesin wel weggetrek het uit Ur maar dat hulle die afgodediens tog nie heeltemal kon afsweer nie Hulle het in Haran vasgehaak en nie verder getrek nie En dit is om hierdie rede dat God nou ingryp in Abraham se lewe Abram word opgeroep om weg te trek nie net uit sy land nie maar ook om sy vader se huis te verlaat Dit was al n moeilike opdrag om uit jou land te trek Normaalweg is n mens trots op jou land As dinge goed gaan as daar byvoorbeeld geen oorlog is nie dan oorweeg mense dit nie om hulle land te verlaat nie Jy wil bly in jou land en jou lewe lei waar jy jou eiendom het Maar nog moeiliker is die opdrag Gaan uit jou familie Verlaat dus jou mense jou volk Mens is gewoond aan jou eie mense jou eie taal Jy ken mekaar Jy help mekaar Die lewe is maklik tussen jou eie mense Maar nou roep God vir Abram Vertrek na n onbekende land n Plek wie se mense jy nie ken nie n Plek wie se taal jy nie praat nie Miskien het Abram gewonder sal die mense my aanvaar in daardie vreemde plek Sal ek in staat wees om hulle taal te leer Of sal ek n vreemdeling bly vir die res van my lewe Maar gemeente die ergste moes nog kom Want God het ook gesê Abram gaan uit jou vader se huis uit Dit beteken laat jou pa en ma agter Hoe oud Abram se ma op daardie stadium was is onbekend Ons weet wel meer oor Abram se pa Tera In Genesis 11 32 staan dat hy 205 jaar oud geword het In vers 26 staan dat Tera 70 jaar oud was toe Abram gebore is En in 12 4 staan dat Abram op sy beurt 75 jaar oud was toe hy sy ouerhuis agtergelaat en uit Haran vertrek het Om n sommetjie te maak Tera was dus 145 jaar oud toe Abram weggetrek het Dit beteken dat Tera nog vir 60 in Haran aangeleef het voordat hy gesterf het Maar die dag toe hy gesterf het was Abram dus nie daar om sy pa te begrawe nie So het Abram dus sy vaderlike huis verlaat met alles wat daarby gehoort het By huis moet mens veral ook dink aan die huishouding Tera was n man wat meer as een vrou gehad het Soos gesê ons weet dat Abram en sy vrou Sarai halfbroer en halfsuster was En by huishouding moet mens dus ook dink aan die huisgode Waarvan Ragel later sou gesteel het Die huisgode op daardie stadium was dit ook vir Abram afgode Miskien het u nog nie so daaraan gedink nie maar dit is wel n feit Abram was ook n afgodedienaar Hy het soos die Kategismus sê naas die enige ware God nog ander gehad waarop hy sy vertroue gestel het God het Abram glad nie geroep omdat hy so n voorbeeldige persoon was nie Die Bybel is heel duidelik daaroor Abram kom uit n huishouding waar die afgode OOK gedien is Dit was vir hom gewoon Ons lees byvoorbeeld in Josua 24 2 3 waar Josua die volgende vir die volk sê So sê die HERE die God van Israel Oorkant die Eufraat het julle vaders van oudsher gewoon Tera die vader van Abraham en die vader van Nahor en hulle het ander gode gedien Maar Ek het julle vader Abraham van oorkant die Eufraat af geneem en hom deur die hele land Kanaän laat trek en sy nageslag vermeerder En dit bring Josua dan tot die oproep aan die volk Maar as dit verkeerd is in julle oë om die HERE te dien kies dan vir julle vandag wie julle wil dien òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon maar ek en my huis ons sal die HERE dien Jos 24 15 En om nog n voorbeeld uit die Bybel te noem In Jesaja 29 22 sê die HERE dat Hy Abraham verlos het Deur hom op te roep om weg te trek uit sy vader se huis het Hy hom van die afgodediens verlos Abraham moes dus nie net sy pa en sy pa se huis agterlaat nie maar ook die gode Abraham kon voortaan slegs vertrou op daardie een God wat hom die pad na die nuwe land sou wys Soos ek hierbo gesê het Abraham was nie onbekend met die lewende God die God van sy voorvader Sem nie maar hy was in die huis van sy pa Tera ook daaraan gewoond om ander gode te vereer Of dit by die ou Sem ook die geval was dat hy afvallig geraak het dit weet ons nie Wat ons wel weet is dat Sem opgevoed is in n Godvresende gesin In Genesis 6 9 staan dat Noag Sem se pa n regverdige opregte man was onder sy tydgenote Nog n opvallende detail Noag het net een vrou gehad En Sem toe hulle in die ark ingaan het ook net een vrou gehad Ook hieruit blyk dat hulle die HERE en sy skeppingsorde ernstig geneem het Maar by Abram se pa Tera was dit nie meer die geval nie Tera het ten minste twee vroue gehad By Abram

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1997 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • moet die jong kinders ook gedoop word | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  dus nog steeds die spoor byster omdat hulle halfpad die Reformasie vasgehaak het Ons hou ons nou met die vraag besig wie is nou eintlik die spoor byster Miskien was jy al met n baptis in gesprek oor die kinderdoop Die kans is groot dat daardie gesprek op n dooie punt geëindig het Dat die gesprek gestaak moes word met n onbevredigende gevoel Want die gereformeerde persoon voel dat die baptis hom nie verstaan nie as hy praat oor die doop as hy praat oor die feit dat die doop n teken is van God se verbond wat Hy met sy kinders sluit En die baptis dink op sy beurt weer dat die gereformeerde persoon nie wil luister nie Dat hy teen beter wete in bly vashou aan die leer van SY kerk oor die doop van kinders En dit terwyl die Bybel volgens hom niks daaroor sê nie Daarom is dit goed om te besef dat die gesprek eintlik n bietjie dieper gevoer moet word Ek het hierbo al gepraat oor die manier waarop mens die Bybel lees Dit is naamlik nie so nie dat jy simpelweg kan sê As iets in die Bybel staan moet jy dit doen En as iets nie in die Bybel staan nie mag jy dit nie doen nie As mens so redeneer sal jy voor n aantal onaangename verrassings te staan kom Laat ek n voorbeeld noem n Voorbeeld van iets wat glad nie in die Bybel staan nie maar wat christene gereformeerdes én baptiste tog gewoon doen Daar staan naamlik nêrens in die Bybel met soveel woorde dat n vrou nagmaal mag vier nie Ons vind in die Bybel ook geen enkele voorbeeld van n vrou wat nagmaal gevier het nie As jy nou die redenering volg dat jy slegs mag doen wat met soveel woorde in die Bybel staan dan het jy hier n probleem In sowel gereformeerde as baptiste kerke vier bekeerde vroue ook nagmaal Dus as jy so redeneer loop jy vas Die konklusie lê dan ook voor die hand dat mens eerder soos volg moet redeneer Wat daar in die Bybel staan moet ons goed bestudeer Ons moet eerlik alle uitsprake in die Bybel oorweeg ook in die konteks waarin hulle staan en vervolgens moet ons hulle op n verantwoorde wyse toepas vir ons persoonlike lewe vir die kerk en vir die samelewing Om dit op n verantwoorde wyse toe te pas daarmee bedoel ek dat jy goed op die hoogte moet wees van die historiese en kulturele konteks van die Bybelse tyd sodat jy die bedoeling van n uitspraak kan verstaan soos dit bedoel was As ons dit byvoorbeeld op die nagmaal toepas Die kern waaroor dit in die nagmaal gaan is dat alle gelowiges in onderlinge eenheid saam n maaltyd geniet en so die redding van hulle lewe deur die vlees en bloed van Christus herdenk Dit is die kern As mens vanuit hierdie kern verder dink byvoorbeeld oor die vraag of vroue wel nagmaal mag vier dan is die antwoord op hierdie vraag eintlik nie moeilik nie Ten minste as jy die kernboodskap goed verstaan naamlik wat die doel van die nagmaal is En dan is dit eintlik voor die hand liggend dat n vrou ook aan die nagmaal mag deelneem Die voorbeeld van die nagmaal het ek ter illustrasie genoem Dit is n illustrasie van die vraag wat ons besig hou Op watter manier moet jy die Bybel lees Ons het nou al die antwoord bereik dat mens moet soek vanuit die historiese konteks na die werklike bedoeling van Bybelse uitsprake Mens kan nie net n Bybelteks copy en paste na ons lewe sonder om die historiese konteks waarin n uitspraak opgeskryf is ernstig te neem nie Laat ek nog n ander voorbeeld ter verduideliking noem Nog n voorbeeld wat handel oor die regte manier van Bybellees Paulus skryf in 1 Korinthiërs 11 oor die kopbedekking of hoofdoek van vroue Hy wys die vroue in die kerk van Korinte daarop dat hulle met gepaste klere in die kerk moet verskyn En dit hou onder andere in dat hulle iets op hulle kop moet hê Hier moet ons nie direk aan n hoed dink nie maar eerder aan n sluier of n kopdoek Die bedoeling was dat slegs haar eggenoot haar hare mog sien Dit was die kulturele konteks van daardie tyd Vroue wat sonder kopdoek geloop het is direk geassosieer met prostitute Nou waarsku Paulus in 1 Korinthiërs 11 die vroue in Korinte dat hulle die vryheid wat hulle in Christus gekry het nie moet begin misbruik nie Want by sommiges het die vryheid in Christus omgeslaan in losbandigheid En dit was ook te sien aan hulle klere Hulle het in die kerk begin kom sonder n kopbedekking In daardie tyd in daardie kultuur was die eerste gedagte wat by n mens opgekom het as jy n vrou sien loop het sonder n kopbedekking dit is waarskynlik n vrou van losse sedes En dit is waarvoor Paulus waarsku Besef goed watter boodskap jy met jou klere kommunikeer Dit is dus die bedoeling van Paulus se uitspraak Nie dat vroue tot in lengte van dae met n hoed of beter gesê n kopdoek na die kerk moet kom nie Maar dat vroue ook in die manier waarop hulle aantrek die regte boodskap moet kommunikeer En dit geld vir alle tye Dit mag nie so wees dat jy amper geen verskil sien tussen die klere van n christenvrou en n vrou van losse sedes nie In jou manier van Bybellees moet jy dus goed let op die bedoeling van n uitspraak Ten aansien van die doop geld dit net so veel As ons die gedeeltes waar die Bybel oor die doop praat 1 lees en goed let op die bedoeling van daardie tekste ook in hulle konteks dan is die doop nie die teken dat iemand tot bekering gekom het nie al is doop en bekering nou aan mekaar verbonde maar die doop is n verseëling

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/2037 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Die doopwater leer ons om te lewe van die bloed en Gees van Christus | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf Maar U het die gelowige Noag met sy gesin slegs agt mense deur u groot barmhartigheid gered en bewaar Met hierdie sinnetjie word daar nie net gesê dat Noag danksy sy plekkie in die ark nie verdrink het en op die water bly dryf het totdat dit weer gesak het nie Petrus bedoel hier eintlik nog meer Hy bedoel Noag en sy gesin is eintlik deur die water gered Of laat ek dit anders stel hulle is DANKSY die water gered Juis deur die oordeel van God hierdie waterramp het die HERE uitkoms gegee aan die gelowiges Nuwe kanse vir hulle omdat n gelowige lewensstyl deur al die goddeloosheid op aarde voor die sondvloed haas onmoontlik geword het Kortom dus die oordeel oor die ongelowiges bring terselfdertyd redding vir die gelowiges Dis die ander kant van die muntstuk Dit herinner aan die woorde wat Jesus later sou sê Tot n oordeel het ek op aarde gekom Juis deur die oordeel heen red Hy hulle wat aan Hom getrou gebly het Diegene wat nederig by die Here Jesus skuil En net so bely ons as ons daardie bekende gebed bid uit die doopsformulier net so red die Here vandag mense deur die doop Die water bring skeiding tussen die ongelowiges en die gelowiges Water wat oordeel en red Dis wat die water van die sondvloed gedoen het En so doen ook die water van die doop Deur die doop ontvang die persoon n plekkie in die ark die plek van veiligheid Die ark in die Nuwe Testament is die kerk van Christus So vind ons die Evangelie die goeie boodskap in die Ou en Nuwe Testament Die redding van Noag en sy gesin dit was Evangelie in die Ou Testament Die redding vir elkeen wat skuiling vind in die kerk dit is Evangelie in die Nuwe Testament As jy in die kerk is dan begin daar met jou dit te gebeur waarvoor die doop n teken is Naamlik dat jy net soos water jou uitwendig was jy nou inwending gereinig word Die Gees werk naamlik in die kerk en sy reiniging duur jou hele lewe Die effek van sy reiniging is soos Petrus skryf dat jy steeds meer n rein gewete kry Ook dat jy al hoe afhankliker word van God Ook dat jy daagliks in gebed tot Hom nader Dat jy daagliks jou lewe laat reinig deur die bloed van Christus Dat jy daagliks bid vir die Heilige Gees Gewas word deur die bloed en Gees van Christus soos antw 69 dit omskryf Mens kan ook sê Die regverdiging en die heiliging van n sondaar Die transformasie van n sondaar 2 Die bloed wat skoonwas Hoe sondare soos ons getransformeer word op aarde hier in die kerk van Christus daaroor het ons gelees in Openbaring 7 Waar dit gaan oor die 144 000 n Simboliese getal vir n groot skare wat niemand kan tel nie Almal sondaars wat gereinig is deur die bloed

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/2036 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •