archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 61

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sinodes | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  vriendelike weergawe Verslae van Sinodes 2000 2 4 Mei Bethal 2001 7 April Johannesburg 2002 29 April Johannesburg 2005 12 Maart Pretoria Maranata ad hoc 2005 24 27 Mei Pretoria Maranata 2006a 18 Mar Pretoria Maranata voortgesette 2006b 11 Nov

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/sinodes (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Die Apostoliese Geloofsbelydenis | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  beslag gekry het NGB art 9 1 Ek glo in God die Vader die Almagtige die Skepper van die hemel en die aarde 2 En in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here 3 wat ontvang is van die Heilige Gees gebore uit die maagd Maria 4 wat gely het onder Pontius Pilatus gekruisig is gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel 5 wat op die

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/apostel (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Die Geloofsbelydenis van Nicéa | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  is Die finale vorm is egter eers van n later datum waarskynlik die Sinode van Konstantinopel 381 NGB art 9 Ons glo in een God die Almagtige Vader die Skepper van die hemel en die aarde van alle sigbare en onsigbare dinge en in een Here Jesus Christus sy eniggebore Seun van God voor al die eeue uit die Vader gebore Hy is God uit God lig uit lig ware God uit ware God gebore nie gemaak nie een in wese met die Vader deur wie alles tot stand gekom het Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword hy het mens geword onder Pontius Pilatus is Hy gekruisig Hy het gely en is begrawe Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan en Hy het na die hemel opgevaar Hy sit aan die regterhand van die Vader en Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak Hy gaan van die Vader en die

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/nicea (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Die Geloofsbelydenis van Atanasius | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  ongeskapenes of dir onmeetlikes nie maar een Ongeskapene en een Onmeetlike 13 Eweneers is die Vader almagtig die Seun almagtig en die Heilige Gees almagtig 14 en tog is daar nie drie almagtiges nie maar een Almagtige 15 So ook is die Vader God die Seun God en die Heilige Gees God 16 en tog is daar nie drie gode nie maar een God 17 So ook is die Vader Here die Seun Here een die Heilige Gees Here 18 en tog is daar nie drie Heres nie maar een Here 19 Want sos ons deur die Christelike waarheid gedwing word om elke Persoon afsonderlik God en Here te noem 20 word ons ook deur die algemene geloof verbied om drie gode og heres te bely 21 Die Vader is deur niemand gemaak of geskep of gegenereer nie 22 die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of geskep nie maar gegenereer 23 die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak of geskep of gegenereer nie maar gaan van Hulle uit 24 So is daar een Vader nie drie vaders nie een Seun nie drie seuns nie een Heilige Gees nie drie heilige geeste nie 25 En in hierdie Drieheid is daar nie n eerste of n laaste nie nie meeste of minste nie 26 maat al drie Persone het gelyke ewigheid en is heeltemaal aan mekaar gelyk 27 sodat in alle opsigte soos hierbo gesê is die Eenheid in die Drieheid en die Drieheid in die Eenheid geëer moet word 28 Wie dus salig wil word moet so oor die Drie eenheid dink 29 Maar vir die ewige saligheid is dit nodig dat hy getrou aan die menswording van ons Here Jesus Christus moet glo 30 So is die opregte geloof dan Ons glo

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/atanasius (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Nederlandse Geloofsbelydenis | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  een van die Belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerke aanvaar Artikel 1 Die Enige God Artikel 2 Die middele waardeur ons God ken Artikel 3 Die geskrewe Woord van God Artikel 4 Die Kanonieke Boeke van die Heilige Skrif Artikel 5 Die gesag van die Heilige Skrif Artikel 6 Onderskeid tussen die Kanoniese en Apokriewe boeke Artikel 7 Die volkomenheid van die Heilige Skrif Artikel 8 God is een Wese en onderskeie in drie Persone Artikel 9 Skrifgetuienis oor die leer van die Drie Eenheid Artikel 10 Die Godheid van Jesus Christus Artikel 11 Die Godheid van die Heilige Gees Artikel 12 DIE SKEPPING VAN ALLE DINGE VERAL VAN DIE ENGELE Artikel 13 DIE VOORSIENIGHEID VAN GOD Artikel 14 DIE SKEPPING VAN DIE MENS DIE SONDEVAL EN DIE GEVOLGE DAARVAN Artikel 15 DIE ERFSONDE Artikel 16 DIE EWIGE VERKIESING VAN GOD Artikel 17 DIE VERLOSSER DEUR GOD BELOOF Artikel 18 DIE MENSWORDING VAN JESUS CHRISTUS Artikel 19 DIE TWEE NATURE VAN CHRISTUS Artikel 20 GOD SE REGVERDIGE EN BARMHARTIGHEID IN CHRISTUS Artikel 21 DIE VERSOENING DEUR CHRISTUS Artikel 22 ONS REGVERDIGING DEUR DIE GELOOF Artikel 23 ONS GEREGTIGHEID VOOR GOD Artikel 24 ONS HEILIGMAKING EN GOEIE WERKE Artikel 25 DIE SEREMONIëLE

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/ngb (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Heidelbergse Kategismus | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Kategismus Drukker vriendelike weergawe of Onderwysing in die Christelike leer Hierdie Belydenisskrif het in 1563 te Heidelberg Duitsland ontstaan Op versoek van keurvors Frederik III van die Paltz is dit as n leerboek vir die skole opgestel deur onder andere Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus Verskeie sinodes van die 16de eeu en ook die Nasionale Sinode van Dordrecht 1618 1619 het dit as een van die Belydenisskrifte van die Gereformeerde

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/hk (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Die Dordtse leerreëls | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  en 1619 in Dordrecht gehou is oor die bekende vyf leerstellings van die Remonstrante waaroor daar in die Gereformeerde Kerke verskil ontstaan het Hoofstuk 1 GODDELIKE UITVERKIESING EN VERWERPING 1 18 Hoofstuk 1 VERWERPING VAN DIE DWALINGS Hoofstuk 2 DIE DOOD VAN CHRISTUS EN DIE VERLOSSING VAN DIE MENS DEUR SY DOOD 1 9 Hoofstuk 2 VERWERPING VAN DIE DWALINGS Hoofstuk 3 en 4 DIE VERDORWENHEID VAN DIE MENS SY

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/dl (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Die Kerkorde | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  Die Kerkorde Psalms Skrifberymings Gemeentes Preke Ander Kontakte Klassisse Sinodes Home Grondslag Die Kerkorde Drukker vriendelike weergawe Artikel 1 Doel en inhoud van die Kerkorde In die gemeente van Christus behoort alles ordelik te geskied Daarvoor is reëls nodig met betrekking tot die ampte die kerklike vergaderings die toesig oor die leer en die erediens en die tug A Die Ampte B Die vergadering C Opsig oor die Leer en

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ko (2015-12-04)
  Open archived version from archive •