archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Artikel 11 - Die Godheid van die Heilige Gees | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Vader en die Seun uitgaan dat Hy nie gemaak of geskep of gebore is nie maar van albei slegs uitgaan dat Hy in orde die derde Persoon van die Drie eenheid is dat Hy van een en dieselfde wese majesteit en heerlikheid as die Vader en die Seun is dat Hy inderdaad ware en ewige God is soos die Heilige Skrif ons leer Gen 1 1 Heb 1 3 11

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/ngb/11 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 12 - DIE SKEPPING VAN ALLE DINGE, VERAL VAN DIE ENGELE | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  onderskeie take gegee om sy skepper te dien Hy onderhou en regeer hulle almal nou nog deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag om die mens te dien sodat die mens sy God kan dien en Hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien Sommige van die engele het uit die verhewenheid waarin God hulle geskep het in die ewige verderf verval maar die ander het deur die genade van God in hulle toestand volhard en staande gebly Die duiwels en bose geeste het so ontaard dat hulle vyande van God sowel as van alles wat goed is Soos moordenaars loer hulle op die kerk ook op elke lidmaat om dit met alle mag in die verderf te stort en om alles deur hulle bedrieëry te verwoes Daarom staan hulle deur hulle eie boosheid veroordeel tot die ewige verdoemenis en verwag hulle daagliks hulle verskriklike pyniging Daarom verfoei ons ook die dwaling van die Saduseërs wat ontken dat daar geeste en engele is ook verwerp ons die dwaling van die Manigeërs wat sê dat die duiwels hulle oorsprong uit hulleself het en reeds van nature sleg is en nie sleg geword

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/ngb/12 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 13 - DIE VOORSIENIGHEID VAN GOD | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  verder as wat ons kan verstaan nuuskierig ondersoek instel na dié dinge wat Hy bo die vermoë van die menslike verstand doen nie inteendeel ons eerbiedig juis in alle nederigheid en in aanbidding die regverdige oordele van God wat vir ons verborge is Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is om slegs te leer ken wat Hy aan ons in sy Woord openbaar sonder om die grense daarvan te oorskry Hierdie leer bied onuitspreeklike troos as ons daardeur geleer word dat niks per toeval oor ons kan kom nie maar alles deur die beskikking van ons goeie hemelse Vader oor ons kom Hy waak oor ons met vaderlike sorg en heers so oor alle skepsels dat sonder die wil van ons Vader nie een haar van ons kop hulle is almal getel en ook nie een mossie op die aarde sal val nie Mat 10 29 30 Ons verlaat ons hierop omdat ons weet dat Hy die duiwels en al ons vyande in toom hou sodat hulle ons sonder sy toelating en wil geen skade kan aandoen nie Daarom verwerp ons ook die gruwelike dwaling van die Epikureërs wat sê dat God Hom met niks bemoei nie

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/21 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 14 - DIE SKEPPING VAN DIE MENS, DIE SONDEVAL EN DIE GEVOLGE DAARVAN | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  natuur verderf en daarmee die liggaamlike en geestelike dood verdien Hy het deurdat hy in al sy doen en late goddeloos verkeerd en verdorwe geword het al sy voortreflike gawes wat hy van God ontvang het verloor en hy het niks anders daarvan oorgehou nie as slegs klein oorblyfsels wat egter genoegsaam is om hom van alle verontskuldiging te ontneem Al die lig wat ons het het immers in duisternis verander soos die Skrif ons leer En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie Joh 1 5 waar die heilige Johannes die mense duisternis noem Daarom verwerp ons alles wat in stryd hiermee oor die vrye wil van die mens geleer word aangesien die mens niks anders as n slaaf van die sonde is nie en n Mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie Joh 3 27 Want wie is daar wat daarop sal roem dat hy uit homself iets goeds kan doen terwyl Christus sê Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het hom nie trek nie Joh 6 44 Wie sal op sy eie wil roem as hy verstaan dat wat die vlees bedink vyandskap teen God is Rom 8 7 Wie sal op sy eie kennis roem as die natuurlike mens die dinge van die Gees van God nie aanneem nie 1 Kor 3 5 Kortom Wie sal ook maar op n enkele gedagte roem as hy verstaan dat ons uit onsself nie bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie maar dat ons bekwaamheid uit God is 2 Kor 3 5 Daarom is dit reg dat wat die apostel sê onwrikbaar bly want dit is God wat in julle werk Hy maak julle gewillig en bekwaam

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/22 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 15 - DIE ERFSONDE | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  genoeg is om die menslike geslag te verdoem Dit word selfs nie deur die doop geheel en al tot niet gemaak of volkome uitgeroei nie aangesien die sonde aanhoudend uit hierdie verdorwenheid opborrel soos water uit n giftige fontein Dit word die kinders van God ewenwel nie tot verdoemenis toegereken nie maar deur sy genade en barmhartigheid vergewe God vergewe nie sodat die gelowiges in die sonde gerus sou slaap

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/23 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 16 - DIE EWIGE VERKIESING VAN GOD | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  verlos God het hulle uit louter goedheid en sonder om hulle werke in die minste in aanmerking te neem in sy ewige en onveranderlike raad uitverkies in Jesus Christus ons Here God is regverdig deurdat Hy die ander in hulle val en verderf laat bly waarin hulle hulleself gewerp het Rom 3 13 9 16 Deut 32 8 1 Sam 12 22 Ps 65 5 Mal 1 2 2 Tim

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/24 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 17 - DIE VERLOSSER DEUR GOD BELOOF | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  weer opgesoek het toe Hy gesien het dat die mens homself in die liggaamlike en geestelike dood gewerp en geheel en al ellendig gemaak en al bewende van Hom weggevlug het God het die mens toe getroos met die belofte om aan hom sy Seun te gee en hom salig te maak sy Seun wat uit n vrou Gal 4 4 gebore sou word om die kop van die slang

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/25 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 18 - DIE MENSWORDING VAN JESUS CHRISTUS | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  die liggaam van die geseënde maagd Maria deur die krag van die Heilige Gees en sonder die toedoen van n man verwek Hy het nie alleen wat die liggaam betref die menslike natuur aangeneem nie maar ook n egte menslike siel om so n werklike mens te wees Want Hy moes sowel die siel as die liggaam aanneem om altwee te red aangesien albei verlore was Teenoor die kettery van die Wederdopers wat ontken dat Christus die menslike vlees uit sy moeder aangeneem het bely ons daarom dat Christus die vlees en die bloed van die kinders deelagtig geword het Heb 2 14 dat Hy wat die vlees betref n nakomeling van Dawid is as mens gebore is uit die geslag van Dawid Hand 2 30 en Rom 1 3 n vrug van die moederskoot van Maria Luk 1 42 gebore uit n vrou Gal 4 4 n spruit van Dawid Jer 33 15 n loot uit die wortels van Isai Jes 11 1 van die geslag van Juda afstam Heb 7 14 uit die Jode as mens gebore Rom 9 5 uit die geslag van Abraham aangesien Hy die geslag van Abraham aangeneem het in alle opsigte maar sonder

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/26 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •