archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Artikel 3 - Die geskrewe Woord van God | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  gestuur of voortgebring is nie maar die heilige mense van God het dit deur die Heilige Gees gedrywe gespreek soos die heilige Petrus sê 2 Pet 1 21 Daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid sy knegte profete en apostels beveel om sy geopenbaarde Woord op skrif te stel en Hy self het met sy vinger die twee tafels van die wet geskrywe Daarom noem

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/ngb/3 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 4 - Die Kanonieke Boeke van die Heilige Skrif | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Josua Rigters Rut 1 en 2 Samuel 1 en 2 Konings 1 en 2 Kronieke genoem Paralipomenon Esra Nehemia Ester Job die Psalms van Dawid drie boeke van Salomo Spreuke Prediker en Hooglied die vier groot profete Jesaja Jeremia Esegiël en Daniël en vervolgens die twaalf klein profete Hosea Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Habakuk Sefanja Haggai Sagaria en Maleagi die boeke van die Nuwe Testament nl vier evangeliste

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/ngb/4 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 5 - Die gesag van die Heilige Skrif | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Ons aanvaar al hierdie boeke en hulle alleen as heilig en kanoniek om ons geloof daarna te rig daarop te grondves en daarmee te bevestig Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is Hulle het ook die bewys daarvan in hulleself

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/ngb/5 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 6 - Onderskeid tussen die Kanoniese en Apokriewe boeke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Tobias Judit die Wysheid Jesus Sirag Barug die byvoegsel by die geskiedenis van Ester die Gebed van die drie manne in die vuur die Geskiedenis van Susanna die Beeld van Bel en die Draak die Gebed van Menasse en die twee boeke van die Makkabeërs Die kerk mag hierdie boeke wel lees en daaruit lering trek vir sover hulle met die kanonieke boeke ooreenstem Hulle het egter geensins sodanige krag

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/ngb/6 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 7 - Die volkomenheid van die Heilige Skrif | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  daarvan weg te laat Deut 12 32 blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is Ons mag ook geen geskrifte van mense hoe heilig die mense ook al was met die Goddelike Skrif gelykstel nie ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle of oudheid of opvolging van tye of van persone of kerkvergaderings verordeninge of besluite met dié waarheid van God gelykstel nie want die waarheid is bo alles Alle mense is immers uit hulleself leuenaars en nietiger as die nietigheid self Ps 62 10 Ons verwerp daarom met ons hele hart alles wat nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom nie soos die apostels ons leer as hulle sê maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is 1 Joh 4 1 en As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie ontvang hom nie in die huis nie 2 Joh 10 2 Tim 3 17 1 Pet 1 11 12 Spr 30 6 Gal 3 15 Op 22 18 1 Tim 1 3 Gal 1 8 11 1 Kor 15 2 Hand 26 22 Rom 15 4 Hand 18 28 29 1 Pet 4

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/ngb/7 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 8 - God is een Wese en onderskeie in drie Persone | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  waarheid en van ewigheid af onderskeie is volgens die eienskappe wat Hulle nie met mekaar deel nie Die Vader is die oorsaak oorsprong en begin van alle sigbare en onsigbare dinge Die Seun is die Woord die Wysheid en die Beeld van die Vader Die Heilige Gees is die ewige Krag en Mag wat van die Vader en die Seun uitgaan Nogtans volg uit hierdie onderskeiding nie dat God in drie gedeel is nie aangesien die Heilige Skrif ons leer dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen sy eie selfstandigheid het deur sy eienskappe op so n wyse ondeske dat hierdie drie Persoon slegs een enige God is Dit is dus duidelik dat die Vader nie die Seun en die Seun nie die Vader is nie eweneens dat die Heilige Gees nie die Vader en ook nie die Seun is nie Nogtans is hierdie Persone wat so onderskeie is nie gedeel nie en ook nie onderling vermeng nie Want die Vader en die Heilige Gees het nie vlees aangeneem nie maar slegs die Seun Die Vader was nooit sonder sy Seun of sy Heilige Gees nie want al drie is van gelyke ewigheid af in een

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/ngb/8 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 9 - Skrifgetuienis oor die leer van die Drie-Eenheid | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Persone daar is nie maar wat vir ons in die Ou Testament enigsins duister is is in die Nuwe Testament baie duidelik Want toe die Here in die Jordaan gedoop is is die stem van die Vader gehoor wat sê Dit is my geliefde Seun Mat 3 17 Die Seun is in die water gesien en die Heilige Gees het Hom in die vorm van n duif geopenbaar Buitendien is vir die doop van alle gelowiges hierdie formule deur Christus vasgestel Doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees Mat 28 19 In die Evangelie van Lukas sê die engel Gabriël aan Maria die moeder van die Here Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu Daarom ook sal die Heilige wat gebore word Seun van God genoem word Luk 1 35 eweneens Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal 2 Kor 13 13 en Want daar is drie wat getuig in die hemel die Vader die Woord en die Heilige Gees en hierdie drie is een en daar is drie wat getuig op die aarde die Gees en die water en die bloed en die drie is eenstemmig 1 Joh 5 7 8 Ons word op al hierdie plekke baie duidelik geleer dat daar drie persone in een enige Goddelike Wese is Al gaan hierdie leer die menslike verstand ver te bowe glo ons dit nou tog deur die Woord terwyl ons verwag om die volle kennis en vrug daarvan in die hemel te geniet Verder moet ons ook let op die besondere ampte en op die eie werkinge van die drie Persone met betrekking tot ons Die

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/ngb/9 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Artikel 10 - Die Godheid van Jesus Christus | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  1 3 en in alles aan Hom gelyk Fil 2 6 Hy is van ewigheid die Seun van God en nie slegs sedert Hy ons natuur aangeneem het nie so leer die volgende getuienisse ons as hulle met mekaar vergelyk word Moses sê dat God die wêreld geskep het en die heilige Johannes sê dat alle dinge ontstaan het deur die Woord wat hy God noem Gen 1 1 en Joh 1 3 Die apostel sê dat God die wêreld deur sy Seun gemaak het en ook dat God alle dinge deur Jesus Christus geskep het Heb 1 2 en Kol 1 16 So moet Hy wat God die Woord die Seun en Jesus Christus genoem word dus reeds bestaan het toe alles deur Hom geskep is En daarom sê die profeet Miga Sy uitgange is uit die voortyd uit die dae van die ewigheid Miga 5 1 en sê die apostel Hy is sonder begin van dae of lewenseinde Heb 7 3 Hy is dus ware ewige God die Almagtige wat ons aanroep aanbid en dien Joh 1 18 49 en 24 1 14 Kol 1 15 Heb 1 3 Matt 3 17 17 5 Joh 8 24 10

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/ngb/10 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •