archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Op aarde loop daar twee weë wat nie gekombineer kan word nie | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  algemeen Die mees kenmerkende van die weg van die sondaars hulle lewenswyse is dat hulle die HERE en sy wil ignoreer Hulle kan dalk baie netjies beskaafde en goedgeaarde mense wees Maar hulle lewe asof God nie bestaan nie Hulle lewe vir hulleself So n lewenshouding kan in die praktyk nie sonder gevolge bly nie Hiervoor waarsku Psalm 1 ons Welgeluksalig is hy wat nie leef asof God nie daar is nie Maar sy wet juis oordink dag en nag Die psalm gaan verder Welgeluksalig is die man wat nie sit in die kring van die spotters nie Hierdie eerste vers van die psalm laat n progressie sien Of eerder n agteruitgang Wandel staan sit Waarby sit dan die ergste vorm is As jy wandel kan jy nog redelik maklik jou koers verander Maar as jy eers êrens gaan sit het staan jy nie sommer weer op nie Sit in die kring van die spotters Dan het iemand dus bewus gekies om God te ignoreer Om nie by God te wil wees nie maar in die kring van die spotters Vervolgens verskuif die aandag na die persoon wat welgeluksalig is Want hy wandel en staan en sit anders as die ongelowiges Hy wandel op die weg van God se instruksies Hy staan op die weg van sy gebooie Hy sit in die kring van hulle wat die HERE vrees Dit wil nie sê dat hierdie persoon in n soort klooster lewe waar hy hom afsydig hou van die ongelowiges nie Nee soos dit vandag is was dit ook vroeër Jy deel dieselfde stad dieselfde straat en soms selfs dieselfde huis met die ongelowiges Maar hierdie persoon hou hom afsydig van die prinsipes van die ongelowiges Hy hou hom nie afsydig van die sondaars nie maar van hulle weg Nie afsydig van kontak met spotters nie maar wel afsydig van hulle vriendskap Hierdie afsydigheid hierdie skeidslyn is kenmerkend vir die gang van sake in die wêreld As jy dit ignoreer is dit tot jou eie skade Jy hoef hierdie skeidslyn ook nie te soek nie Want as jy trou leef in diens van God openbaar hierdie skeidslyn hom vanself So vorm Psalm 1 dus n begin n inleiding op die Psalmboek Hierdie eerste verse gaan oor die diep teenstelling tussen twee lewenswyses Twee houdings teenoor die HERE en sy Woord As ons in vers 2 die woord wet lees in die oorspronklike staan Torah dan mag ons die hele Woord daaronder verstaan Die woord Torah is vroeër nie net gebruik vir die 10 gebooie nie maar vir heel God se openbaring Hieraan herken jy dus n gelowige n regverdige Een hy hou homself apart van die lewensstyl van die goddelose Twee hy laat sy lewensstyl beheers deur die Woord van God En dan gaan die psalm verder deur uit te lê hoe hierdie lewenstyl lyk Vers 3 hy sal wees soos n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/2019 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Eerbiedig God se skeppingsorde op die gebied van seksualiteit | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  nie met dade nie met woorde nie met gedagtes nie Eerbiedig God se skeppingsorde Soos die Israeliete in Kanaän anders moes wees Soos die Christene in Thessalonika anders moes wees So ook ons vandag in Suid Afrika As jy uitgaan met n vriend of vriendin en hy sy is nie in staat om te wag tot na julle troudag nie kan jy die verhouding liewers dadelik beeïndig Dit is n teken n bewys dat daardie persoon nie geleer het om sy of haar seksualiteit in goeie bane te lei nie Dit is n bewys of iemand betroubaar of onbetroubaar is of dit moontlik is dat jy met hom of haar n lewe lank kan deurbring in wedersydse trou as jy wag tot na die huweliksdag As iemand nie kan wag nie watter waarborg het jy dat hy sy binne die huwelik nie ook met n ander om sal gaan nie Elkeen van ons moet leer om ons seksualiteit in goeie bane te lei Laat ons nie blind wees vir die gevolge nie Nie vir niks sê die HERE in die Bybel Ek haat egskeiding Maleagi 2 16 Soos gesê die 7e gebod gaan oor meer as egskeiding Wanneer daar egbreuk plaasvind het daar dikwels daarvoor al heelwat gebeur Laat ons elke dag suiwer leef ook in woorde en gedagtes Laat ons nie geniet van wat verkeerd is nie ook nie as dit op televisie kom in die vorm van sepies nie Soos Jesus in Mattheüs 5 sê Julle het gehoor dat gesê is Jy mag nie egbreek nie Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na n vrou kyk om haar te begeer reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het Egbreuk is die eindstasie Een van die eerste tussenstasies is as jy grappies maak oor die seksuele Dit is een van die subtiele wyses waarop die duiwel werk Hy maak eers iets bespreekbaar daar word grappies oor gemaak Jy raak daaraan gewoond om te praat oor en te geniet van wat verkeerd is En so sit jy al in die trein wat oppad is na die eindstasie Soos daar in Efesiërs 5 staan maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie ook nie dwase of lawwe praatjies wat nie pas nie v3 4 Vuil grappies dus of tydskrifte of TV programme of webwerwe alles wat by mense verkeerde begeertes opwek moet ons die rug toekeer Daar is nie n tussenoplossing nie As jy dink dat jy sterk genoeg is om die een te doen maar die ander te laat dan bedrieg jy jouself Die Spreukedigter verwoord dit heel nugter kan iemand op gloeiende kole loop sonder dat sy voete brandwonde kry 6 28 Die Kategismussondag oor die 6e gebod het verduidelik dat jy nog nie klaar is as jy nie iemand vermoor het nie Want daar is ook n positiewe kant naamlik dat jy jou naaste moet liefhê Dit geld net so vir die 7e gebod Jy is nie klaar

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/2049 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • God skenk ons die 6e gebod as ’n beskermende heining om die lewe | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  nie is nie Ons mag nie moeg word om hieroor te praat te protesteer en op te voed nie Want hierdie dinge dring saggies maar seker binne selfs onder mense wat hulle christen noem ook hier in Suid Afrika Juis in sulke sake kom die geestelike bankrotskap van die moderne samelewing na vore Derduisende menselewens word elke jaar wederregtelik beeïndig Aborsie is n grote gevaar vir ons land as die misdaad Ons kan en mag as christene nie daaraan verby gaan nie In 2011 was daar byvoorbeeld meer as sewentig duisend wettige aborsies in die land Die sogenaamde onwettiges is nog nie eens saamgetel nie Natuurlik is almal onwettig vanuit Bybelse oogpunt maar ons land se wetgewing maak op n manier onderskeid tussen wettig wat bv in n hospitaal of goedgekeurde kliniek uitgevoer word en die wat sogenaamd in agterplase gebeur Hoe dit ook sy Suid Afrika het n buitengewoon liberale aborsiewetgewing Ek herhaal elke jaar word in elk geval meer sewentig duisend babas so om die lewe gebring Aan geweldsmisdaad sterf daar in Suid Afrika elke jaar so twintig duisend mense Ongeveer 50 moorde per dag maar dus 191 aborsies per dag ten minste Ons staan midde in hierdie samelewing Dit is die skadukant van die samelewing Aborsies gebeur in stilte dit word nie rondvertel nie Maar dit gebeur onder swartmense en witmense Ook op die sendingsveld ook in die sendingsgemeentes Die druk om wêreldgelykvormig te raak is groot En as ons nie hieroor praat nie gaan ons wêreldgelykvormig raak Ons sal onsself moet bewapen geestelik anders gaan hierdie vloedgolf ook oor ons heen kom En dieselfde geld vir euthenasie Mens kan nie neutraal bly in hierdie sake nie Kom ons hou aan stry vir die goeie Die behoud van die Bybelse visie op die lewe Op die kry van kinders Op die wonder van die lewe Oefen jouself hierin om in alle omstandighede respek te hê vir die lewe Die allereerste begin van die lewe Maar ook die einde van die lewe Laat ons bly besef dat hierdie aardse lewe nie die eindpunt is nie Dat lyde in hierdie lewe n loutering is vir die ewige lewe Laat ons as kerk n hegte gemeenskap bly vorm wat die las van ongetroude moeders saamdra en die las van bejaardes wat ongeneeslik siek is Kom ons bly stry vir die goeie Kom ons swem teen die stroom van die tydsgees in Lewende visse swem stroomop dooie visse dryf saam met die stroom Ons moet wakker bly geestelik wakker Dit doen ons deur te bly konsentreer op die goeie Die lewe as kosbare geskenk van God Ons mag geniet van die goeie binne die beskermende heining wat God geplaas het Die omheining van die 6e gebod Ons stry vir die goeie want dit is die moeite werd om te verdedig Ook jou eie lewe God wil met hierdie gebod nie net die lewens van ander maar ook jou eie lewe beskerm Dit moet ons ruimer opvat as net n verbod op

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/2048 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Die Gees van Christus lei ons op die pad van getuie na gelowige | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  het het God opgewek waarvan ons almal getuies is Petrus wys die Jode op hulle verantwoordelikheid Om getuie te wees hou n opdrag in n taak Jy MAG nie swyg nie En daarom moet jy die feite ook aanvaar en verwerk En dit was nou juis so moeilik Want om die feite te aanvaar het n geloofskeuse ingehou Daarom het hulle liewerste vir die leuen gekies Want die waarheid het konsekwensies vir hulle eie lewe gehad Hulle het hierdie Man gekruisig omdat Hy gesê het julle sal My sien sit aan die regterhand van God Maar daardie Man wat hulle aan die kruis verhoog het het God inmiddels opgewek en nou inderdaad verhoog tot in die hemel en n plek gegee aan sy regterhand Hierdie Jesus wat julle gekruisig het is deur die regterhand van God verhoog En ons is almal getuies daarvan Ons kom nou by die tweede punt Die tema is Die Gees van Christus lei ons op die pad van getuie na gelowige God se eie volk was getuie Ons kyk nou tweedens na 2 Gelowige Die toespraak of preek waarvan ons teks n deel is het Petrus gehou op die Pinksterdag Weer was die volk getuie van een van God se groot heilsdade naamlik dit wat Pinksterdag gebeur het En weer sien mens die ou vyandskap sy kop opsteek Die groot geding tussen God en sy volk Sy afvallige verbondsvolk in die greep van die satan Weer ontstaan daar spontaan leuens Hierdie manne sou te veel soetwyn gedrink het Hulle het nie bekend gestaan as drinkers nie en nou sou hulle ineens dronk wees al om 9 uur in die oggend Maar juis in hierdie heilsfeit Pinkster sien ons God se oneindige genade Sy groot geduld met n afvallige volk Want Christus het sy Heilige Gees juis om hierdie rede gestuur om sy volk te lei om die pad te stap van getuie tot gelowige Soos Jesus aangekondig het maar die Trooster die Heilige Gees wat die Vader in my Naam sal stuur Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het Johannes 14 26 Van getuie tot gelowige Hierdie pad kan moeilik wees En vir n sondige mens is dit beslis moeilik Petrus sê Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het hierdie Jesus wt julle gekruisig het vers 36 Wat n kontras Mensehande slaan Hom aan n kruis Maar God se hand sy regterhand gee Hom n ereplek Hierdie omslag hierdie totale vernuwing van jou denke oor Jesus dit is waarby God se Gees help Die pad van getuie na gelowige maak Hy begaanbaar Vir die Jode was dit iets om te slik Dit het in die eerste plek gegeld vir die profesie van Joël Ons lees dit in vers 17 21 van hierdie hoofstuk Petrus het hierdie profesie toegepas op Jesus asook dit wat daardie einste Pinksterdag gebeur het Dit was vir die Jode n omskakeling

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1998 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Christus, wat in die hemel op die troon sit, gee ons die vyfde gebod | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  se wonders Christenouers bid ook baie vir hulle kinders selfs nog voordat hulle gebore is en ook nog lank nadat hulle die huis verlaat het Moenie die gebed van christenouers onderskat nie Soos n spreekwoord sê Baie mans het op hulle voete gebly omdat hulle ma s vir hulle op die knieë gegaan het Dit is miskien wel die belangrikste wat ouers vir hulle kind kan doen bid n Gelowige opvoeding begin by gebed En dit bedoel ek na twee kante toe In die eerste plek bid jy vir jou kind Dat God vir jou kind sal sorg Dat Hy jou kind sal bewaar en lewenslank op die regte weë sal lei In die tweede plek en dit is minstens so belangrik bid jy vir jouself As ouers lê jy voor God rekenskap af van jou opvoedingstaak En dit is uniek gemeente Die feit dat n ouers iemand bo hulle het om rekenskap aan af te lê Kinders is nie jou besit nie Hulle is en bly behoort aan hulle Skepper As ouers kry jy die taak om hulle op te voed En daarvoor moet jy rekenskap aflê Dit is nie iets wat bedreigend is nie maar juis mooi Want elke ouer sal saamstem opvoed is nie iets wat jy uit n boekie kan leer nie Mense met ek weet nie hoeveel universiteitsgrade het selfs in opvoedkunde sal ook sukkel om hulle kinders op te voed Soms nog meer selfs Maar as christenouer kan jy daagliks na God toe gaan en as t ware by Hom raad vra Dinge wat jy fout gedoen het daarvoor kan jy by Hom vergewig vra Met die voordeel dat dit jou daarna nie meer hoef te pla nie Onsekerheid kan jy aan Hom voorlê En sy Woord dien as rigsnoer hoe om verder te gaan So pleeg n christenouer steeds oorleg Jy hoef nie die gevoel te hê dat alles net op jou skouers rus nie Mens hoor soms jong paartjies aarselend praat oor kinders kry Maar sodra hulle n kind ontvang het sal hulle sê mens kan maar bitter moeilik vooraf inskat hoe dit sal wees Die beste is om gewoon op God te vertrou As Hy vir jou n kind gee dan gee Hy jou ook krag vir die opvoeding Hieruit spreek die besef dat n christenouer nie alles op sy eie skouers hoef te dra nie Daagliks ontvang jy krag van bo vir hierdie mooi maar verantwoordelike taak En hierin speel daaglikse gebed dus n belangrike rol 3 Hoekom Christus die vyfde gebod handhaaf in n sondige wêreld Tot dusver het ons na die gesin gekyk Maar die Kategismus sê almal wat oor my gesag ontvang het Daarom het ons n gedeelte uit Romeine 13 gelees Daar gaan dit spesifiek oor die owerheid Uit hierdie hoofstuk is n bekende beginsel afgelei wat ons houding teenoor die owerheid probeer definieer nl Geen rewolusie nie maar reformasie Dit het alles met die vyfde gebod te make Die belang van die vyfde gebod in

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/2047 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  in te skryf Openb 1 5b 8 Gewas in sy bloed sien ons uit na sy wederkoms 2013 10 20 Ander Sondag11 Jesus is ons Verlosser Hy heeltemal en Hy alleen 2013 10 20 Ander Luk 10 38 42 Kies die goeie deel luister na sy Woord 2013 10 13 Ander Sondag 10 God se voorsienigheid bied houvas in n gebroke wêreld 2013 10 13 Ander Luk 11 28 Salig is elkeen wat die Woord hoor dit op waarde skat en dit bewaar 2013 10 06 Ander Mat 26 63 66 Die aanklag wat die deurslag gegee het 2013 08 11 Ander Jes 53 8 10 In die graf eindig Christus se vernedering en begin sy verhoging 2013 06 09 Ander Markus 10 Die koninkryk van God word uit genade ontvang deur kinders en volwassenes 2013 05 05 Ds C Kleyn 1 Cor 15 Hou vas aan die heerlike getuienis 2013 04 28 Ander Sondag 48 Medestryders bid vir die koms van die koninkryk 2013 04 28 Ander 1 Kor 15 1 11 Hou vas aan die heerlike getuienis 2013 04 28 Ander Medestryders bid vir die koms van die koninkryk 2013 04 28 Ds PG Boon Joh 6 Jesus

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke?page=10 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Christus roep die gelowiges op om saam te kom | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  vertel vervolgens vir ons iets oor die eerste gemeente se samenkomste Dit gee die basiselemente van hulle samekomste Dit is die tweede punt waarna ons gaan kyk 2 Die basiselemente van n erediens Wat het die eerste Christene gedoen as hulle bymekaar gekom het Vers 42 noem vier dinge Hierdie vier dinge kan mens sien as die basiselemente van n kerkdiens Die vier pote van n stoel Sonder een van die vier pote begin die stoel te wankel In die eerste plek het hulle volhard in die leer van die apostels Hulle leer dit beteken die onderrig van die Here Jesus Christus Die Evangelie In hulle byeenkomste en dit geld ook vir ons kerkdienste vandag staan die Bybel sentraal Die onderrig van Christus Dit is hoekom daar in elke erediens tot vandag toe Skriflesing moet wees Dit kan nooit oorgeslaan word nie Dit is die kern van die erediens Daarna moet die Skriflesing verklaar en toegepas word n Diens waar die Bybel nie oopgemaak word nie is nie n kerkdiens nie n Diens waarin net een versie uit die Bybel gelees word waarna die prediker n lang verhaal hou is eintlik al op die randjie In n erediens behoort daar behoorlike Skriflesing te wees Daar is kerke byvoorbeeld in die Presbiteriaans tradisie wat vereis dat in elke diens n gedeelte uit sowel die Ou as die Nuwe Testament gelees word n Goeie gewoonte In n kerkdiens moet die Woord sentraal staan Daar moet sigbare en hoorbare respek wees vir God se eeue oue maar nog steeds kragtige Woord As mense die Bybel behandel as n boek wat net deur mense geskryf is as die Bybel nie gehanteer word as n boek waarin die lewende God met mense praat nie dan mis n erediens sy kern sy hart Die tweede element wat in vers 42 genoem word is hulle het volhard in die gemeenskap Ons het eintlik al hieraan aandag geskenk in die eerste punt toe ons na vers 41 gekyk het Iemand wat in Jesus Christus glo en Hom dien kan dit nie op sy eie doen nie In n kerkdiens kom gelowiges saam as n groep mense n Kerkdiens sonder mense en dan bedoel ek lojale toegewyde getroue mense is nie n kerkdiens nie Dit gaan ook nie oor die kerkgebou nie In sommige kerklike tradisies is die kerkgebou op Sondag oop en die priesters doen hulle werk en die mense kan enige tyd wat hulle pas binnekom n gebed doen n kersie brand of wat ook al Maar dan is dit dus nie n groep mense wat bewus saamkom nie Volharding in die gemeenskap beteken dat jy saamkom dat jy saam een liggaam vorm dat dit sigbaar is en dat jy vir mekaar n hand en n voet is Die derde element wat genoem word is die breking van die brood Dit is n verwysing na die nagmaal Die Here Jesus het dit ingestel toe Hy saam met sy dissipels die pasga gevier het kort voor sy kruisiging

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1999 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Met die vierde gebod bring God sy skepping tot rus | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  het mag op die rusdag op asem kom En die rede wat die Here vir hierdie gebod gee is want Ek het in ses dae die hemel en die aarde geskape en op die sewende dag het Ek gerus Hierdie dag het Ek spesiaal gereserveer geheilig van my handewerk te geniet Tot rus kom en geniet van al die goeie dinge wat God sy skepping bied Die vierde gebod is eintlik baie besonder n Gebod wat jou beveel dat jy moet rus Eintlik sou hierdie gebod nie eers nodig hoef te wees nie Iets wat lekker is is iets wat mens meestal uit jouself doen Dit is vanselfsprekend Tog weet God hoe ons as mense is Wat vanselfsprekend behoort te wees naamlik dat mense nie steel nie en nie sy medemens doodmaak nie nie egbreek nie dit is sedert die sondeval nie so vanselfsprekend nie En so weet God ook dat n mens verslaaf kan wees aan sy werk of aan sy inkomste dat hy sy liggaam daarvoor sal afmat en stukkend maak of dat hy dalk ander sal uitbuit vir sy eie gewin Dink aan die 24 uurs ekonomie van ons hedendaagse samelewing Is dit nou werklik die bedoeling Erens moet iemand die prys betaal God wil dat mense gesond bly sowel liggaamlik as geestelik Siedaar die noodsaak van die vierde gebod So leef hierdie skepping tot sy eer en so bly alles volhoubaar As mense goed vir hulleself en vir die skepping sorg waaroor ons as rentmeesters aangestel is En dit leer die 4e gebod ons ook die skepping kom tot rus en herleef as dit fokus op sy Skepper As dit sy Skepper eer God se eer staan nie in kompeties met mense se welsyn en welvaart nie Gemeente besef u dat ons hierdie juweel ontvang het In die Vrye Gereformeerde Kerke is daar n tradisie wat vir die Sondag n baie spesiale plek gee Dit is een van die eerste dinge wat mense wat nie lid is sal raaksien Die manier hoe die Sondag deurgebring word is anders Dan praat ek nie net oor die gewoonte om twee keer kerk toe te gaan nie Ook die gebruik om letterlik geen werk te verrig nie Altans soos dit in die etiek altyd omskryf is geen arbeid van noodsaaklikheid of barmhartigheid nie Daaronder word verstaan dat polisie dokters en verpleegsters hulle take wat noodsaaklik is bly doen En ook ander beroepe wat as hulle sou stop op Sondag n ramp sou veroorsaak En dat jy jou buurman help as die kalf in die put geval het Maar nogtans geen gewone weeklikse werk op Sondag nie ook nie huiswerk nie En dan is daar nog ander gewoontes of eintlik juis nie gewoontes nie maar dinge wat ons nie op Sondag doen nie Nie op Sondag inkopies by die supermark doen nie nie op Sondag uiteet nie nie op Sondag petrollaai nie nie op Sondag die langpad vakansie toe vat of omgekeerd huistoe vat nie sorg dat as jy n

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/2046 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •